Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна
Проект програми економічного і соціального розвитку Коростишівського району на 2019 рік Надрукувати

ПРОЕКТ

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку

Коростишівського району

на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

3

І

Паспорт Програми

4

ІІ

Тенденції економічного і соціального розвитку району у 2018 році

5

ІІІ

Цілі і завдання Програми

17

ІV

Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2019 році

18

1

Забезпечення соціально-економічного розвитку району

18

1.1

Бюджетно-фінансова політика

18

1.2

Інвестиційна політика

18

1.3

Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

19

1.4

Інноваційний розвиток

20

1.5

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

21

1.6

Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг

22

1.7

Розбудова інфраструктури системи надання адміністративних послуг

24

2

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

24

2.1

Промисловість

24

2.2

Дорожньо-транспортний комплекс

25

2.3

Агропромисловий комплекс

26

2.4

Лісове господарство

27

2.5

Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

27

2.6

Розвиток туризму

28

2.7

2.8

Споживчий ринок

Розвиток публічних закупівель

29

30

3

Доходи населення та розвиток ринку праці

30

3.1

Заробітна плата

30

3.2

Пенсійне забезпечення

31

3.3

Ринок праці

32

4

Соціальний захист населення

34

5

Охорона здоров’я населення

35

6

Освіта

36

7

Культура

38

8

Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя

39

9

Молодіжна і сімейна політика

41

10

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

42

11

Захист прав та інтересів дітей

43

12

Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика

44

13

Охорона довкілля і безпека

45

13.1

Охорона навколишнього природного середовища

45

13.2

Природна і техногенна безпека

46

13.3

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

46

13.4

Протипожежний захист

47

14

Забезпечення законності та правопорядку

48

15

Розвиток інформаційного простору

49

16

Розвиток об’єднаних територіальних громад

49

17

Розвиток району й міста

50

V

Додатки до Програми

51

 

Додаток 1. Заходи щодо виконання проекту Програми у розрізі напрямів діяльності, що будуть здійснені у галузях (сферах діяльності) протягом 2018 року у Коростишівському районі

51

 

Додаток 2. Основні показники економічного і соціального розвитку Коростишівського району Житомирської області у 2015-2018 роках

55

Вступ

 

Програма соціально-економічного розвитку Коростишівського району на 2019 рік (далі Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Заходи програми передбачають узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2019 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку району визначено головні проблеми, основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2019 році і заходи, щодо їх реалізації, та визначені основні прогнозні показники розвитку на 2019 рік.

Підготовка Програми здійснювалася на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, іншими підприємствами, організаціями і установами, з урахуванням стратегічних напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385.

Фінансування передбачених у Програмі заходів буде здійснюватися за рахунок коштів інвесторів, суб’єктів господарювання, державного бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію низки інфраструктурних проектів, вкрай необхідних для окремих галузей і сфер, а також виконання заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту жителів району, підвищення ефективності житлово-комунального господарства, поліпшення інвестиційного клімату та впровадження інновацій.

У Програмі викладені прогнозні показники соціально-економічного розвитку району в цілому та у розрізі окремих галузей.

Із метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів райдержадміністрація забезпечуватиме проведення щоквартального моніторингу виконання Програми, а після завершення терміну дії – підготовку річного звіту про її виконання для звітування.

У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і затвердження районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Паспорт Програми

 

1.

Розробник Програми

Коростишівська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назварозпорядчого

документа про

розроблення

Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації від 17.09.2018 року№317 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Коростишівського району на 2019 рік»

3.

Розробники

Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

4.

Відповідальний

виконавець

Програми

Райдержадміністрація

5.

Співвиконавці

Програми

 

Управління, відділи та сектори райдержадміністрації, інші районні управління та установи, виконавчі комітети міської та сільських рад.

6.

Термін реалізації

Програми

2019 рік

 

7.

Прогнозні джерела

фінансування заходів

Програми

Державний, обласний, районий та сільські

бюджети, позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку району у 2018 році

 

Робота структурних підрозділів Коростишівської райдержадміністрації, міської та сільських рад, районних організацій та установ впродовж січня-вересня 2018 року спрямовувалася на забезпечення досягнення показників Програми економічного і соціального розвитку Коростишівського району з урахуванням визначених пріоритетів.

Виконання показників Програми постійно координується та контролюється виконавчими структурами райдержадміністрації, у результаті злагодженої співпраці вдалося досягти наступних результатів:

 

За 9 місяців 2018 року до загального фонду бюджету району (без урахувань міжбюджетний трансфертів) надійшло 89,6 млн.грн., при плані 98,2 млн.грн., що на 8,8% менше затверджених планових показників або на 8,6 млн.грн.

Порівнюючи із 2017 роком надходження збільшились на 10,9 млн.грн. або 113,9%.

У розрізі бюджетів заплановані надходження доходів загального фонду, затверджені місцевими радами, виконані наступним чином:

- по районному бюджету – 100,4% (перевиконання становить – 36,3 тис.грн.);

- по сільських бюджетах – 116,5% (перевиконання становить – 116,5 тис.грн.);

- по Коростишівській міській раді – 85,2% (недовиконання становить – 10,9 млн.грн.).

До загального фонду бюджету району надійшло з державного бюджету 311,3 млн.грн. субвенцій, із них:

- базової дотації – 12,4 млн.грн.;

- додаткової дотації на утримання закладів світи та охорони здоров’я – 12,1 млн.грн.;

- освітньої субвенції – 53,3 млн.грн.;

- медичної субвенції – 24,9 млн.грн.;

- субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 2,2 млн.грн.;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,3 млн.грн.;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1,1 млн.грн;

- субвенція на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій – 0,4 млн.грн;

- на виплату сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги – 60,1 млн.грн.;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 1,1 млн.грн;

- субвенція із місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність України та брали участь у антитерористичній операції виділено 0,5 млн.грн;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибуткових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 98,1 млн.грн.;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 6,3 млн.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 0,3 млн.грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2,7 млн.грн.;

- на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 21,5 млн.грн;

- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 0,7 млн.грн.;

- субвенції за рахунок коштів медичної субвенції, що утворились на початок бюджетного періоду – 0,5 млн.грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів – 12,8 млн.грн.

За січень-вересень 2018 року місцевими бюджетами району проведено видатків на загальну суму 398,7 млн.грн., на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 150,6 млн.грн., що становить 37,8% всіх видатків загального фонду.

 

Із позитивною динамікою спрацювали 21 підприємство основного кола району. У січні-вересні 2018 року було реалізовано продукції на 390,6 млн.грн., що на 15,3% більше відповідного періоду 2017 року.

За основними видами промислової діяльності обсяги реалізації складають: добувна промисловість – 67,2 млн.грн. (більше на 0,2% відповідного періоду попереднього року); виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 16,2 млн.грн. (більше на 16,5% відповідного періоду минулого року); виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність склали 220,9 млн.грн., постачання газу – 77,7 млн.грн.; водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 8,6 млн.грн.

Чисельність працюючих основного кола промислових підприємств за 9 місяців 2018 року становить 1059 чол., середня заробітна плата 4863,0 грн.

 

Обсяг освоєних капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень-вересень 2018 року складає 52243,0 тис.грн., що на 18,5% більше минулорічного показника.

На території району провадять діяльність 15 підприємств з іноземними інвестиціями. Найбільші обсяги інвестицій внесені нерезидентами з Німеччини (43,9%), Азербайджану (30,7%), Кіпру (11,8%) та Естонії (5,3%).

 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в районі у ІІІ кварталі 2018 року становить 6260,0 грн., що на 22,8% більше відповідного періоду минулого року.

 

У січні-вересні поточного року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено сільськогосподарської валової продукції на суму 64,3 млн.грн., що на 5,9 млн.грн. більше в порівнянні з 2017 роком. Індекс виробництва становить 105,0%. Валова продукція рослинництва становить 62,9 млн.грн., тваринництва – 1,4 тис.грн.

Валовий збір зернових культур по сільськогосподарським підприємствам становить 20,5 тис.т, що на 6,5 тис.т більше минулорічного показника.

По культурах:

- пшениці намолочено 11,8 тис. т, що на 2,8 тис.т більше, ніж минулого року;

- жита – 520 т;

- ярого ячменю – 270 т;

- вівса – 550 т, що на 160 т більше минулорічного показника;

- зернобобових сумішок намолочено 760 т.

Урожайність в нинішньому році забезпечено на рівні 26,3 ц/га.

Озимого ріпаку зібрано на площі 1,4 тис.га, при урожайності 14,9 ц/га, намолочено 2,1 тис.т.

Потреба в мінеральних добривах під посів озимих культур становить 1,3 тис.т фізичної ваги, заготовлено 1180 т, що становить 91%.

На сьогоднішній день сої зібрано на площі 3,5 тис.га, намолочено 5,3 тис.т, урожайність 15,0 ц/га. Соняшнику зібрано на площі 7,5 тис.га, намолочено 15,9 тис.т, урожайність 21,3 ц/га. Кукурудзи на зерно зібрано 2,0 тис га, при урожайності 65 ц/га намолочено 13,0 тис.т.

По сільськогосподарських підприємствах під урожай 2019 року посіяно 3,05 тис.га озимих зернових. Завдання з посіву озимого ріпаку на площі 2,15 тис.га виконано на 358%. Комплекс осінньо-польових робіт в районі продовжується.

Станом на 1 жовтня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах району утримується 742 голів ВРХ, у порівнянні до відповідного періоду минулого року його зменшено на 54 голови. Основне стадо корів становить 288 голів, до рівня минулого року поголів’я зменшено на 60 голів. У районі по сільськогосподарських підприємствах є в наявності 112 голів овець, 3500 голів птиці. Не дивлячись на складну ситуацію в тваринництві за дев’ять місяців 2018 року сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції тваринництва на суму 1405,0 тис.грн., вироблено молока 5666 ц., вирощено м’яса 194 ц.

Для годівлі громадського тваринництва заготовлено сіна 400 т, сінажу 500 т, зернофуражу 300 т, соломи заготовлено вдосталь.

 

За 9 місяців 2018 року в районі зареєстровано 184 фізичних осіб-підприємців та 32 юридичних осіб. Припинили свою діяльність 165 фізичних осіб-підприємців та 14 юридичних осіб. Основними причинами припинення діяльності фізичних осіб-підприємців є нестабільність соціально-економічної ситуації в державі та недосконалість податкового законодавства.

Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проведено 685 державних реєстрацій права власності та 445 державних реєстрацій іншого речового права.

 

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації за січень – вересень (далі – Центр) працював над організацією надання якісних адміністративних послуг, спрощенням процедури їх отримання та вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

Станом на 01.10.2018 року Центром надано 4922 послуги. Варто відмітити, що із загальної кількості наданих послуг, 4796 були надані із позитивним результатом, кількість відмов – 146, що становить 3,0%.

 

За січень – вересень 2018 року прийнято в експлуатацію 3354 м2  житла, що становить 38,1% до відповідного періоду минулого року.

 

Протяжність вулиць та доріг району становить близько 650 км, із них 239 км передано на баланс Житомирської обласної державної адміністрації.

На постійному контролі під час проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 року знаходився стан спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами.

На адресу Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації направлено перелік доріг загального користування, які потребують проведення ремонту (на загальну вартість робіт 97 млн. 960 тис.грн.).

Станом на 01.10.2018 року проводяться ремонтні робіт наступних доріг: С060843 Коростишів – Щеніїв через Більківці, С060509 Сімаківка – Бараші – Пулини – Котлярка, С060802 Гуменники – Глиниця через Старосільці, Садове, Травневе.

Проведено середній ремонт доріг: Т0602 (М06) /Київ – Чоп/ Коростишів; О060813 Коростишів – Кошарища; проведено аварійний середній ремонт доріг: С060813 /Київ – Чоп/ – Семенівка – Красилівка через Квітневе; С060843 Коростишів – Щеніїв через Більківці; С060808 Кашперівка – Кам’яний Брід через Слобідку; С060805 /Сімаківка – Котлярка/ – Осикове через Шахворостівку, С060509 Сімаківка – Бараші – Пулини – Котлярка.

 

За січень-вересень 2018 року відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації проводилася перевірка стану утримання об’єктів благоустрою (кладовищ, місць почесних поховань, пам’ятних знаків, тощо), цивільного захисту (захисних споруд та простих укриттів), гідроспоруд та водних об’єктів в кожному населеному пункті. За результатами проведеного аналізу сільським головам надавалися відповідні рекомендації.

Питання підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років було розглянуто на черговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у липні 2018 року, у результаті чого було створено робочу групу. Керівникам відповідних підприємств – членам районної робочої групи, для здійснення контролю за підготовкою до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року, рекомендовано забезпечити створення на підприємствах мобільних ремонтних бригад, цілодобову роботу телефонів «гарячої лінії» та номери ліній довести до відома мешканців району, забезпечити підготовку підпорядкованих сил та засобів на загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду. Міській та сільським радам рекомендовано провести наради з керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які забезпечують підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Продовжується проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на формування в суспільстві свідомого ставлення до підвищення ефективності енергоспоживання, використання відновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива.

Слід відмітити, що одним із основних інвестиційних проектів у сфері ЖКГ на сьогодні є реконструкція головних каналізаційних очисних споруд м.Коростишева. Відповідно до коригувань проектно-кошторисної документації вартість реалізації проекту становить 62,0 млн.грн. Подано відповідний пакет документів до фінансування в сумі 21,0 млн.грн. за рахунок державного бюджету. Надходження коштів дасть змогу завершити І-й модуль будівництва (аераційна станція).

Протягом вказаного періоду ініційовано, організовано ряд засідань комісій, робочих груп, нарад, тренувань по вирішенню нагальних питань.

Протягом 9-ти місяців 2018 року на території населених пунктів Коростишівської міської ради було здійснено:

- ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ по населених пунктах Коростишівської міської ради, на дані цілі використано 158,9 тис.грн.;

- утримання та поточний ремонт світлофорів на суму 105,0 тис.грн.;

- утримання вулично-дорожньої мережі, а саме на чистку вулиць від снігу використано 165,8 тис.грн., на посипку доріг піскосумішшю – 46,0 тис.грн.;

- з метою покращення благоустрою кладовищ було придбано металеві ворота на суму 19,5 тис.грн., надано послуг по благоустрою на суму 24,6 тис.грн., придбано панелі та стовпчики для огородження кладовища на старостинські округи на суму 39,9 тис.грн.;

- для проведення робіт з благоустрою територій населених пунктів було придбано необхідне обладнання, запчастини, а саме газонокосилку та бензопили на загальну суму 45,6 тис.грн.;

- проведення робіт по зрізанню та кронуванню аварійно-небезпечних дерев по населених пунктах міської ради на що використано 352,1 тис.грн.;

- на поточний ремонт вуличного освітлення використано 311,8 тис.грн. (вул.Східна, вул.Маякавськго, вул.Гелевея, вул.Б.Хмельницького, вул.Д.Гофштейна, вул.Різдвяна, вул.Ч.Партизан, вул.Коцюбинського, провул.Чехова, вул.Цендрівських, вул.П.Чубинського, вул.Володимирська);

- для поліпшення технічного та санітарного стану природних джерел було проведено дослідження води в громадських криницях, на що використано 8,5 тис.грн.;

- проведення робіт по гідроочищенню каналізаційних мереж по провул.Чехова, сума використаних коштів по реалізації даного заходу становить 79,6 тис.грн.

 

Станом на 01.10.2018 року в районі зареєстровано 12 068 пенсіонерів. Середній розмір пенсій по району за 9 місяців 2018 року становить 2 061,72 грн., що, у свою чергу, збільшився до аналогічного періоду минулого року на 399,83 грн. і становить 124,1%. За 6 місяців 2018 року виконання бюджету Пенсійного фонду України по надходженню власних коштів – 140,7%.

 

Протягом січня – вересня 2018 року, за сприяння служби зайнятості, працевлаштовано на підприємства, організації, установи 544 особи, із них 143 безробітних.

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці протягом 9 місяців 2018 року пройшли професійне навчання (підвищили кваліфікацію, пройшли перепідготовку 31 чоловік). Усього навчалися у даному періоді 80 осіб (у т.ч. 2 учасника АТО та 7 осіб з інвалідністю).

Для активізації працевлаштування незайнятого населення, прискорення підбору роботи, спеціалістами центра зайнятості щомісяця проводяться семінари з техніки пошуку роботи, із профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії, семінари із запобігання нелегальній трудовій міграції, семінари з жінками, військовослужбовцями та учасниками АТО. Усього заходів – 159, взяли участь 1832 осіб.

Протягом січня-вересня 2018 року різним категоріям населення 2430 особам надано 5409 профорієнтованих послуг та профконсультацій (у т.ч. 603 учням шкіл району із них 16 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, та 30 учням ПТНЗ).

Упродовж січня вересня 2018 року у Коростишівському районному центрі зайнятості зареєстровано 740 вакансій, усього наявних вакансій у звітному періоді – 761, із них укомплектовано 541 вакансій, рівень укомплектування – 71,1%.

Особлива увага приділяється внутрішньо-переміщеним особам, яких перебувало на обліку 8, із них 2 особи працевлаштовані.

Протягом дев’яти місяців 2018 року на обліку перебувало 35 учасників АТО, із яких працевлаштовано 7 осіб (3 – шляхом підписання контракту із ЗСУ).

Також, на обліку перебували 93 особи з обмеженими фізичними можливостями, із них: 13 осіб – працевлаштовані.

 

За дев’ять місяці 2018 року з метою реалізації заходів по легалізації найманої робочої сили і виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки та детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення, робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення здійснено перевірки 163 суб’єктів господарювання. За результатами вжитих заходів легалізовано працю 359 громадян.

Із метою підтримки військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції на Сході країни, за 9 місяців 2018 року виплачено матеріальну допомогу 212 особам на загальну сум 211,7 тис.грн. та з місцевих бюджетів надано матеріальну допомогу 212 іншій особі на суму 121,7 тис.грн.

Вживалися заходи, щодо забезпечення державної підтримки вразливих верств населення. Станом на 01.10.2018 року на обліку перебуває 5121 сім’я. Забезпечено своєчасне призначення та виплату державних соціальних допомог на суму 60578,0 тис.грн. Окрім того, нараховано і виплачено допомоги 7 прийомним сім’ям на суму 12145,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2018 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі зареєстровано 11954 особи, які мають право на пільги по оплаті житлово-комунальних послуг та інших, передбачених законодавством послуг, яким нараховані пільги на суму 4118.1 тис.грн., профінансовано – 4008.2 тис.грн.

На особливому контролі перебуває питання соціального захисту та забезпечення першочергових потреб осіб внутрішньо переміщених у межах країни. Так, станом на 01.10.2018 року на території Коростишівського району тимчасово проживає 480 осіб, які вимушено перемістилися з районів проведення АТО, із них: 239 – особи працездатного віку, 136 – діти, 30 – люди з обмеженими фізичними можливостями та 99 – пенсіонери. 154 особи проживає на території ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів».

Переміщені особи проживають у приватному секторі на території Коростишівської міської ради та 8-ми сільських рад. Створено базу даних переміщених осіб та взято на облік осіб, які перемістилися з району проведення АТО. Щомісячна адресна грошова допомога призначена згідно вимог чинного законодавства та виплачується у встановлені строки, заборгованість відсутня. У 2018 році 6 осіб, які проживають на території ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів», отримали одноразову матеріальну допомогу. Робота з сім’ями, переселеними зі Сходу країни, знаходиться на щоденному контролі.

Відповідними відділами райдержадміністрації значна робота проводиться, щодо підтримки багатодітних сімей, що проживають на території району.

 

У галузі охорони здоров’я протягом 9-ти місяців 2018 року працювали Центральна районна лікарня ім.Д.І.Потехіна та КНП «Центр ПМСД» Коростишівської районної ради.

У Центрі ПМСД розгорнуто та функціонує 55 ліжок денного стаціонару при АЗПСМ (амбулаторіях загальної практики сімейної медицини) сіл. За 9 місяців 2018 року проліковано 1602 хворих, із них 58 дітей.

Структура КНП «Центру ПМСД» Коростишівського району:

9 – амбулаторій загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ) (м.Коростишів, с.Стрижівка, с.Студениця, с.Більківці, с.Кам’яний Брід, с.Старосільці, с.Кропивня, с.Вільня, с.Харитонівка);

1 фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) (с.Торчин);

17 – фельдшерських пунктів (ФП) (с.Слобідка, с.Теснівка, с.Шахворостівка, с.Козіївка, с.Квітневе, с.Смолівка, с.Городське, с.Садове, с.Травневе, с.Мінійки, с.Гуменники, с.Кошарища, с.Вільнянка, с.Здвижка, с.Щигліївка, с.Грубське, с.Кмитів).

Забезпеченість автомобілями частково (с.Студениця, м.Коростишів), велосипедами забезпечені всі АЗПСМ, ФАПи, ФП сіл.

У свою чергу Коростишівською ЦРЛ ім.Д.І.Потехіна за 9 місяців 2018 року було прийнято 102651 відвідувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів закладів району з яких 16956 дітей та 382 особи відвідувань лікарями хворих удома. Розгорнуто 75 ліжок денного стаціонару (із них 10 дитячих, 20 терапевтичні, 20 неврологічні, 5 гінекологічні, 5 лор-, 5 онко-, 5 хірургічні, 5 урологічні), проліковано в денному стаціонарі 2629 осіб.

У стаціонарах проліковано 5029 осіб, проведено 2452 оперативних втручань. Виконання плану ліжко-днів складає 113,7%.

За січень – вересень 2018 року КНП «Центром ПМСД» Коростишівської міської ради відпущено медикаментів пільговим категоріям населення на суму 413619,21 грн. із яких: (238200,0 кошти районної ради; 126654,49 кошти міської ради; 48764,72 – кошти Глибочицької ОТГ). За Програмою «Доступні ліки» –державою профінансовано 719756,93 грн. Закуплено медикаментів на суму 245151,26 грн., а саме: 8160 доз туберкуліну на суму 199675,27 грн. – кошти Коростишівської міської ради, медикаменти для невідкладної допомоги на суму 29939,49 грн. – кошти Коростишівської міської ради; дезрозчини – 6136,50 грн. – кошти Коростишівської міської ради; папір для ЕКГ – 1160,0 грн. – кошти районної ради. Придбано медичне обладнання на суму 16200,0 грн. (тонометр, пульсоксиметр, стетоскоп, сумка лікаря, мішок Амбу) – кошти Коростишівської міської ради. Коростишівською ЦРЛ були використано за січень-вересень 2018 року 3488980,3 грн. на окремі види обладнання (із державного бюджету – 973499,8 грн; благодійні кошти – 394641,5 грн.; спецфонд – 114000,0 грн; кошти місцевого бюджету- 717438,8 грн.; інші кошти – 1289400,0 грн).

 

У районі працюють 22 заклади дошкільної освіти різних типів, де виховується 1460 дітей, окрім того, 315 дошкільнят охоплено такою формою виховання, як соціально-педагогічний патронат.

Частка дітей, які охоплені дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку (від 1 до 6 років) із урахуванням дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом, по району складає 60%.

За січень вересень 2018 року кількість місць у закладах дошкільної освіти становить 1060. У цілому, по району на кожні 100 місць у закладах припадає 141 дитина. У цьому році вирішиться проблема з функціонуванням 3 груп у ДНЗ №13. Сесію міської ради на ремонт даних груп виділено 2,6 млн.грн., на даний час проводяться ремонтні роботи.

У закладі дошкільної освіти №7 працювала інклюзивна група (виховувалося у ній 2 дітей з особливими проблемами). На наступний навчальний рік планується відкриття інклюзивних груп у ДНЗ №7, 10, 13 та Більковецькому ЗДО (закладі дошкільної освіти).

