Законодавство
з питань формування спроможних територіальних громад

♦ Закон Укаїни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-VIII.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19

 

♦ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» від 8 квітня 2015 року №214.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF