Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна arrow Економічний і соціальний розвиток arrow Проект програми економічного і соціального розвитку Коростишівського району на 2020 р. (продовження)
Проект програми економічного і соціального розвитку Коростишівського району на 2020 р. (продовження) Надрукувати

ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально – економічного розвитку району у 2020 році

1.             Забезпечення соціально- економічного розвитку району

1.1.              Бюджетно-фінансова політика

Проблемні питання:

- погіршення фінансового стану та платоспроможності підприємств окремих галузей економіки;

- нераціональне використання земельних ресурсів;

- недостатня забезпеченість бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та розрахунки за енергоносії;

- недостатність коштів у міському бюджеті для повного покриття видатків, в т. ч. капітальних видатків спрямованих на розвиток інфраструктури міста;

- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

- наявність заборгованості підприємств і організацій по платежах до державного і міського бюджетів;

 Основні напрями діяльності:

- вирішення питання забезпеченості бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та оплату енергоносіїв за рахунок вжиття власних заходів установами і організаціями району;

- ефективне використання фінансових ресурсів, коштів міського бюджету, інших позабюджетних джерел та коштів суб’єктів господарювання для реалізації заходів з розвитку громади;

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;

-     забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;

Інструменти виконання:

- Бюджетний кодекс України.

Очікувані результати:

- збільшення надходжень до міського бюджету приблизно на 5,5 %. Обсяг розвитку міського бюджету – зросте теж на 5,0 %;

- покращення платіжної дисципліни;

- створення нових підприємств на території громади;

- своєчасне фінансування затверджених видатків;

- забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку, соціальних гарантій для населення, підвищення якості трудових ресурсів та рівня життя населення.

1.2. Інвестиційна політика

Проблемні питання:

- надміру тривала процедура відведення земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;

- недосконалість механізмів державно-приватного партнерства;

- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочати реалізацію значних інвестиційних проектів;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій.

Основні напрями діяльності:

- створення позитивного інвестиційного іміджу;

- оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок;

- налагодження постійного контакту місцевих органів влади із суб’єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- налагодження співпраці з суб’єктами господарської діяльності у рамках реалізації проєктів державно-приватного партнерства;

- постійне оновлення інформації, щодо інвестиційних пропозицій, на офіційному веб-порталі Коростишівської райдержадміністрації;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район для представлення інвестиційної привабливості району при проведенні презентацій інвестиційного потенціалу Житомирської області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах регіонального та міжнародного характеру.

Інструменти виконання:

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Коростишівського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району;

- виконання соціальних програм;

- підтримка діючих потужностей;

- створення нових робочих місць, скорочення безробіття та підвищення рівня доходів громадян.

1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

Проблемні питання:

- нестабільність політичної ситуації в Україні, яка спостерігається в коливанні політичного курсу держави;

- велика інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя, особливо на галузі з сезонним характером виробництва і тривалим виробничим циклом;

- необхідність підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур, населення, державних службовців, щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом;

- недостатньо стійке закріплення продукції підприємств району на зовнішніх ринках.

Основні напрями діяльності:

- вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків, пошук нових ринків збуту;

- забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі;

- підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур та населення, щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом;

- активізація роботи, щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

- сприяння участі суб’єктів господарювання району в регіональних, національних та міжнародних виставках, економічних форумах;

- промоція товарів і послуг товаровиробників району через використання Інтернет-каналів та медіа-ресурсів тощо;

- поповнення бази даних, щодо експортних можливостей підприємств району та розповсюдження даної інформації, зокрема через офіційний веб-портал Коростишівської райдержадміністрації.

Інструменти виконання:

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- збільшення експорту товарів та послуг підприємств району;

- розширення ринків збуту продукції товаровиробників району;

- формування позитивного міжнародного іміджу району, як надійного торговельного партнера.

1.4. Інноваційний розвиток

Проблемні питання:

- дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій;

- недосконалість та недостатність інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств;

- відсутність чіткої методології формування облікової інформації та впорядкованої системи внутрішньої звітності, щодо інноваційної діяльності підприємств;

- недосконалість нормативно-правової бази регулювання інноваційної діяльності в Україні;

- недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій.

Основні напрями діяльності:

- популяризація інноваційних можливостей та підвищення обізнаності в сфері інноваційної діяльності  серед суб’єктів господарювання;

- інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про інноваційну діяльність».

Очікуваний результат:

- забезпечення розширеного інформування суб’єктів господарювання району, щодо підтримки розвитку інноваційних процесів;

- зміцнення інноваційного потенціалу району, відповідно до потреб суспільства та виробництва, в умовах світової глобалізації.

1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

-     неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи;

-    необхідність поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

-  низький відсоток використання сільськими, селищними радами за цільовим призначенням коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

-  забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

- економічне обґрунтування та використання, охорони земель адміністративно територіальних утворень та проектів землеустрою що для встановлення та зміни меж населених пунктів.      

Основні напрями діяльності:   

- поновлення нормативно грошової оцінки земель, населених пунктів, де термін дії такої грошової оцінки завершився, проведення нормативно грошової оцінки земель несільського призначення за межами населених пунктів;

- передбачається зареєструвати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлових будинків та споруд, садівництва, дачного і гаражного будівництва, для ведення фермерського господарства;

- очікується виконання підготовчих робіт щодо продажу земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення на  конкурентних засадах;

- здійснення заходів з охорони земель: проведення робіт поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь; проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації будівництво та реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд; проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивацію порушених земель; проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та консервація деградованих і малопродуктивних угідь.

Інструменти виконання:     

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

 Очікуваний результат:    

- визначення нормативно-грошової оцінки та продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах забезпечить збільшення  надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю та орендної плати та надходжень від продажу земельних ділянок;

- реалізація запланованих заходів з охорони земель забезпечить раціональне використання земельних ресурсів, оптимізацію складу угідь, поліпшення якості ґрунтів. Зокрема, рекультивація земель забезпечить повернення порушених земель до їх господарського використання, консервація земельних ділянок з деградованим та малопродуктивними ґрунтами дозволить оптимізувати структуру угідь шляхом вилучення деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь з інтенсивного їх використання, а будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд дасть змогу захистити схильні до розмивання ґрунти від водної ерозії.

1.6. Розвиток  малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг

Проблемні питання:

- неможливість отримання супутніх послуг (ксерокопіювання) у приміщенні центру надання адміністративних послуг;

- відсутність системи документообігу між центром надання адміністративних послуг та установами, які є суб’єктами надання адміністративних послуг;

- відсутність необхідного обладнання та програмного забезпечення для  виготовлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки;

- відсутність електронної системи керування чергою.

Основні напрями діяльності:

- розглянути можливість організації надання супутніх послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг, підготувати відповідні пропозиції для запровадження зазначених послуг;

- забезпечити здійснення усіх вимог Програми «ULEAD-Європою» в рамках створення міськрайонного центру надання адміністративних послуг, що дасть можливість  запровадити систему електронного документообігу та електронної системи керування чергою у центрі надання адміністративних послуг;

- клопотати перед депутатами міської ради щодо виділення коштів на придбання необхідного обладнання і програмного забезпечення для  виготовлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Очікуваний результат:

- безперебійна робота центру надання адміністративних послуг;

- зручні та сприятливі умови обслуговування громадян у центрі
адміністративних послуг;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг, шляхом запровадження супутніх послуг у центрі надання адміністративних послуг;

- отримання громадянами та суб’єктами господарювання належного рівня обслуговування у центрі надання адміністративних послуг за рахунок відсутності черг;

- спрощення системи надання адміністративних послуг, шляхом запровадження системи електронного документообігу між суб’єктами надання адміністративних послуг;

- спрощення процедури отримання громадянами послуг щодо виготовлення  біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки за рахунох відсутності черг та якісного швидкого обслуговування.

1.7. Розвиток системи надання адміністративних послуг

Проблемні питання:

- недостатня площа зони очікування, відсутність рецепції для надання консультацій громадянам та суб’єктам господарювання.

Основні напрями діяльності:

- Розглянути можливість розміщення у центрі надання адміністративних послуг рецепції для надання консультацій та розширення зони очікування.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Очікуваний результат:

- забезпечення надання більш швидких та якісних адміністративних послуг за рахунок розміщення у центрі надання адміністративних послуг рецепції для надання консультацій та розширення зони очікування;

- зручні та сприятливі умови обслуговування громадян у центрі
адміністративних послуг;

- отримання громадянами та суб’єктами господарювання належного рівня обслуговування у центрі надання адміністративних послуг за рахунок отримання змістовних та кваліфікованих консультацій.

2. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

2.1. Промисловість

Проблемні питання:

- висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;

- значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;

- несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції;

- складний доступ до кредитних ресурсів та їх висока вартість.

Основні напрями діяльності:

- подальше підвищення технологічного та технічного рівня виробництва, шляхом впровадження новітніх технологій та модернізації основних засобів і виробничих процесів;

- підвищення якості та розширення асортименту продукції;

- збільшення нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції за рахунок покращення маркетингової діяльності підприємств, щодо диверсифікації ринків збуту.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про інноваційну діяльність», «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

- Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки;

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікуваний результат:

- зростання обсягів реалізованої промислової продукції;

- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

- збереження трудового потенціалу та створення нових робочих місць.

2.2. Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування дорожніх робіт;

- руйнування дорожнього покриття, спричинене збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів та інтенсивністю руху.

Основні напрямки діяльності:

- виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження, відновлення дорожньої розмітки, забезпечення належної роботи світлофорів);

- забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

- задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення пасажирів та їх багажу приміським автомобільним транспортом.

Інструменти виконання:

-100% фінансування капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення;

- затверджена проектно-кошторисна документація на будівництво;

- проведення обстеження автомобільних доріг та підготовка дефектних актів

- Закони України «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про дорожній рух»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року №198 «Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

Очікувані результати:

- утримання доріг в належному стані;

- забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах;

- зниження аварійності на дорогах, за рахунок поліпшення умов руху;

- інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху;

- створення комфортних умов для пасажиро- та вантажоперевезень.

2.3. Агропромисловий комплекс

Проблемні питання:

- постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства;

- зростання площ закислених ґрунтів, яких у районі нараховується 11,5 тис.га;

- сповільнення інвестиційної діяльності в галузі тваринництва;

- відсутність інтеграційних процесів, які з’єднали виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та отримання виручки від кінцевої реалізації продукції;

- зношеність машино-тракторного парку у невеликих (не більше 500 га сільськогосподарських угіддях) сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та відсутність коштів на його відновлення;

- обмеження власних коштів та великі банківські ставки на кредитування сільськогосподарського виробництва залишається однією з головних проблем сільськогосподарської галузі, що відчутно гальмує процеси оновлення основних виробничих фондів;

- не повернення податку на додану вартість на придбання матеріально-технічних ресурсів при здійсненні виробничої діяльності.

Основні напрями діяльності:

- сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних і бюджетних ресурсів у сільське господарство району;

- відновлення матеріально-технічної бази, шляхом сприяння товаровиробникам у придбанні сільськогосподарської техніки, механізмів та обладнання на умовах лізингу;

- збільшення поверхневого обробітку грунту та запровадження енергозберігаючих технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Інструменти виконання:

- Обласна програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- збільшення виробництва зернових культур буде проводитись за рахунок розширення посівних площ зернових, зокрема кукурудзи на 1,0 тис.га та впровадження ресурсозберігаючих технологій вирощування, посіву нових високоврожайних сортів гібридів, вдосконалення систем удобрення та захисту рослин. Розширення для сортозаміни та сортооновлення: планується придбати 2150 т високо репродукційного насіння. На 1 га посівної площі планується внести мінеральних добрив 88 кг діючої речовини, що на 6 кг більше минулорічного;

- валове виробництво зерна прогнозується отримати в 2020 році 65 тис. т;

- у тваринництві основним завданням буде підвищення рівня забезпечення худоби кормами, як передумови для стабілізації поголів’я та підвищення її продуктивності. Планується забезпечення згодовування за 1 рік на одну умовну голову 45 ц кормових одиниць;

- збільшення виробництва молока на 2% буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності корів та збільшення основного стада корів на 2%.

2.4. Лісове господарство

Проблемні питання:

- наявність фактів несанкціонованих вирубок дерев та напади на державну лісову охорону державних лісогосподарських підприємств під час проведення рейдів з охорони лісів;

- висихання лісів;

- пожежі в лісових екосистемах у зв’язку із порушенням вимог правил пожежної безпеки, випалювання стерні та бур’янів у сільській місцевості.

Основні напрями діяльності:

- збільшити контроль за охороною та відновленням лісів;

- прискорення лісорозведення шляхом збільшення обсягів вирощування якісним посадковим матеріалом.

- своєчасне заліснення зрубів та насадження нових лісів.

- раціональне використання лісових ресурсів.

Інструменти виконання:

- Лісовий кодекс України;

- Закони України «Про мисливське господарство та полювання», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2009 року №976 «Про затвердження Положення про державну лісову охорону».

Очікувані результати:

- відновлення лісів державних лісогосподарських підприємствах;

- попередження лісових пожеж;

- зменшення незаконних рубок лісу;

- підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів.

2.5. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

Проблемні питання:

- аварійний стан головних очисних споруд міста;

- проведення сільськими радами паспортизації сміттєзвалищ, які знаходяться на підзвітних територіях;

- відсутність сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами;

- встановлення достатньої кількості контейнерів та урн для сміття;

- активізація роботи інспекції з благоустрою;

- залучення контролюючих органів для притягнення до відповідальності осіб, що порушують законодавство у сфері поводження з відходами.