Створено Інклюзивно-ресурсний центр.

Освітні послуги надають 22 заклади загальної середньої освіти, де навчаються 4632 учні.

Організовано безкоштовне харчування для учнів 1 – 4 класів (1978 учнів), пільгових категорій – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (54 учні), дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах (12 учнів) та дітей із малозабезпечених сімей. За 50% від встановленої вартості харчуються 139 дітей учасників АТО. Звільнені від плати за харчування 3 дітей, батьки яких загинули в зоні АТО. Вартість харчування становить 14 грн на одну дитину в день.

Завершується робота по реконструкції будівлі по вул.Київській, 53 – сесією міської ради виділено 920 тис.грн. на благоустрій території, а також кошти фонду регіонального розвитку.

Із метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» виділено 792455,0 грн., а саме:

-                     закупівлю сучасних меблів для учнів першого класу – 267100,0 грн;

-                     закупівлю дидактичних матеріалів – 208440,0 грн.;

-                     підготовка та підвищення кваліфікації вчителів – 32215,0 грн.;

-                     придбання комп’ютерного обладнання – 284700,0 грн.

Старосілецькою сільською радою виділено 38210,0 грн на придбання шкільних меблів для 1 класу та із обласного бюджету виділили 10000,0 грн. на придбання плазмового телевізора, утеплено приміщення, придбано покриття в коридор Старосілецького ДНЗ (207960,0 – кошти місцевого бюджету). Замінено сантехніку у Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ст.-10400,0 (кошти місцевого бюджету); здійснено поточний ремонт фойє та коридору І поверху, придбано стенди для 1 класу Стрижівського НВК (10000,0 – позабюджетні кошти); проведено роботи з облаштування Харитонівського ДНЗ (600000,0 – кошти місцевого бюджету); облаштовано ігровий майданчик у Садівському НВК (45 000,0 – кошти місцевого бюджету); поновлено посуд у Городському НВК (2685,0 – кошти місцевого бюджету); закуплено музичну апаратуру, проектор, холодильник, поновлено посуд у Кам’янобрідському ДНЗ, придбано основні засоби (42217,0 грн – кошти місцевого бюджету), принтер – 5400,0 грн. – позабюджетні кошти.

Було проведено необхідну організаційно-підготовчу роботу для відкриття таборів відпочинку та створення умов для перебування в них дітей, в яких відпочивало 1323 дитини.

Для організації та проведення відпочинку дітей в пришкільних таборах виділялися кошти:

-                     із районного бюджету – 109500,0 грн;

-                     бюджету сільських рад – 76820,0 грн;

-                     Коростишівська міська рада – 440000,0 грн.

Коростишівською міською радою було виділено 158000,0 грн. для оздоровлення 25 дітей в с.Кам’яний Брід, Баранівського району.

 

На даний час в районі працює 18 клубних закладів (два з них не діючі: с.Кашперівка та с.Смолівка), 15 бібліотечних закладів. Із 01.04.2017 року 12 бібліотек, 13 клубних закладів, народний історичний музей та дві школи естетичного виховання працюють в ОТГ; 6 (1 недіючий) закладів культури відійшли до Глибочицької ОТГ.

Діяльність галузі культури в Коростишівському районі забезпечують 47 працівників. У клубних установах  району працює 51 художній колектив, із яких 4 мають почесне звання «народний»: (народний жіночий вокальний ансамбль «Вербиченька» будинку культури с.Торчин; народний фольклорно-етнографічний колектив «Криниченька» будинку культури с.Старосільці, народний жіночий вокальний ансамбль «Городчаночки» клубу с.Городське, народний фольклорно-етнографічний колектив «Калинонька» будинку культури с.Кам’яний Брід.

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації спрямовує свою роботу на виконання районних програм: «Програми розвитку галузі культури Коростишівського району на 2016-2019 роки», «Програми поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки» та «Районної програми охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки».

Бібліотеки міста та району за 9 місяців 2018 року отримали 762 примірники книг, в т.ч. 668 примірників книг на суму 65,7 тис.грн. відповідно державної програми «Українська книга».

Протягом 9 місяців  2018 року проведено 4 семінари-наради з працівниками закладів культури району.

На виконання програми охорони та збереження культурної спадщини відділом надано 17 висновків на детальні плани територій земельних ділянок, що виділяються в районі.

Станом на 01.10.2018 року проведено поточні ремонти сільських закладів культури району на суму 138,0 тис.грн.; ОТГ – 193,0 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року закладами культури району надано платних послуг на суму 10,0 тис.грн., що на 3,0 тис.грн. більше в порівнянні з минулим кварталом.

Учасниками Всеукраїнських змагань з різних видів спорту протягом 9 місяців 2018 року були 104 спортсменів району, з них 57 стали призерами та переможцями. В змаганнях обласного рівня взяли участь 184 спортсменів району, з них 82 стали переможцями та призерами в різних номінаціях.

Протягом звітного періоду організовувалися та проводилися різні змагання районного масштабу. Так протягом січня-вересень 2018 року учасниками районних змагань стали 427 спортсменів, із них 148 стали переможцями та здобули призові місця.

Станом на 01.10.2018 року з обласного бюджету виділено 24 путівки.

Дитячо-оздоровчий заклад «Лісова казка» Баранівський район смт.Кам’яний Брід, зміна з 10.08 по 30.08.2018 року – оздоровлено 10 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, постраждалі внаслідок ЧАЕС та діти-сироти.

ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чорномор’я» Одеська область м.Білгород-Дністровський, смт.Сергіївка, зміна з 14.08 по 03.09.2018 року, оздоровлено 6 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-сироти, дитина учасника АТО та дитина батько якої загинув в АТО.

Дитячо-оздоровчий закладу «Дзвіночок» при Житомирському обласному лікувально-санаторному центрі радіаційного захисту для дорослого та дитячого населення «Дениші», зміна з 02.09 по 22.09.2018 року – оздоровлено 8 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, діти постраждалі в наслідок ЧАЕС.

Станом на 01.10.2018 року з місцевого бюджету громади виділено 159,0 тис. грн.

Всього оздоровлено станом на 01.10.2018 року в дитячих оздоровчих закладах 62 дитини, що становить 3% від загальної кількості дітей які потребують соціальної підтримки та уваги.

Відділом культури, сім`ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відповідно до компетенції здійснюється підтримка багатодітних сімей у районі. За дев’ять місяців поточного року видано 55 посвідчень батьків багатодітної сім`ї та 124 посвідчення дитини з багатодітної сім`ї.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 року №783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», випадків торгівлі людьми на території району за дев’ять місяців поточного року не зареєстровано.

 

Службою у справах дітей райдержадміністрації налагоджено співпрацю з сільськими радами, працівниками Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області та районної лікарні, відділом освіти райдержадміністрації щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, що забезпечує своєчасне виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постановку їх на облік, надання статусу та подальшого влаштування.

Стосовно дітей, які перебувають в державних інтернатних закладах постійно проводиться робота з пошуку сімей, які могли б взяти їх на виховання. Із метою створення прийомних сімей, пошуку кандидатів в опікуни, піклувальники, усиновлювачі налагоджено роботу з головами сільських рад, загальноосвітніми навчально-виховними закладами, релігійними громадами, постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення про переваги виховання дітей в сімейному оточенні. Продовжується практика розширення зв’язків з громадськістю та співпраця з засобами масової інформації. Враховуючи те, що найбільш пріоритетним влаштуванням є усиновлення, основний акцент ставиться саме на національному усиновленні, при цьому, у друкованих виданнях висвітлюється позитивний досвід щодо усиновлення дітей старших 5-річного віку. На даний час на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 3 подружні пари.

Надаються індивідуальні консультації з питань нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливостей процесу усиновлення, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей, встановлення опіки та піклування, захисту прав та законних інтересів дітей, виплати державних щомісячних коштів на утримання дитини, створення належних умов для виховання дітей, навчання прийомних батьків, вимог до прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, усиновлювачів, патронатних вихователів.

