Рішення колегії райдержадміністрації від 25.10.2019 року №17

КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

колегії районної державної адміністрації

 

25.10.2019                                № 17

 

Про виконання бюджету району

за 9 місяців 2019 року

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Бюджетним кодексом України, колегія районної державної адміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Полєшко О.Ю. «Про виконання  бюджету району за 9 місяців 2019 року» прийняти до відома.

2. Відділу фінансів райдержадміністрації:

1) здійснювати постійний контроль за виконанням доходної частини районного бюджету та за раціональним використанням коштів бюджетними установами;

2) у першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

3) вжити заходів щодо недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ.

3. Рекомендувати сільським головам забезпечувати надходження податків, зборів та інших обовязкових платежів до місцевих бюджетів.

4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації – розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати розпорядникам та одержувачам коштів районного бюджету, сільським головам відповідно до вимог статей 22, 26 Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку виконання місцевих програм з урахуванням результативності і ефективності використання бюджетних коштів;

2) повноту та цільове використання коштів субвенцій, отриманих з державного та місцевих бюджетів;

3) контроль за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та своєчасною реєстрацією бюджетних зобов’язань в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, в управлінні Державної казначейської служби України у Коростишівському районі Житомирської області;

4) організацію роботи з підпорядкованими установами щодо недопущення виникнення кредиторської заборгованості по захищених та соціально-спрямованих видатках місцевих бюджетів на звітні дати.

5. Доручити начальнику відділу фінансів райдержадміністрації Полєшко О.Ю. з урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених на засіданні колегій, підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації з даного питання.

 

Заступник голови колегії        /підпис існує/       Віталій СОЛОМИКІН