Основні напрями діяльності:

- приведення до належного стану захисних споруд цивільного захисту та завершення проведення їх технічної інвентаризації;

- проведення експертних обстежень гідротехнічних споруд, що знаходяться на водних об’єктах району;

- реалізація комплексу заходів економії енергетичних ресурсів;

- благоустрій та санітарна очистка території населених пунктів району;

- проведення відповідної роботи, щодо пошуку та виділення земельних ділянок, для будівництва полігону захоронення відходів від каменеобробки (пульпосховища) у Коростишівському районі;

Інструменти виконання:

- Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування»;

- Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства у Житомирській області на 2012-2020 роки;

- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-2022 роки;

Очікувані результати:

- покращення фінансового стану комунальних підприємств;

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- приведення до належного санітарного стану території населених пунктів;

- скорочення заборгованості споживачів за надані житлово-комунальні послуги та енергоносії;

- ефективне споживання енергоресурсів та скорочення споживання природного газу;

- встановлення достатньої кількості контейнерів та урн для сміття;

- збільшення відсотку охоплення населення послугами за вивезення твердих побутових відходів;

- залучення контролюючих органів для притягнення до відповідальності осіб, що порушують законодавство у сфері поводження з відходами.

2.6. Розвиток туризму

Проблемні питання:

- недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;

- недостатній рівень розвитку внутрішнього та в’їзного туризму.

Основні напрями діяльності:

- здійснення моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини, зокрема Законів України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини»;

- оперативне реагування на випадки руйнації об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення популяризації об’єктів культурної спадщини;

- видавництво та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції про туристичний потенціал Коростишівщини та об’єкти туристичної інфраструктури;

- представлення туристичного потенціалу району на різних інформаційно-презентаційних заходах;

- сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури, шляхом розроблення інвестиційних проектів та бізнес-пропозицій у сфері туризму;

- проведення заходів у сфері туризму, зокрема, фестивалів районного масштабу.

Інструменти виконання:

- передбачення в районному бюджеті та місцевих бюджетах коштів для проведення заходів, спрямованих на розвиток галузі культури;

- залучення до участі в районних заходах громадськості міста, талановитої учнівської та студентської молоді;

- при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти на фінансування заходів.

Очікувані результати:

- розроблення та ведення електронної бази паспортів об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини;

забезпечення реалізації держаної політики у сфері охорони культурної спадщини;

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;

- розвиток туристичної галузі;

- усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього та майбутнього поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, національної свідомості українського народу;

- розвиток перспективних видів туризму, зокрема, культурно-пізнавального, сільського, екологічного, активізація розвитку внутрішнього і в’їзного туризму;

- забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною якісною інформацією та безперешкодного доступу до неї.

2.7. Споживчий ринок

Проблемні питання:

- відсутність законодавства про внутрішню торгівлю, призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі;

- недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості;

- збереження тенденції до диспропорції цінової ситуації на окремі групи товарів, зростання цін на товари народного споживання, зниження купівельної спроможності населення у зв’язку з інфляційними процесами.

Основні напрями діяльності:

- продовження реалізації державної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних товарах і послугах за доступними цінами;

- впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;

- залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі до участі в ярмаркових заходах;

- вжиття заходів, щодо виділення додаткових торговельних місць (площ), для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами основної групи.

Інструменти виконання:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».

Очікуваний результат:

- збільшення обороту роздрібної торгівлі.

2.8. Розвиток системи публічних закупівель

Проблемні питання:

- проведення навчання для спеціалістів, які займаються публічними закупівлями, із метою підвищення їх кваліфікації та ознайомлення зі змінами в законодавстві.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення неухильного дотримання законодавства у сфері організації публічних закупівель.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі»;

- наказ ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 року №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель»;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 08.07.2019 року №247/55 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 07.06.2016 №168/44»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 02.08.2016 року №295 «Про застосування системи електронних закупівель».

Очікуваний результат:

- мінімізація корупційної складової та підвищення ефективності в закупівельному процесі.

3. Доходи населення та розвиток ринку праці

3.1. Заробітна плата

Проблемні питання:

- наявність значної диспропорції у рівнях заробітної плати за видами економічної діяльності;

- використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- значна кількість робочих місць пропонується з виплатою у мінімальному розмірі заробітної плати.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

- вжиття ефективних заходів, щодо легалізації трудових відносин та детінізації доходів населення району, зокрема, шляхом проведення постійної роз’яснювальної роботи;

- активізація роботи робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- підвищення рівня середньої заробітної плати в районі шляхом посилення співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами та створення нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати.

Інструменти виконання:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2019 року №110 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».

Очікувані результати:

- забезпечення виплат заробітної плати працівникам з урахуванням поетапного збільшення її мінімального розміру;

- легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення.

3.2. Пенсійне забезпечення

Проблемні питання:

- наявність боргу із платежів до Пенсійного фонду України, у тому числі підприємств банкрутів, економічно-активних платників, які не забезпечують дотримання конституційних прав застрахованих осіб на зарахування  страхового стажу;

- недостатність власних коштів на забезпечення потреби на виплату пенсій.

Основні напрями діяльності:

 - вжиття заходів щодо скорочення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України, передбачених чинним законодавством, у тому числі  заходів впливу на платників - боржників та їх посадових осіб;

 - активізація проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи з роботодавцями, фізичними особами - підприємцями щодо виплати заробітної плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний та залежності зарахування страхового стажу від повної сплати  внесків.

Інструменти виконання:

- Законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про пенсійне забезпечення»;

-  розпорядження голови райдержадміністрації від 31.08.2009 року №550 «Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 22.12.2018 року №479 «Про зміни у складі районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення».

 Очікувані результати:

- забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплат пенсій і грошової допомоги пенсіонерам області з урахуванням їх підвищень на державному рівні;

- зменшення заборгованості із платежів до Фонду;

- поліпшення якості обслуговування громадян;

- виконання планових показників із надходженням коштів до бюджету Пенсійного фонду та своєчасне забезпечення фінансування виплат пенсій та грошових допомог.

3.3. Ринок праці

Проблемні питання;

- специфіка району (каменеобробна та добувна промисловість) – це застосування праці осіб робітничих професій (шліфувальник-полірувальник виробів з каменю, фрезерувальник каменю, розколював блоків, стропальник, підсобний робітник) та спеціалістів чоловічої статі;

- проблема дисбалансу між попитом на робочу силу і пропозицією;

- мотивована відмова працювати в шкідливих та важких умовах праці (каменеобробна та добувна промисловість) і збільшення кількості осіб з протипоказаннями за станом здоров’я (заключеннями ЛКК); інвалідів, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб;

- для району притаманне сезонне безробіття (каменеобробна та добувна промисловість), яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб, взимку дані підприємства призупиняють роботу, тому зменшується ймовірність прийняття безробітних на роботу;

- людей цікавить якість робочого місця, належна оплата праці, а значна частина  вакансій із мінімальною заробітною платою;

- залишається складною ситуація з працевлаштуванням учасників АТО, оскільки вони при проходженні військової служби мають високе грошове забезпечення, потребують соціальної адаптації і тому не погоджуються працювати за мінімальну заробітну плату;

- нелегальна зайнятість;

- низька мотивація до праці (низький рівень життя спонукає реєструватися в службі зайнятості громадян, які з різних причин не працюють більше року, із наміром отримати допомогу по безробіттю, субсидії та соціальну допомогу);

- залишається складною ситуація на ринку праці в сільській місцевості, можливості отримати роботу в селі.