Станом на 30.09.2018 року на первинному обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 102 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них: 67 – перебувають під опікою та піклуванням, 19 – в прийомних сім'ях, 1 – в дитячому будинку сімейного типу, 13 – інтернатних закладах, 4 – влаштовані в сім'ї родичів. Відсоток влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування  у сімейні форми виховання становить 85,2%.

У районі створено та функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 9 місяців 2018 усиновлено 2 дітей громадянами України.

Протягом 9 місяців 2018 року відбулося 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 146 питань, із них: 44 житлових (7 дітей набуло права власності). При розгляді питань прийнято рішення, які не суперечать інтересам дітей.

Станом на 30.09.2018 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 106 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що виховуються 48 сім’ях .Станом на 30.09.2018 року обстежено умови проживання 532 дітей, які виховуються в 216 сім’ях.

Із початку 2018 року працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації спільно з зацікавленими службами проведено 135 рейдів, із них: 5 по ринках та автостанціях міста з метою виявлення неповнолітніх, які бродяжать, вживають спиртні напої та наркотичні речовини. У ході проведених рейдів порушень, вчинених неповнолітніми або відносно них не виявлено. Працівникам автостанції, закладів харчування, магазинів, таксистам роздано телефонні номера і проведено бесіди про необхідність інформування, у разі виявлення неповнолітніх, які залишилися без догляду дорослих. Також проведено 19 профілактичних рейди по місцях масового відпочинку молоді та 3 профілактичних рейди у вечірній час, 9 рейдів «Урок», 96 – у сім'ї.

Із метою виявлення друкованої продукції, яка пропагує насильство та сексуальну розпусту працівниками служби у справах дітей спільно з зацікавленими службами з початку 2018 року проведено 3 рейди, під час яких порушень не виявлено.

На виконання Районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018 – 2022 роки передбачено 90 тис. із обласного та 90 тис. із районного бюджету.

На виконання цільової програми щодо забезпечення та захисту прав дітей у Коростишівському районі на 2017-2018 роки передбачено 10 000 грн., із них на проведення зустрічі випускників 9-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з керівництвом району використано – 2600 грн., заходів присвячених Дню захисту дітей – 2900 грн., День усиновлення – 700 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Цілі і завдання Програми

 

Метою Програми є збереження та зміцнення економічного потенціалу району, забезпечення сталого розвитку соціальної та гуманітарної сфер, підвищення рівня та якості життя населення Коростишівського району, завдяки розв’язанню існуючих проблем, реалізації проектів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року в умовах впровадження реформ децентралізації та інших реформ, започаткованих на державному рівні.

Основними завданнями Програми, щодо реалізації визначеної мети є такі:

- створення умов для економічного зростання шляхом сприяння залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);

- сприяння інтеграції товаровиробників району на світові ринки у зв’язку з втратою російського;

- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку;

- створення умов для підвищення активності малого і середнього підприємництва;

- створення сприятливих умов для задоволення законних потреб громадян в адміністративних послугах належної якості;

- забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

- сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;

- сприяння проведенню реконструкції та капітального ремонту дорожньої інфраструктури;

- здійснення дієвого контролю за додержанням державних гарантій оплати праці, сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного населення;

- реалізація механізмів фінансової та іншої підтримки малозабезпечених верств населення, демобілізованих учасників антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;

- забезпечення якісних і доступних медичних послуг, запобігання росту захворювань;

- забезпечення сучасної і якісної освіти;

- підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного простору;

- сприяння задоволенню інтересів громадян у фізичній культурі і спорті;

- підтримка процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;

- забезпечення безпеки життєдіяльності та зміцнення законності та правопорядку;

- забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади.

ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2019 році

 

1. Забезпечення соціально-економічного розвитку району

 

1.1. Бюджетно-фінансова політика

Проблемні питання:

- недостатня забезпеченість бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та розрахунки за енергоносії;

- відсутня цільова субвенція з державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку, пільговий проїзд та інші пільги.

Основні напрями діяльності:

- вирішення питання забезпеченості бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та оплату енергоносіїв за рахунок вжиття власних заходів установами і організаціями району;

- підготовка пропозицій вищестоящим органам виконавчої влади, щодо внесення змін у частині виділення додаткового фінансового ресурсу з державного бюджету (на надання пільг з послуг зв’язку, пільговий проїзд та інші пільги).

Інструменти виконання:

- Бюджетний кодекс України.

Очікувані результати:

- збільшення доходів місцевих бюджетів (без трансфертів із Державного бюджету) на 5%, що становитиме 32,7 млн.грн. Покращення платіжної дисципліни;

- забезпечення стабільного фінансування видатків місцевих бюджетів.

 

1.2. Інвестиційна політика

Проблемні питання:

- недоліки законодавства в сфері інвестування та підприємництва;

- недостатньо розвинута інфраструктура бізнесу (відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних проектів, обмеженість довгострокових і недорогих банківських ресурсів; відсутність швидкісного транспортного сполучення з промисловими та сировинними центрами);

- невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам (високими є на сьогодні податки та мито на ввезення при надходженнях іноземних інвестицій);

- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;

- нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу;

- низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій;

- диспропорційний розвиток інвестиційної діяльності в сільських радах району.

Основні напрями діяльності:

- створення позитивного інвестиційного іміджу;

-оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок;

- налагодження постійного контакту місцевих органів влади із суб’єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

- налагодження співпраці з суб’єктами господарської діяльності у рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства;

- постійне оновлення інформації, щодо інвестиційних пропозицій, на офіційному веб-порталі Коростишівської райдержадміністрації;

- сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями, щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів;

- розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район для представлення інвестиційної привабливості району при проведенні презентацій інвестиційного потенціалу Житомирської області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах регіонального та міжнародного характеру.

Інструменти виконання:

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- зростання позитивного інвестиційного іміджу Коростишівського району;

- налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки району;

- виконання соціальних програм;

- підтримка діючих потужностей;

- створення нових робочих місць, скорочення безробіття та підвищення рівня доходів громадян.

 

1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

Проблемні питання:

- нестабільність політичної ситуації в Україні, яка спостерігається в коливанні політичного курсу держави;

- велика інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя, особливо на галузі з сезонним характером виробництва і тривалим виробничим циклом;

- необхідність підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур, населення, державних службовців, щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом;

- недостатньо стійке закріплення продукції підприємств району на зовнішніх ринках.

Основні напрями діяльності:

- вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків, пошук нових ринків збуту;

- забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі;

- підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур та населення, щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом;

- активізація роботи, щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

- сприяння участі суб’єктів господарювання району в регіональних, національних та міжнародних виставках, економічних форумах;

- промоція товарів і послуг товаровиробників району через використання Інтернет-каналів та медіа-ресурсів тощо;

- поповнення бази даних, щодо експортних можливостей підприємств району та розповсюдження даної інформації, зокрема через офіційний веб-портал Коростишівської райдержадміністрації.

Інструменти виконання:

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- збільшення експорту товарів та послуг підприємств району;

- розширення ринків збуту продукції товаровиробників району;

- формування позитивного міжнародного іміджу району, як надійного торговельного партнера.

 

1.4. Інноваційний розвиток

Проблемні питання:

- дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій;

- недосконалість та недостатність інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств;

- відсутність чіткої методології формування облікової інформації та впорядкованої системи внутрішньої звітності, щодо інноваційної діяльності підприємств;

- недосконала нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні;

- недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій.

Основні напрями діяльності:

- популяризація інноваційних можливостей та підвищення обізнаності в сфері інноваційної діяльності  серед суб’єктів господарювання;

- інформаційна підтримка інноваційних процесів в районі.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про інноваційну діяльність».

Очікуваний результат:

- забезпечення розширеного інформування суб’єктів господарювання району, щодо підтримки розвитку інноваційних процесів;

- зміцнення інноваційного потенціалу району, відповідно до потреб суспільства та виробництва, в умовах світової глобалізації.

