Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна
Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України ім.Б.Хмельницького Надрукувати

 1.         Провадження освітньої діяльності у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – Національна академія) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, серія АЕ № 636472 від 10 червня 2015 року, термін дії ліцензії за відповідними спеціальностями – 2018–2025 роки.

2.         Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Національній академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) громадянин здобуває вперше, за кошти державного або місцевого бюджету.

3.         Національна академія здійснює підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Державній прикордонній службі України за відповідними програмами підготовки громадян з повною загальною середньою освітою за результатами незалежного оцінювання знань з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту, балів за особливі успіхи, рівня їх фізичних здібностей, які пройшли професійно-психологічний відбір та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

осіб з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, у тому числі тих, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;

військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань.

Спеціальність

Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру

оцінювання якості освіти

Усі спеціальності

Українська мова та література

Фізична культура

Психологія

Історія України

Телекомунікації та радіотехніка

Математика

Філологія

Історія України

Право

Історія України

Правоохоронна діяльність

Історія України

Автомобільний транспорт

Математика

Безпека державного кордону

Історія України

4.                  Прийом особових справ, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування кандидатів на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня вищої освіти “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, відбуваються:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та формування навчальних справ в окремих регіональних центрах комплектування Держприкордонслужби України, органах охорони ДК (органах  центрального підпорядкування)

З 01.01 по 01.06.2017 року (цивільна молодь та військовозобов’язані),

з 01.02 по 01.04.2017 року (військовослужбовці)

Терміни прийому навчальних справ приймальною комісією

До 15 червня 2017 року

Проведення медичних оглядів та професійно-психологічного обстеження

З 15 квітня до 31 травня 2017 року

Прийом заяв та документів – реєстрація (відповідно до окремого плану)

З  12 липня до 18.00 16 липня 2017 року

Заходи конкурсного відбору (відповідно до окремого плану)

З 13 до 18 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування вступників

Не пізніше 12.00 20 липня 2017 року

Виконання вимог до зарахування

Не пізніше 18.00 22 липня 2017 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 18.00 23 липня 2017 року

5.                  Для оформлення навчальних справ кандидати на навчання особисто подають заяву (рапорт) до окремих регіональних центрів комплектування, кадрових підрозділів органів охорони державного кордону (органів центрального підпорядкування) у терміни, що визначені п. 4 цього витягу.

5.1.            Навчальна справа кандидата для здобуття ступеня освіти “бакалавр” містить:

заяву (рапорт); анкету; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію 1, 2, 10, 11-ї сторінок паспорта громадянина України; копію приписного свідоцтва (військового квитка); копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього, завірені в установленому порядку; копії документів на пільги, що встановлені законодавством України; характеристику з місця навчання (роботи, служби); шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см; завірену в установленому порядку згоду батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо на момент вступу кандидату не виповнилось 18 років; відгук на кандидата для вступу до Національної академії; 2 чистих поштових конверти з марками;

оригінали медичних документів, що формуються окремим додатком до справи: довідка військово-лікарської комісії, картка медичного огляду кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад; медична довідка “Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів” (ф. 122-2) – для оформлення допуску до державної таємниці, сертифікат “Про проходження профілактичного наркологічного огляду” (форма №140/о);

згоду на обробку персональних даних;

довідку Управління інформаційного забезпечення Головного управління Національної поліції (форма ІП-1);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців (для повнолітніх осіб);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

висновок за результатами професійно-психологічного обстеження кандидата на навчання.

5.2.            Навчальні справи кандидатів для здобуття ступеня «бакалавр» з числа військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Державної прикордонної служби України оформлюються відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 07 лютого 2011 року № 74 з урахуванням переліку документів, що визначені у п. 5.1.

5.3.            Оформлені навчальні справи вступників направляються до приймальної комісії в установленому порядку та у визначені Правилами прийому терміни. Навчальні справи, які надійшли з неповним переліком вищевказаних документів, з порушенням зазначених вимог та термінів, приймальною комісією не розглядаються та повертаються до відповідних органів і підрозділів.

6.                  Вступники за державним замовленням для реєстрації та проходження заходів професійного відбору прибувають за викликом приймальної комісії і приписом окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби України (посвідчення про відрядження – для військовослужбовців)  органу охорони державного кордону. Термін прибуття до академії –  згідно з датою, зазначеною у виклику.

7.                  Вступники особисто подають заяву в паперовій формі для участі у конкурсному відборі.

7.1.            Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданого у 2016, 2017 роках з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому;

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою.

7.2.            До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданого у 2016 році з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см (для кандидатів на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб);

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

8.             Кандидати на навчання в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, оцінку рівня фізичної підготовки (фізичної культури) та професійно-психологічне обстеження.

            Порядок проходження медичного огляду визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України та проводиться на підставі направлення на медичний огляд тимчасово діючими позаштатними гарнізонними (госпітальними) військово-лікарськими комісіями клінічних госпіталів Держприкордонслужби України (міст Києва, Одеси, Львова) та Національної академії.

Придатними до навчання у Національній академії вважаються кандидати, які за станом здоров’я визнані придатними до військової служби у Держприкордонслужбі України з урахуванням таблиць додаткових вимог до стану здоров’я.

8.1.            Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів (фізичної культури) визначений Настановою з фізичної підготовки в Прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету Командувача Прикордонних військ України від 27 листопада 1999 року № 538 (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету від 8 грудня 2000 року № 695).

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова та визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:

для осіб чоловічої статі:                                                          для осіб жіночої    статі:

біг на 100 м – № 10;                                                              біг на 100 м – № 10;

підтягування на перекладині – № 6;                                    комплексна силова вправа – № 7;

біг на 3 000 м – № 2;                                                             біг на 1 000 м – № 1.

Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Результати оцінюються сумою балів та переводяться в 100–200-бальну шкалу оцінювання. Порядок нарахування балів відображено в додатку до Правил прийому. Кандидати, які не виконали вимоги та не набрали 100 балів і вище, – до подальшої участі у конкурсному відборі не допускаються.

8.2.            Професійно-психологічне обстеження проводиться відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року № 354 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9 червня 2009 року № 495/16511) зі змінами та доповненнями.

За результатами професійно-психологічного обстеження робиться висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності вступника до навчання в академії.

9.                  Правилами прийому визначено:

порядок участі у конкурсі, зарахування за співбесідою, право на першочергове зарахування;

формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування, надання рекомендацій для зарахування та порядок реалізації права вступників на вибір місця навчання.

10.              Приймальна комісія працює протягом року у робочі дні з 09.00 до 18.00; під час проведення вступної кампанії – у робочі дні з 9.00 до 18.00, у суботу – з 9.00 до 15.00, у неділю – з 9.00 до 12.00.

11.              За більш детальною інформацією звертатись:

Національна  академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, 29000, м.Хмельницький, вул.Шевченка, 46,

(0382) 65-64-83, факс: 72-08-02;  vstup_nadpsu@pvu.gov.ua

Окремий регіональний центр комплектування, м. Житомир:

м. Житомир, вул. Промислова, 5, 0412 -42-41-98, 097-442-85-12

представництво у Волинській області –

м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6,  033-224-20-28, 096-905-13-01;

представництво у Чернігівській області –

м. Чернігів, вул. Квітнева, 3 В, 068-082-19-38;

представництво у Рівненській області –

Рівненська область, Рівненський район, с. Велика Омеляна, вул. Авіаторів, 5

(аеропорт), 098-784-72-48, 067-988-69-75

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.