Основні напрями діяльності:

- якісний підбір персоналу на замовлення роботодавців;

- задоволення потреб клієнтів, щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри;

- розширення кола роботодавців, які будуть співпрацювати, щодо організації професійного навчання безпосередньо на робочому місці;

- організація професійного навчання безробітних із числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

- організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців, у тому числі в малокомплектних групах;

- професійне навчання безробітних безпосередньо на робочому місці за індивідуальними навчальними планами і програмами та шляхом стажування;

- підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі на курсах цільового призначення;

- організація роботи з особами без професії, особливо молоді, що забезпечить підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та прискорення працевлаштування;

- проведення семінарів, зустрічей, круглих столів із метою активізації співпраці з суб’єктами ринку праці, соціальними партнерами та громадськими організаціями для забезпечення доступу до зайнятості зазначених груп населення;

- передбачити фінансування громадських робіт з місцевих бюджетів.

Інструменти виконання:

- Програма зайнятості населення Коростишівського району на період до 2020 року.

Очікувані результати:

- надання допомоги громадянам у доборі підходящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій у доборі потрібних працівників;

- працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, із компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- заохочення до самозайнятості через виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації власної справи;

- організація, у разі потреби, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян;

- залучення незайнятого населення до участі у громадських роботах;

- надання послуг із професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню (учням, студентам та ін.);

- проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволенні потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення;

- інформування громадськості про стан ринку праці регіону, діяльність та послуги служби зайнятості через засоби масової інформації.

4. Соціальний захист населення.

Проблемні питання:

- проблемним залишається питання, щодо забезпечення більше 10 тис. громадян пільгою на безкоштовний проїзд транспортом загального користування на приміських та міських маршрутах;

- місцеві бюджети району не мають можливості в повному обсязі розрахуватися з підприємствами, які надають пільгові послуги населенню через відсутність передбаченої субвенції у державному бюджеті.

Основні напрями діяльності:

- підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та своєчасна виплата всіх видів  соціальної допомоги;

- посилення адресності допомоги в залежності від майнового стану і доходів сім’ї та підвищення розмірів соціальних виплат;

- забезпечення своєчасного фінансування, у межах планових призначень, та ефективного використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району;

- вирішення питання виділення коштів із місцевих бюджетів на надання пільг із послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

- постанов Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», від 22.02.2006 року №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

- наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 року №505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

Очікувані результати:

- надання державної допомоги 9,3 тис. сім’ям з дітьми;

- надання державної соціальної допомоги 0,9 тис. малозабезпеченим сім’ям;

- надання житлових субсидій 11,4 тис. громадян;

- своєчасна виплата компенсації 0,1 тис. фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- соціальний захист учасників АТО та членів сімей загиблих;

- соціальний захист 0,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території району;

- забезпечення пільгою на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян району, згідно з чинним законодавством, та покращення якості надання цієї послуги підприємствами-перевізниками;

- здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення умов для інтеграції у суспільство.

5. Охорона здоров’я населення

Проблемні питання:

- гостра потреба в поліпшенні матеріально-технічної бази;

- забезпечення медикаментами хворих пільгових категорій населення;

- проведення капітальних ремонтів приміщень та системи опалення;

- недостатнє забезпечення санітарним транспортом;

- недостатня кількість кваліфікованих працівників;

- недостатність фінансування розвитку медичної галузі;

- забезпеченість кожного робочого місці лікаря комп’ютером та програмним забезпеченням.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню, що відповідає міжнародним стандартам та зростаючим очікуванням і вимогам громадянського суспільства, хворих та працівників закладу;

- безперервне освоєння і впровадження в практику сучасних медичних технологій та досягнення конкурентної переваги у наданні медичної допомоги;

- розвиток і постійне підвищення ефективності системи управління якістю;

- підготовка високопрофесійних кадрів та сприяння зростання іміджу закладу;

- збереження та укріплення здоров'я населення, покращення якості життя, зменшення показників захворюваності  в районі.

Інструменти виконання:

- Програма розвитку медичної галузі Коростишівського району на 2016 –2020 роки;

- Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих і хворих на СНІД на 2016 – 2020 роки;

- Програма місцевих стимулів для медичних працівників району на 2017 – 2021 роки.

Очікувані результати:

- централізовані заходи спрямовані на збільшення фінансування з державного та місцевих бюджетів;

- досягнення задоволеності потреб пацієнтів (замовників) та поліпшенню якості надання послуг;

- організація необхідної підготовки персоналу;

- оцінка результативності;

- взаємовигідна співпраця з владою та іншими зацікавленими сторонами у поліпшенні якості надання медичної допомоги;

- доступність медичної допомоги;

- ефективне використання ліжкового фонду лікарні;

- зменшення захворюваності на соціально- небезпечні хвороби, в т.ч. ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання;

- забезпечення подальшого зниження малюкової смертності;

- надання медичної допомоги відповідно до стандартів якості;

- спрямованості на пацієнта при наданні медичної допомоги у відповідності до потреб пацієнта;

- оптимальне використання ресурсів при застосуванні медичних технологій;

- своєчасність медичної і профілактичної допомоги;

- постійне підвищення кваліфікації професійного рівня кожного працівника, проходження атестації згідно нормативних вимог;

- створення комфортних умов праці для кожного працівника та колективу в цілому для мотивації, підтримки та заохочування на якіснішу працю.

6. Освіта.

Проблемні питання:

- мережа дошкільних закладів освіти не відповідає потребам населення;

- перевантаженість груп закладів дошкільної освіти;

- значна зношеність матеріально-технічної бази закладів освіти.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення належного функціонування закладів освіти;

- приведення у відповідність до потреб територіальної громади мережі дошкільних закладів освіти;

- забезпечення учнів пільгових категорій безкоштовним харчуванням;

- забезпечення 100% безкоштовним перевезенням школярів та вчителів сільської місцевості, що його потребують;

- осучаснення матеріально-технічного забезпечення класних кімнат 1, 2, 3 класів, закупівля комп’ютерної техніки, дидактичного матеріалу у рамках НУШ;

- охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-тирічного віку;

- осучаснення гуртків закладів позашкільної освіти відповідно до запитів до громадян, держави;

- оздоровлення та відпочинок дітей влітку у пришкільних, мовних та стаціонарних таборах;

- проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення і модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти ;

-  доукомплектування недостатнім обладнанням та меблями;

- продовжувати здійснювати єдині підходи до реалізації завдань з наступності дошкільної та початкової ланки освіти у контексті становлення Нової української школи;

- забезпечувати інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами  у дошкільний та загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних групах, класах;

- організація роботи пришкільних таборів та літніх мовних таборів на базі закладів освіти.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»;

- Концепція «Нова українська школа»;

- Програма розвитку освіти Коростишівської міської ради на 2018-2022 роки;

- Програма Коростишівської міської ради щодо відпочинку та оздоровлення  дітей на 2018-2022 роки.