 

 

1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

- неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи;

- не завершено інвентаризацію земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

- необхідність проведення грошової оцінки земель не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

- уповільнений процес зі складання проектів консервації земельних ділянок із деградованими та малопродуктивними ґрунтами, схем землеустрою і техніко-економічне обґрунтування та використання й охорони земель адміністративно-територіальних утворень і проектів землеустрою, що для встановлення та зміни меж населених пунктів.

Інструменти виконання:

Земельний кодекс України, Закони України «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Заходи будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та технічних документацій із землеустрою.

Замовником проектних документацій, які будуть розроблятися за бюджетні кошти, визначено Головне Управління Держгеокадастру у Житомирській області та його територіальні підрозділи. Відбір організації, установ та підприємств для виконання програмних заходів проводяться на тендерній основі.

Замовником документації, яка буде розроблятись за кошти місцевого бюджету, будуть органи місцевого самоврядування.

Усі інші проектні документації із землеустрою будуть виконуватись на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти.

Реалізація заходів програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між замовником і виконавцем заходів.

Очікуваний результат:

Протягом 2019 року передбачена реєстрація земельних ділянок.

Визначення нормативної грошової оцінки земель та продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Також збільшення надходжень відбудеться від податку на землю, орендної плати. Окрім того, проведена нормативно-грошова оцінка земель населених пунктів дасть можливість визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель.

Завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, забезпечить наповнення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, дозволить раціонально використовувати наявні земельні ресурси, виявить додаткові джерела наповнення бюджету за рахунок плати за землю.

Реалізація запланованих заходів з охорони земель забезпечить раціональне використання земельних ресурсів, оптимізацію складу угідь, поліпшення якості ґрунтів. Зокрема, проведення рекультивації земель забезпечить повернення порушених земель до їх господарського використання, консервація земельних ділянок із деградованими та малопродуктивними ґрунтами дозволить оптимізувати структуру угідь шляхом вилучення деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських угідь з інтенсивного їх використання, а будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд дасть змогу захистити схильні до розмивання ґрунти від водної ерозії.

 

1.6. Розвиток малого і середнього підприємництва та надання адміністративних послуг

Проблемні питання:

- недостатній рівень підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку;

- існування правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення центру надання адміністративних послуг;

- недостатня кількість штатної чисельності адміністраторів центру надання адміністративних послуг, у зв’язку із постійним розширенням переліку адміністративних послуг центральним органом виконавчої влади;

- неможливість отримання супутніх послуг (ламінування, ксерокопіювання, банківські послуги) у приміщенні центру надання адміністративних послуг;

- відсутність системи документообігу між центром надання адміністративних послуг та установами, які є суб’єктами надання адміністративних послуг;

- неможливість отримання громадянами та суб’єктами господарювання окремих адміністративних послуг в електронному виді через неузгодженість вимог законодавства.

Основні напрями діяльності:

- удосконалення системи надання адміністративних та реєстраційних  послуг суб’єктам малого та середнього підприємництва;

- підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів підприємницької діяльності;

- переорієнтація системи надання послуг для малого та середнього підприємництва відповідно до актуальних потреб підприємництва;

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва;

- популяризація підприємницької діяльності;

- удосконалення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності (інформування суб’єктів господарювання, стосовно змін законодавства у сфері надання адміністративних та реєстраційних послуг);

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг, зокрема в частині запровадження плати за надання адміністративних послуг;

- забезпечення зручних та сприятливих умов у центрі надання адміністративних послуг, скорочення часу та витрат населення на отримання адміністративних послуг;

- підняття клопотання перед керівництвом районної державної адміністрації щодо можливого збільшення штатної чисельності адміністраторів центру надання адміністивних послуг у наступному році;

- розгляд можливостей організації надання супутніх послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг, підготувка відповідних пропозицій для запровадження зазначених послуг;

- проведення регулярного аналізу зауважень і пропозицій споживачів адміністративних послуг щодо якості отримання адміністративних послуг;

- розгляд можливісті запровадження системи електронного документообігу у центрі надання адміністративних послуг та підготовка відповідних кошторисів і пропозиції щодо зміни бюджетних видатків на ці потреби;

- переведення в електронний формат окремих адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення і бізнесу.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

- Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Житомирській області на 2017-2020 роки;

- Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки.

Очікуваний результат:

- підвищення якості надання послуг суб’єктам звернення;

- зменшення часових витрат суб’єктів звернення;

-забезпечення відкритості та прозорості відносин між суб’єктами звернення, адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

- забезпечення безперебійної роботи центру надання адміністративних послуг;

- забезпечечння зручних та сприятливих умов обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг;

- вдосконалення системи надання адміністративних послуг, шляхом запровадження супутніх послуг у центрі надання адміністративних послуг;

- отримання громадянами та суб’єктами господарювання належного рівня обслуговування у центрі надання адміністративних послуг за рахунок відсутності черг, а також змістовних та кваліфікованих консультацій;

- спрощення системи надання адміністративних послуг, шляхом запровадження системи електронного документообігу між суб’єктами надання адміністративних послуг, а також переведення найбільш запитуваних послуг в електронний формат.

 

1.7. Розбудова інфраструктури системи надання адміністративних послуг

Проблемні питання:

- деконцентрація служб, управлінь, відділів, які є суб’єктами надання адміністративних послуг.

Основні напрями діяльності:

- розгляд можливостей розміщення відділів, секторів, які є суб’єктами надання адміністративних послуг у одному приміщені;

- запровадження системи електронного документообігу між центром надання адміністративних послуг та суб’єктами надання адміністративних послуг.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про адміністративні послуги»;

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

Очікуваний результат:

- забезпечення надання більш швидких та якісних адміністративних послуг за рахунок розташування суб’єктів надання адміністративних послуг в одному приміщенні;

- забезпечечння зручних та сприятливих умов обслуговування громадян у центрі адміністративних послуг;

- отримання громадянами та суб’єктами господарювання належного рівня обслуговування у центрі надання адміністративних послуг за рахунок відсутності черг, а також змістовних та кваліфікованих консультацій;

- спрощення системи надання адміністративних послуг, шляхом запровадження системи електронного документообігу між суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг

2.1. Промисловість

Проблемні питання:

- висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності промисловості та ефективності виробництва;

- значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів виробництва;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;

- несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції;

- складний доступ до кредитних ресурсів та їх висока вартість.

Основні напрями діяльності:

- подальше підвищення технологічного та технічного рівня виробництва, шляхом впровадження новітніх технологій та модернізації основних засобів і виробничих процесів;

- підвищення якості та розширення асортименту продукції;

- збільшення нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції за рахунок покращення маркетингової діяльності підприємств, щодо диверсифікації ринків збуту.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про інноваційну діяльність», «Про захист економічної конкуренції» та «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

- Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки;

- Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки.

Очікуваний результат:

- зростання обсягів реалізованої промислової продукції;

- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

- збереження трудового потенціалу та створення нових робочих місць.

 

2.2. Дорожньо-транспортний комплекс

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування дорожніх робіт;

- руйнування дорожнього покриття, спричинене збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів та інтенсивністю руху.

Основні напрямки діяльності:

- виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження, відновлення дорожньої розмітки, забезпечення належної роботи світлофорів);

- забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг;

- задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення пасажирів та їх багажу приміським автомобільним транспортом.

Інструменти виконання:

-100% фінансування капітальних та поточних ремонтів доріг місцевого значення;

- затверджена проектно-кошторисна документація на будівництво;

- проведення обстеження автомобільних доріг та підготовка дефектних актів

- Закони України «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про дорожній рух»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 року №198 «Про затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

Очікувані результати:

- утримання доріг в належному стані;

- забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах;

- зниження аварійності на дорогах, за рахунок поліпшення умов руху;

- інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху;

- створення комфортних умов для пасажиро- та вантажоперевезень.

