Загальні умови створення кооперативу

 Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи створюються та функціонують на основі Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та Закону України «Про кооперацію».

Загальні умови створення кооперативу:

– кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах;

– засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;

– рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами;

– чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.

Державна реєстрація кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності і проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для того, щоб зареєструвати кооператив необхідно виконати ряд послідовних кроків.

До початку процедури створення кооперативу як юридичної особи, мають бути ініціатори - коло осіб, які такий кооператив бажають створити, та візьмуть на себе не тільки тягар організаційної роботи зі створення кооперативу, а й переконають інших селян у правильності та привабливості їхньої ідеї.

Нормативно-правові акти щодо створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів:

- Закон України від 10.07.2003 №1087 «Про кооперацію»;

- Закон України від 17.07.1997 №469 «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції Закону України від 20.11.2012 35495;

- Наказ Мінагрополітики України від 08.01.2014 №1 «Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу»;

- Наказ Мінагрополітики України від 30.10.2013 №643 «Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».