Очікувані результатит:

- збереження та розвиток мережі позашкільних закладів;

- для учнів пільгових категорій організоване безкоштовне харчування;

- забезпечено безкоштовне перевезення  педагогів та учнів, які його потребують;

- охоплення різними формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного та дошкільного віку;

- на належному рівні організація навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

- створення умов для організації освітнього процесу в умовах впровадження Концепції НУШ;

- організовано відпочинок та оздоровлення дітей у пришкільних, мовних та стаціонарних таборах;

- завершення ремонтних робіт у Коростишівському ЗДО №13 (3 групи);

- продовження будівництва господарського блоку Коростишівського ЗДО №10;

- заміна модуля у котельні Коростишівського ЗДО №13.

7. Культура

Проблемні питання :

- недостатність коштів у місцевих бюджетах фінансування для проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури району;

- відсутність індивідуальних систем опалення у закладах культури, що знаходяться в сільській місцевості;

- незабезпеченість закладів культури штатними працівниками (завідуючий клубом, художній керівник, техпрацівник);

- зношеність та застарілість книжкових фондів бібліотек району;

- відсутність у місцевих бюджетах фінансування на проведення культурно-мистецьких заходів;

- недостатність коштів для проведення передплати фахових періодичних видань та мистецтвознавчої літератури;

- нагального капітального ремонту потребує будинок культури с.Гуменники.

Основні напрями діяльності:

- збереження мережі закладів культури та недопущення їх ліквідації або перепрофілювання;

- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району, ремонт та встановлення індивідуальних систем опалення у сільських закладах культури;

- переведення працівників сільських закладів культури на повну ставку, уведення у штатних розписах посад художніх керівників;

- збереження кількості аматорських художніх колективів, які носять звання «народний», поповнення та оновлення їх матеріально-технічного забезпечення (придбання сценічного одягу);

- проведення районних фестивалів самодіяльної народної та дитячої творчості «Струни серця», «Ми діти твої, Україно»;

- участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних фестивалях, конкурсах, оглядах творчості, виставках, культурно-освітніх проектах, семінарах;

- забезпечення доступу до мережі Інтернет бібліотек району;

- виконання районних програм «Поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки», «Розвитку галузі культури Коростишівського району на 2016-2019 роки».

Інструменти виконання:

- передбачення в районному бюджеті та місцевих бюджетах коштів для проведення заходів, спрямованих на розвиток галузі культури;

- залучення до участі в районних заходах громадськості міста, талановитої учнівської та студентської молоді;

- рекомендувати сільським радам: розглянути хід виконання районних програм «Поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки» та «Розвитку галузі культури Коростишівського району на 2016-2019 роки» на сесіях сільських рад;

- при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти на фінансування заходів.

Очікувані результати:

- покращення технічного стану та матеріально-технічного забезпечення закладів культури району;

- поповнення фонду бібліотек району, шляхом придбання книг вітчизняної та зарубіжної літератури, передплати періодичних видань;

- поліпшення умов творчої діяльності майстрів мистецтв, роботи народних колективів, працівників культури та більш повного задоволення потреб різних верств населення у його культурному й естетичному розвитку і відпочинку;

- презентації культурно-мистецького потенціалу району в Україні.

8. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя.

Проблемні питання:

- значна зношеність матеріально-технічної бази;

- недостатнє фінансування галузі фізичної культури та спорту;

- недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами молоді деяких сіл;

- погіршення стану здоров’я населення, зловживання алкоголем, тютюновими виробами, вживання наркотичних засобів;

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного.

Основні напрями діяльності:

- розвиток спортивної інфраструктури;

- організація місячників по облаштуванню спортивних споруд, проведення ремонту спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- забезпечення ефективного використання спортивної бази навчальних закладів, надання її безоплатно чи на пільгових умовах, у вільний від навчального процесу час, дитячо-юнацьким спортивним школам, фізкультурно-оздоровчим групам і секціям;

- створення умов для залучення, на безоплатних умовах, до спортивних секцій, клубів, фізкультурно-оздоровчих груп дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, інших категорій дітей, які потребують соціальної допомоги;

- сприяння залученню спонсорських коштів та інвестиційних проектів у розвиток фізичної культури і спорту;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації, офіційний веб-портал відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту, як важливого чинника здорового способу життя, із метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять;

- пропаганда здорового способу життя у засобах масової інформації, Інтернет ресурсах і метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом;

- забезпечення функціонування та вдосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту;

- популяризація в районі здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення.

Інструменти виконання:

- забезпечення об’єднання зусиль, щодо розвитку фізичної культури і спорту органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, за місцем роботи та у місцях масового відпочинку громадян;

- створити в районі умови для поліпшення здоров’я населення шляхом залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом;

-  залучення до участі в районних заходах з фізичної культури та спорту громадськості, трудових колективів підприємств, установ і організацій, приватних підприємців, учнів загальноосвітніх шкіл.

Очікуванні результати:

- підвищення зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

-  підвищення рівня інформованості та обізнаності різних груп населення, щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

- підвищення професійних знань, фахового рівня, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму;

- здобуття вихованцями Коростишівського ДЮКФП та КУ ДЮСШ та спортсменами Коростишівської ОТГ призових місць на змаганнях різного рівня.
         - створення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями.

9. Молодіжна та сімейна політика

Проблемні питання:

- низька активність молоді у розбудові територіальної громади;

- зростання негативних явищ у молодіжному середовищі.

Основні напрями діяльності:

- створення умов для повноцінної самореалізації молоді, їх творчого потенціалу;

- активізація діяльності молодіжної громадської ради, інших громадських організацій у реалізації проектів, програм, заходів, акцій;

- формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу;

- сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім’ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; пропагування і забезпечення наступності поколінь;

- створення умов для повної реалізації економічних, соціальних і демографічних функцій сім’ї;

- вжиття заходів для захисту інтересів сім’ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства;

- формування у населення району культури планування сім’ї, народження бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу;

- всебічна соціально-економічна підтримка молодих сімей;

- сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання, правопорушенням;

- створення у державі єдиної соціальної інфраструктури з метою обслуговування сім’ї та виконання завдань, пов’язаних з її життєзабезпеченням.

Інструменти виконання:

- Сімейний кодекс України;

- Закони України «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

- Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 року «Про Концепцію державної сімейної політики».

Очікувані результати:

- забезпечення повноцінної самореалізації молоді, їх творчого потенціалу;

- зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі;

- проведення інформаційно-просвітницької компанії з пропаганди здорового способу життя;

- формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

10. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

Проблемні питання:

- щорічне зростання кількості сімей та осіб, які потребують соціальної підтримки кваліфікованих фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів соціального обслуговування, супроводу, реабілітації та адаптації;

- здійснення соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

- попередження соціального сирітства, соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- невизначеність щодо подальшого фінансування районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при формуванні районних бюджетів на 2020 рік у зв’язку із процесом формування об’єднаних територіальних громад.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх подоланні;

- інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання;

- сприяння у запровадженні послуги патронату над дитиною відповідно до потреб територіальних громад;

- розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя та сприяння в запровадженні наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- забезпечення професійної компетентності соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; «Про соціальні послуги»; «Про охорону дитинства»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», від 04.07.2017 року №465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною».