 

2.3. Агропромисловий комплекс

Проблемні питання:

- постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства;

- зростання площ закислених ґрунтів, яких у районі нараховується 11,5 тис.га;

- сповільнення інвестиційної діяльності в галузі тваринництва;

- відсутність інтеграційних процесів, які з’єднали виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та отримання виручки від кінцевої реалізації продукції;

- зношеність машино-тракторного парку у невеликих (не більше 500 га сільськогосподарських угіддях) сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах та відсутність коштів на його відновлення;

- обмеження власних коштів та великі банківські ставки на кредитування сільськогосподарського виробництва залишається однією з головних проблем сільськогосподарської галузі, що відчутно гальмує процеси оновлення основних виробничих фондів;

- не повернення податку на додану вартість на придбання матеріально-технічних ресурсів при здійсненні виробничої діяльності.

Основні напрями діяльності:

- сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій , кредитних і бюджетних ресурсів у сільське господарство району;

- відновлення матеріально-технічної бази, шляхом сприяння товаровиробникам у придбанні сільськогосподарської техніки, механізмів та обладнання на умовах лізингу;

- збільшення поверхневого обробітку грунту та запровадження енергозберігаючих технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур у 2018 році.

Інструменти виконання:

Обласна програма розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- збільшення виробництва зернових культур буде проводитись за рахунок розширення посівних площ зернових, зокрема кукурудзи та впровадження ресурсозберігаючих технологій вирощування, посіву нових високоврожайних сортів гібридів, вдосконалення систем удобрення та захисту рослин. Розширення для сортозаміни та сортооновлення планується придбати 2150 т високо репродукційного насіння. На 1 га посівної площі планується внести мінеральних добрив 88 кг діючої речовини, що на 6 кг більше минулорічного;

- валове виробництво зерна прогнозується отримати в 2019 році 57 тис. т, що на 1,5 тис. т більше 2018 року;

- у тваринництві основним завданням буде підвищення рівня забезпечення худоби кормами, як передумови для стабілізації поголів’я та підвищення її продуктивності. Планується забезпечення згодовування за 1 рік на одну умовну голову 45 ц кормових одиниць;

- збільшення виробництва молока на 2% буде досягнуто за рахунок збільшення продуктивності корів та збільшення основного стада корів.

 

2.4. Лісове господарство

Проблемні питання:

- самовільні рубки лісів та складність процедури відшкодування збитків, заподіяних порушниками;

- на недостатньому рівні вживаються заходи, щодо недопущення випалювання стерні та бур’янів у сільській місцевості району, що сприяє виникненню пожеж в лісових екосистемах;

- всихання лісів.

Основні напрями діяльності:

- відновлення лісових ресурсів та подальше заліснення територій;

- раціональне використання лісових ресурсів;

- покращення складу лісових насаджень якісним посадковим матеріалом;

- забезпечення необхідних заходів з охорони та захисту лісів від пожеж, самовільних рубок тощо.

Інструменти виконання:

- Лісовий кодекс України;

- Закони України «Про мисливське господарство та полювання», «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2009 року №976 «Про затвердження Положення про державну лісову охорону».

Очікуванні результати:

- відновлення лісів та догляд за лісовими культурами;

- попередження лісових пожеж;

- відтворення та раціональне використання мисливської фауни;

- чіткий облік руху деревини;

- зменшення самовільних рубок лісу;

- підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісу.

 

2.5. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

Проблемні питання:

- зношеність основних фондів галузі та застарілі технології;

- недосконалість нормативно-правової бази;

- наявність значної заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги, у т.ч. населенням;

- недосконалість тарифної політики держави;

- пасивне ставлення мешканців (співвласників) до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій;

- проведення сільськими радами паспортизації сміттєзвалищ, які знаходяться на підзвітних територіях;

- встановлення достатньої кількості контейнерів та урн для сміття;

- збільшення відсотку охоплення населення послугами з вивезення твердих побутових відходів;

- активізація роботи інспекції з благоустрою;

- залучення контролюючих органів для притягнення до відповідальності осіб, що порушують законодавство у сфері поводження з відходами.

Основні напрями діяльності:

- покращення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунального господарства міста;

- проведення капітальних та поточних ремонтів основних елементів та конструкцій житлового фонду;

- надання послуг по утриманню житлового фонду та прибудинкових територій;

- благоустрій та санітарна очистка території населених пунктів району;

- організація та проведення місячників очистки території населених пунктів району;

- проведення відповідної роботи, щодо пошуку та виділення земельних ділянок, для будівництва полігону захоронення відходів від каменеобробки (пульпосховища) у Коростишівському районі;

- реалізація комплексу заходів економії енергетичних ресурсів.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування»;

- Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства у Житомирській області на 2012-2020 роки;

- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-2022 роки;

- Порядок співфінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду м.Коростишева.

Очікуванні результати:

- покращення ресурсного забезпечення підприємств житлово-комунального господарства;

- поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг;

- удосконалення діючих механізмів реалізації житлово-комунальної політики;

- приведення до належного санітарного рівня території населених пунктів.

- скорочення заборгованості споживачів за надані житлово-комунальні послуги та енергоносії;

- ефективне споживання енергоресурсів та скорочення споживання природного газу.

 

2.6. Розвиток туризму

Проблемні питання:

- недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;

- недостатній рівень розвитку внутрішнього та в’їзного туризму.

Основні напрями діяльності:

- здійснення моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини;

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини, зокрема Законів України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної спадщини»;

- оперативне реагування на випадки руйнації об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення популяризації об’єктів культурної спадщини;

- видавництво та розповсюдження рекламно-презентаційної продукції про туристичний потенціал Коростишівщини та об’єкти туристичної інфраструктури;

- представлення туристичного потенціалу району на різних інформаційно-презентаційних заходах;

- сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури, шляхом розроблення інвестиційних проектів та бізнес-пропозицій у сфері туризму;

- проведення заходів у сфері туризму, зокрема, фестивалів районного масштабу.

Інструменти виконання:

- передбачення в районному бюджеті та місцевих бюджетах коштів для проведення заходів, спрямованих на розвиток галузі культури;

- залучення до участі в районних заходах громадськості міста, талановитої учнівської та студентської молоді;

- при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти на фінансування заходів.

Очікувані результати:

- розроблення та ведення електронної бази паспортів об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини;

забезпечення реалізації держаної політики у сфері охорони культурної спадщини;

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;

- розвиток туристичної галузі;

- усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього та майбутнього поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, національної свідомості українського народу;

- розвиток перспективних видів туризму, зокрема, культурно-пізнавального, сільського, екологічного, активізація розвитку внутрішнього і в’їзного туризму;

- забезпечення потенційних туристів і екскурсантів актуальною якісною інформацією та безперешкодного доступу до неї.

 

2.7. Споживчий ринок

Проблемні питання:

- відсутність законодавства про внутрішню торгівлю, призводить до відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі;

- недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості;

- збереження тенденції до диспропорції цінової ситуації на окремі групи товарів, зростання цін на товари народного споживання, зниження купівельної спроможності населення у зв’язку з інфляційними процесами.

Основні напрями діяльності:

- продовження реалізації державної політики у сфері торгівлі та послуг, спрямованої на подальший розвиток підприємницької діяльності та задоволення потреб споживачів у якісних товарах і послугах за доступними цінами;

- впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;

- залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі до участі в ярмаркових заходах;

- вжиття заходів, щодо виділення додаткових торговельних місць (площ), для організації торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами основної групи.

Інструменти виконання:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».

Очікуваний результат:

- збільшення обороту роздрібної торгівлі.

 

2.8. Розвиток системи публічних закупівель

Проблемні питання:

- проведення навчання для спеціалістів, які займаються публічними закупівлями, із метою підвищення їх кваліфікації та ознайомлення зі змінами в законодавстві.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення неухильного дотримання законодавства у сфері організації публічних закупівель.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі»;

- наказ ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 року №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель»;

- розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 07.06.2016 року №168/44 «Про застосування системи електронних закупівель»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 02.08.2016 року №295 «Про застосування системи електронних закупівель».

Очікуваний результат:

- мінімізація корупційної складової та підвищення ефективності в закупівельному процесі.