Очікувані результати:

- забезпечення ефективної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, відповідно до соціальних стандартів;

- здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- інформування населення району про сімейні форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запровадження послуги патронату над дитиною, наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- сприяння у запровадженні: сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; послуги патронату над дитиною; наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- здійснення соціального супроводження діючих в районі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення району про мережу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, спеціалізовані служби та формування, напрями їх діяльності, можливість одержання якісних соціальних послуг, у тому числі за місцем проживання.

11. Захист прав та інтересів дітей

Проблемні питання:

-        реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

Основні напрямки діяльності:

-        забезпечення права кожної дитини на виховання в сім’ї;

-        соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        сприяння реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї шляхом влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        створення та забезпечення функціонування в районі патронатних сімей;

-        інформування населення про форми сімейного виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

-        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Очікувані результати:

-        зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та  перебувають поза сімейним оточенням;

-         зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та залишаються поза сімейним оточенням;

-        здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-        створення патронатних сімей;

-        забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Україні;

-        збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України;

-        збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

12. Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика

Проблемні питання:

- невідповідність потреб суспільства у забезпеченості об’єктами соціальної та житлової сфери і темпів будівництва;

- нерівномірність забезпечення об’єктами соціальної та житлової сфери мешканців сільських територій;

- відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників;

- високі процентні ставки за користування банківськими кредитами;

- недостатність інвестиційних можливостей переважної частини суб'єктів господарювання.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення коригування схеми районного планування та коригування і розроблення генеральних планів сіл і селищ міського типу в межах;

- фінансових можливостей місцевих бюджетів;

- впровадження системи містобудівного кадастру;

- сприяння створенню умов для діяльності підприємств та організацій, які займаються проектуванням, будівництвом і реконструкцією житла, виготовленням будівельних матеріалів та устаткування для житлового будівництва, а також обслуговуванням і ремонтом житлового фонду;

- сприяння залученню коштів державних та міжнародних програм щодо будівництва об’єктів соціальної сфери та житлової політики.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Очікувані результати:

- зростання темпів будівництва нових об’єктів житлової сфери;

- продовження реконструкції об’єктів соціальної сфери району.

13. Охорона довкілля і безпека

13.1. Охорона навколишнього природного середовища

Проблемні питання:

- низька екологічна культура громадян;

- непродумане використання водних ресурсів та, як наслідок, незадовільний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання;

- розміщення нових виробничих потужностей без прогнозування наслідків впливу на навколишнє середовище;

- високе техногенне навантаження на навколишнє середовище;

- відсутність об’єктів з утилізації відходів, створення стихійних звалищ, відсутність належної інфраструктури з роздільно збору, сортування та утилізації твердих побутових відходів;

- раціональне використання, зберігання та знешкодження відходів виробництва та побутових відходів.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення дотримання державної політики у сфері екологічної безпеки населення, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів;

- сприяння усвідомленню та формуванню суспільної свідомості щодо цілісності та нерозривності природного середовища та існування людини, необхідності раціонального та продуманого використання природного потенціалу у господарській діяльності;

- поліпшення благоустрою та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах Коростишівського району;

- поліпшення технічного стану та благоустрою водойм;

- будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж у населених пунктах району;

Інструменти виконання:

- Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів».

Очікувані результати:

- дотримання правил благоустрою населенням району;

- покращення екологічної ситуації в районі;

- зменшення стихійних сміттєзвалищ на території району.

13.2. Природна і техногенна безпека

Проблемні питання:

- нестабільність фінансово-економічного становища окремих об’єктів господарювання району, що обмежує виділення коштів на здійснення заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій;

- потребує поліпшення стан підготовки населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Основні напрями діяльності:

- визначення можливостей та пошук додаткових фінансових ресурсів для приведення захисних споруд до належного стану, налагодження співпраці з власниками (балансоутримувачами) щодо визнання підпорядкованих підвальних приміщень як об’єктів цивільного захисту;

- проведення експертних обстежень гідротехнічних споруд, що знаходяться на водних об’єктах району, із подальшим визначенням обсягів ремонтних робіт та фінансових ресурсів для їх проведення;

- забезпечення поповнення та збереження матеріального резерву, призначеного для проведення відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Інструменти виконання:

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 року №779 «Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру»;

- Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Коростишівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження. Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат. Покращення стану техногенної безпеки на території району;

- готовність захисних споруд цивільного захисту та підвальних приміщень в спорудах громадського призначення до експлуатації під час виникнення терористичних актів або надзвичайних ситуацій;

- забезпечення поповнення та збереження матеріального та об’єктового резерву, призначеного для проведення відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

13.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Проблемні питання:

- контроль продуктів харчування, що споживаються населенням, на вміст радіонуклідів.

Основні напрями діяльності:

- контроль за соціальними виплатами особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- проведення контролю за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування.

Очікувані результати:

- забезпечення вчасних соціальних виплат та допомог особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- попередження споживання населенням сільськогосподарської та лісової продукції з перевищеним рівнем вмісту радіонуклідів.

13.4. Протипожежний захист

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування програми та заходів, щодо забезпечення пожежної безпеки в районі;

- у ході реформування місцевого самоврядування гостро стоїть питання профілактики та організації гасіння пожеж у населених пунктах територіальних громад;

- стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та установ соціальної сфери району не забезпечує безпечних умов перебування людей на них;

- в сфері забезпечення стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на проведення технічного обслуговування вогнегасників та заміри опору ізоляції електричної мережі, але нажаль не стовідсотково;

Необхідно обладнати установками об’єкти автоматичної пожежної сигналізації, електропроводку потрібно виконати відповідно до вимог пожежної безпеки.

Основні напрями діяльності:

- створення боєздатних місцевих пожежних команд;

- розроблення для органів місцевого самоврядування методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони;

- визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах районів, відповідно до вимог нових нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття території зонами виїздів підрозділів;

- проведення роботи по створенню об’єктів спільного користування – підрозділів місцевої пожежної охорони, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

Інструменти виконання:

- Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Коростишівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- забезпечення належних умов, для виконання завдань за призначенням, пожежно-рятувальними підрозділами;

- зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж;

- покращення стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей на території району;

- сприяння забезпеченню належного протипожежного захисту будинків житлово-комунального господарства міста, запобігання травматизму, забезпеченню вимог, що ставляться до житлових будинків, що, у свою чергу, приведе до створення безпечних умов для проживання мешканців міста в житлових будинках.

14. Забезпечення законності та правопорядку

Проблемні питання:

- збільшення кількості злочинів;

- дорожньо-транспортні пригоди;

- потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення органів поліції.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення публічної безпеки і порядку;

- охорона прав і свобод людини;

- охорона інтересів суспільства і держави;

- протидія злочинності;

- надання в межах, визначених чинним законодавством України, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;

- підвищення якості та оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- розкриття і розслідування кримінальних правопорушень;

- здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

- ужиття заходів із протидії наркозлочинності, виявлення каналів надходження і збуту наркотичних засобів;

- покращення криміногенної ситуації в дитячому середовищі, профілактика скоєння адміністративних і кримінальних правопорушень дітьми та відносно них із використанням проактивних методик;

- встановлення зовнішнього відеоспостереження на автошляхах та у громадських місцях;

- взаємодія з громадськістю в реалізації принципів гласності та відкритості в роботі та покращення ефективності виконання Національною поліцією покладених на неї завдань.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про національну поліцію»;

- Комплексна Програма профілактики злочинності в Коростишівському районі на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- зменшення кількості вчинених адміністративних та кримінальних правопорушень;

- зменшення кількості злочинів і правопорушень з боку дітей та стосовно них;

- підвищення рівня довіри громадян до працівників поліції;

- покращення матеріально-технічного забезпечення органів Національної поліції.

15. Розвиток інформаційного простору

Проблемні питання:

- необхідність подальшого розвитку громадянського суспільства в районі;

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів.

Основні напрями діяльності:

- підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства, у інформаційному забезпеченні державної політики та супроводі питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району;

- забезпечення інформаційних ресурсів, насамперед Інтернету, що дає нові можливості для інформаційного обміну;

- створення у населених пунктах району можливостей для доступу до мережі Інтернет;

- реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Очікувані результати:

- залучення інститутів громадянського суспільства до процесів впровадження реформ та протидії корупції;

- підвищення рівня довіри громадськості до органів влади;

- забезпечення висвітлення діяльності районнної державної адміністрації та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері на території району;

- створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств населення.

16. Розвиток району і міста

Проблемні питання:

- недосконалість розвитку окремих галузей соціально-економічної сфери Коростишівського району;

- недостатня фінансова спроможність місцевих бюджетів;

- недосконалість законодавства.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення стабільного розвитку економічної і соціальної сфер Коростишівського району

Інструменти виконання:

- відповіді до сфер розвитку Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, обласні та регіональні програми.

Очікувані результати:

- узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2020 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району;

- зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету).


Додаток 1

 

Заходи щодо виконання проекту Програми у розрізі напрямів діяльності, що будуть здійснені у галузі (сфери  діяльності) протягом 2020 року

 

№ п/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2020 році (тис. грн.)

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела фінансування

Лісове господарство

1.

Відновлення лісів

ДП «Коростишівське лісове господарство»

Протягом року

2334,2

2334,2

-

-

-

2334,2

Відновлення – 220 га, догляд – 1500 га, доповнення – 100 га

2.

Наземна охорона лісів від пожеж

Протягом року

900,8

900,8

-

-

-

900,8

-

 

Всього:

 

 

3235,0

3235,0

-

-

-

3235,0

-

Житлово-комунальне господарство

1.

Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м/добу з перспективою розвитку до 3000 куб

Міська рада

МКП «Водоканал»

2020

62131,5

62131,5

55918,35

-

6213,15

-

Покращення екологічного стану  та якості питної води

-

2.

Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд

м.Коростишева

Міська рада

МКП «Водоканал»

2020

1483,8

1483,8

1335,42

-

148,38

-

3.

Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд

м.Коростишева

Міська рада

МКП «Водоканал»

2020

1486,6

1486,6

1337,94

-

148,66

-

Покращення екологічного стану  та якості питної води

 

Освіта

1.

Реконструкція котельні

Коростишівської ЗОШ I-III ступенів № 3 по вул. Назаренка,16

в м. Коростишів Житомирської області

Відділ освіти

міської ради

2020

800,8

800,8

720,7

-

80,1

-

Покращення теплового режиму

2.

Реконструкція будівлі

(термосанація) Коростишівської ЗОШ

I-III ступенів № 3 по вул. Назаренка,16

в м. Коростишів Житомирської області

Відділ освіти

міської ради

2020

4189,9

4189,9

3770,9

-

419,0

-

Покращення теплового режиму

3.

Капітальний ремонт (ефективна термоса нація) будівлі дошкільного навчального закладу

№13 по вул.Володимирська,5

в м. Коростишів

Відділ освіти

міської ради

2020

4611,2

4611,2

4150,1

-

461,1

-

Покращення теплового режиму

4.

Реконструкція будівлі

Коростишівської ЗОШ

I-III ступенів № 1

Відділ освіти

міської ради

2020

11559,5

11559,5

10403,55

-

1155,95

-

 

5.

Будівництво дитячого садка на 75 місць в с. Стрижівка

Коростишівського району в Житомирській області

Відділ освіти

міської ради

2020

13703,8

13703,8

12333,4

-

1370,4

-

Охоплення дітей

дошкільною освітою,

створення додаткових робочих місць

6.

 Капітальний ремонт будівель та споруд Коростишівської ЗОШ I-III ступенів № 1

Житомирської області по вул. Шевченка, 39 в м. Коростишеві

Відділ освіти

міської ради

2020

11359,6

11359,6

10223,6

-

1136,0

-

-

7.

Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 68 в м. Коростишеві

Коростишівського району Житомирської області

 

Відділ освіти

міської ради

2020

8366,8

8366,8

6669,9

-

1696,9

(проплачено)

-

-

8.

Будівництво школи  на 108 учнів об’єднаної з дошкільним навчальним закладом  на 40 місць у с.Харитонівка Коростишівського району

Харитонівська сільська рада

2020

40506,8

40506,8

36456,1

-

4050,7

-

Введення в експлуатацію школи на 108 учнів об’єднаної з дошкільним навчальним закладом на 40 місць у с.Харитонівка Коростишівського району

Охоплення дітей дошкільною та базовою загальною середньою освітою

Охорона здоров’я

1.

Капітальний ремонт приміщення

АЗПСМ

м.Коростишів

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської районної ради

2020

3216,4

3216,4

-

-

3216,4

-

Покращення умов перебування пацієнтів та мед персоналу у приміщенні, підвищення енергоефективності закладу

2.

Термосанація лікувального корпусу №2

КНП Коростишівська ЦРЛ ім. Д.І.Потєхіна

2020

1497,0

1497,0

1347,3

 

149,7

 

Економія до 100,0 тис.грн. в рік

Промисловість

1.

 

Канатна розпилювальна машина

ПО УВТО КП «Кіровге-ологія»

2020

754,0

754,0

 

 

 

754,0

Для виконання технологічного процесу з видобутку декоративного каменю «Габро»

2.

Бурова установка

ПО УВТО КП «Кіровге-ологія»

2020

234,0

234,0

 

 

 

234,0

Для виконання технологічного процесу з видобутку декоративного каменю «Габро»

х

Всього:

Х

Х

169136,7

169136,7

144667,26

 

20246,44

4223,000

 

 

Додаток 2

 

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2017-2020 РОКАХ

 

Показники

 

Одиниця виміру

2017 рік

звіт

2018 рік

звіт

2019 рік

очік.

вик.

2020 рік прогноз

2020 рік прогноз

у %  до  очік. вик.

2019 року

Валовий регіональний продукт

 

-

-

-

-

-

Валовий регіональний продукт у фактичних цінах, всього

млн грн

-

-

-

-

-

Валовий регіональний продукт у фактичних цінах у розрахунку на одну особу

грн

-

-

-

-

-

Валовий регіональний продукт у порівняних цінах до відповідного періоду попереднього року

%

-

-

-

-

-

Сфера реального сектору економіки

 

-

-

-

-

-

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн грн

482,1

550,2

238,1

240,3

100,9

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн

11940,6

13740,5

5946,1

6250,0

105,1

Індекс промислової продукції

%

-

-

-

-

-

у тому числі за основними видами діяльності:

 

-

-

-

-

-

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

%

-

-

-

-

-

переробна промисловість

-

-

-

-

-

у тому числі:

 

-

-

-

-

-

виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів

%

-

-

-

-

-

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

-

-

-

-

-

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

-

-

-

-

-

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-

-

-

-

-

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

-

-

-

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

%

-

-

-

-

-

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

-

-

-

-

-

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

-

-

-

-

-

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн грн

204,7

205,8

206,7

207,7

100,49

з неї:

 

 

 

 

 

 

рослинництва

млн грн

202,3

203,5

204,6

205,8

100,59

тваринництва

2324

2231

2060

1900

92,24

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн

4943

5019

5041

5063

100,44

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

178

101

100

100

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

рослинництва

%

178

101

100

100

100

тваринництва

100

97

91

92

101,1

Виробництво основних видів продукції рослинництва:

 

 

 

 

 

 

зернових та зернобобових культур, всього

тис. тонн

13,19

14,82

13,79

14,00

101,98

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

пшениці

тис. тонн

6,50

12,00

12,90

13,80

106,98

ячменю

0,47

0,26

0,25

0,20

80,0

кукурудзи на зерно

57,89

45,8

-

-

 

соняшнику на зерно

-

-

-

-

-

цукрових буряків (фабричних)

-

-

-

-

-

картоплі

тис. тонн

-

-

-

-

-

овочів

-

-

-

-

-

льон-трест

-

-

-

-

-

хмелю

-

-

-

-

-

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

 

 

 

 

 

 

м`ясо (у забійній масі)

тис. тонн

0,04

0,02

0,02

0,02

100

молоко

7,90

6,90

4,50

5,00

111,12

яйця

млн. шт.

-

-

-

-

-

Чисельність худоби та птиці (на кінець року):

 

-

-

-

-

-

велика рогата худоба

тис. голів

778

685

706

700

99,15

свині

-

-

-

-

-

птиця

-

-

-

-

-

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн. грн.

-

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

-

на одну особу

грн.

-

-

-

-

-

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла загальної площі

тис. м2

-

-

-

-

-

у % до попереднього року

%

-

-

-

-

-

на 10000 населення

м2

-

-

-

-

-

Фінансові показники

 

 

 

 

 

 

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн.

36,6

35,98

32,79

13,12

40

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

-

-

-

-

-

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

65,4

63,3

61,2

24,5

х

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

123,0

126,1

132,4

116,3

87,8

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

3,8

3,1

3,0

3,0

100

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

-

-

-

-

-

Видатки місцевих бюджетів

млн. грн.

419,1

428,4

449,8

328,8

73,0

у тому числі трансферти

95,3

119,6

161,7

139,1

86,0

Обсяг видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня

млн. грн.

14,8

17,6

13,5

14,2

105,0

Питома вага видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів

%

9,0

8,7

6,2

6,2

х

Показники рівня життя

 

 

 

 

 

 

Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)

млн. грн.

255,6

306,6

162,7

200,3

123,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

5293,0

6203,0

7135,0

8100,0

113,5

Індекс реальної заробітної плати

%

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн. грн.

97,0

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

73,5

-

-

-

-

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

-

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

-

-

-

-

-

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

-

-

-

-

-

Показники розвитку споживчого ринку

 

 

 

 

 

 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

млн. грн.

373,3

459,7

470,5

483,2

102,6

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

112,7

112,6

113,0

113,0

х

Населення та ринок праці

 

40,4

40,0

39,9

39,7

99,4

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

-

-

-

-

-

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

-

-

-

-

-

працездатного віку

-

-

-

-

-

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

-

-

-

-

-

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)

-

-

-

-

-

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

-

-

-

-

-

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

18

9

4

4

100

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

-

-

-

-

-

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

 

у фактичних цінах

млн. грн.

97,5

105,7

106,0

106,0

100

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

 

 

 

 

 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн

2425,0

2651,5

2651,5

2651,5

100

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн.

дол. США

0,7

0,7

0,7

0,7

100

у % до попереднього року

%

48,8

100,3

100,2

100

х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн.

дол. США

-0,8

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

17,8

18,0

18,4

18,8

102,1

Обсяг експорту, всього

млн.

дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

-

-

-

-

-

Обсяг імпорту, всього

млн.

дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

-

-

-

-

-

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ)

одиниць

8

10

9

9

100

у тому числі створених протягом року

 

2

-

-

-

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

70

70

70

70

80

Кількість встановлених приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії протягом року

одиниць

-

-

-

-

-

Кількість переведених котелень на альтернативні види палива протягом року

1

2

-

1

50

Рівень оснащеності житлових будинків засобами обліку теплової енергії

%

-

-

-

-

-

Розвиток малого і середнього підприємництва

 

 

 

 

 

 

Кількість малих і середніх підприємств

одиниць

243

255

Дані попередні

Тільки річні дані

-

Темп зростання (зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у відсотках до попереднього року

%

7

7

Дані попередні

-

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

2

2

Дані попередні

 

Кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах

осіб

1427

1368

Дані попередні

 

Освіта

 

 

 

 

 

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

одиниць

23

21

20

20

100

- у них учнів

тис. осіб

4576

4441

4654

4665

100,2

у тому числі малокомплектних шкіл

одиниць

4

4

-

-

 

- у них учнів

тис. осіб

290

232

 

 

 

Рівень охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів

%

92

85

98,0

98,9

х

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, відсотків до загальної кількості учнів, які того потребують

%

100

100

100

100

х

Охоплення дітей позашкільною освітою (до кількості дітей шкільного віку)

 

60

56,9

60

60

х

Кількість дошкільних навчальних закладів

одиниць

19

19

20

20

100

- у них дітей

тис. осіб

1395

1460

1329

1340

100,8

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць

осіб

13,95

14,60

13,29

13,40

101

Кількість відновлених впродовж року дошкільних навчальних закладів

одиниць

-

-

-

-

-

Охорона здоров’я

 

 

 

 

 

 

Середня забезпеченість стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. жителів

ліжок

39,4

39,2

39,2

39,2

100

Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. жителів

осіб

4

4

4

5

5

Частка населення, що отримає медичну допомогу у сімейних лікарів

%

100

100

100

100

100

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб населення

тис. відві-дувань за зміну

621,6

624,6

624,6

624,6

100

Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення

Проміле

11,3

8,9

6,0

6,0

100

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених живими

Проміле

4,3

8,3

12,7

4,3

33,8

Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу на 100 тис. осіб населення

осіб

59,4

47,4

40,3

40,3

100

Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом злоякісного новоутворення на 100 тис. осіб населення

304,9

247,1

141,1

141,1

100

Соціальний захист дітей

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого населення

осіб

-

-

-

-

-

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей даної категорії

%

-

-

-

-

-

 

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.