 

3. Доходи населення та розвиток ринку праці

3.1. Заробітна плата

Проблемні питання:

- наявність значної диспропорції у рівнях заробітної плати за видами економічної діяльності;

- використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями;

- значна кількість робочих місць пропонується з виплатою у мінімальному розмірі заробітної плати.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

- вжиття ефективних заходів, щодо легалізації трудових відносин та детінізації доходів населення району, зокрема, шляхом проведення постійної роз’яснювальної роботи;

- активізація роботи робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- підвищення рівня середньої заробітної плати в районі шляхом посилення співпраці з вітчизняними та іноземними інвесторами та створення нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати.

Інструменти виконання:

- розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2015 року №340 «Про стан погашення заборгованості із виплат заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області»;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2016 року №9 «Про заходи щодо підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 09.10.2009 року №660 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 31.08.2009 року №550 «Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 10.12.2014 року №382 «Про проведення рейдів з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення».

Очікувані результати:

- забезпечення виплат заробітної плати працівникам з урахуванням поетапного збільшення її мінімального розміру;

- легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

3.2. Пенсійне забезпечення

Проблемні питання:

- значними залишаються борги, щодо невідшкодованих сум пенсій, призначених на пільгових умовах;

- недостатня забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами.

Основні напрями діяльності:

- своєчасне призначення, фінансування і виплата пенсій, забезпечення вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення;

- проведення роботи з удосконалення системи надання соціальних послуг громадянам району, підвищення якості  їх обслуговування;

- продовження реалізації заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію зайнятості населення, за участю органів виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів.

Інструменти виконання:

- Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування».

- розпорядження голови райдержадміністрації від 31.08.2009 року №550 «Про районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення»;

- розпорядження голови райдержадміністрації від 10.12.2014 року №382 «Про проведення рейдів з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення».

Очікувані результати:

- виконання планових показників із надходження коштів до бюджету  Пенсійного фонду та своєчасне забезпечення  фінансування виплат пенсій та грошових допомог;

- удосконалення системи функціонування та надання послуг, підвищення прозорості діяльності об’єднаного управління;

- підвищення якості обслуговування громадян, ведення електронних пенсійних справ;

- забезпечення подальшого розвитку дистанційного обслуговування громадян шляхом розширення послуг, що надаються дистанційно, у тому числі через веб-портал послуг об’єднаного управління.

 

3.3. Ринок праці

Проблемні питання:

- специфіка району (каменеобробна та добувна промисловість) – це застосування праці осіб робітничих професій (шліфувальник-полірувальник виробів з каменю, фрезерувальник каменю, розколював блоків, стропальник, підсобний робітник) та спеціалістів чоловічої статі;

- проблема дисбалансу між попитом на робочу силу і пропозицією;

- мотивована відмова працювати в шкідливих та важких умовах праці (каменеобробна та добувна промисловість) і збільшення кількості осіб з протипоказаннями за станом здоров’я (заключеннями ЛКК); інвалідів, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб;

- для району притаманне сезонне безробіття (каменеобробна та добувна промисловість), яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно від сезонних потреб, взимку дані підприємства призупиняють роботу, тому зменшується ймовірність прийняття безробітних на роботу;

- людей цікавить якість робочого місця, належна оплата праці, а значна частина  вакансій із мінімальною заробітною платою;

- залишається складною ситуація з працевлаштуванням учасників АТО, оскільки вони при проходженні військової служби мають високе грошове забезпечення, потребують соціальної адаптації і тому не погоджуються працювати за мінімальну заробітну плату;

- нелегальна зайнятість;

- низька мотивація до праці (низький рівень життя спонукає реєструватися в службі зайнятості громадян, які з різних причин не працюють більше року, із наміром отримати допомогу по безробіттю, субсидії та соціальну допомогу);

- залишається складною ситуація на ринку праці в сільській місцевості, можливості отримати роботу в селі.

Основні напрями діяльності:

- якісний підбір персоналу на замовлення роботодавців;

- задоволення потреб клієнтів, щодо їх зайнятості та розвитку професійної кар’єри;

- розширення кола роботодавців, які будуть співпрацювати, щодо організації професійного навчання безпосередньо на робочому місці;

- організація професійного навчання безробітних із числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

- організація професійного навчання безробітних у відповідності до потреб ринку праці на замовлення роботодавців, у тому числі в малокомплектних групах;

- професійне навчання безробітних безпосередньо на робочому місці за індивідуальними навчальними планами і програмами та шляхом стажування;

- підвищення кваліфікації безробітних, у тому числі на курсах цільового призначення;

- організація роботи з особами без професії, особливо молоді, що забезпечить підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та прискорення працевлаштування;

- проведення семінарів, зустрічей, круглих столів із метою активізації співпраці з суб’єктами ринку праці, соціальними партнерами та громадськими організаціями для забезпечення доступу до зайнятості зазначених груп населення;

- передбачити фінансування громадських робіт з місцевих бюджетів.

Інструменти виконання:

- Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки.

Очікувані результати:

- надання допомоги громадянам у доборі підходящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій у доборі потрібних працівників;

- працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, із компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- заохочення до самозайнятості через виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації власної справи;

- організація, у разі потреби, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян;

- залучення незайнятого населення до участі у громадських роботах;

- надання послуг із професійної орієнтації працівникам, які бажають змінити професію або місце роботи, вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню (учням, студентам та ін.);

- проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволенні потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення;

- інформування громадськості про стан ринку праці регіону, діяльність та послуги служби зайнятості через засоби масової інформації.

 

4. Соціальний захист населення

Проблемні питання:

- проблемним залишається питання, щодо забезпечення більше 12 тис. громадян пільгою на безкоштовний проїзд транспортом загального користування на приміських та міських маршрутах;

- місцеві бюджети району не мають можливості в повному обсязі розрахуватися з підприємствами, які надають пільгові послуги населенню через відсутність передбаченої субвенції у державному бюджеті.

Основні напрями діяльності:

- підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та своєчасна виплата всіх видів  соціальної допомоги;

- посилення адресності допомоги в залежності від майнового стану і доходів сім’ї та підвищення розмірів соціальних виплат;

- забезпечення своєчасного фінансування, у межах планових призначень, та ефективного використання коштів субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району;

- вирішення питання виділення коштів із місцевих бюджетів на надання пільг із послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

- постанов Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами), від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», від 22.02.2006 року №189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме», від 31.01.2007 року №81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

- наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 року №505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

Очікувані результати:

- надання державної допомоги 5,3 тис. сім’ям з дітьми;

- надання державної соціальної допомоги 1,4 тис. малозабезпеченим сім’ям;

- надання житлових субсидій 10,2 тис. громадян;

- своєчасна виплата компенсації 0,1 тис. фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- соціальний захист учасників АТО та членів сімей загиблих;

- соціальний захист 0,5 тис. внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території району;

- забезпечення пільгою на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян району, згідно з чинним законодавством, та покращення якості надання цієї послуги підприємствами-перевізниками;

- здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення умов для інтеграції у суспільство.

 

5. Охорона здоров’я населення

Проблемні питання:

- гостра потреба в поліпшенні матеріально-технічної бази;

- забезпечення медикаментами хворих пільгових категорій населення;

- проведення капітальних ремонтів приміщень та системи опалення;

- недостатнє забезпечення санітарним транспортом;

- недостатня кількість кваліфікованих працівників;

- недостатність фінансування розвитку медичної галузі;

- забезпеченість кожного робочого місці лікаря комп’ютером та програмним забезпеченням.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення надання вторинної медичної допомоги населенню, що відповідає міжнародним стандартам та зростаючим очікуванням і вимогам громадянського суспільства, хворих та працівників закладу;

- безперервне освоєння і впровадження в практику сучасних медичних технологій та досягнення конкурентної переваги у наданні медичної допомоги;

- розвиток і постійне підвищення ефективності системи управління якістю;

- підготовка високопрофесійних кадрів та сприяння зростання іміджу закладу;

- збереження та укріплення здоров'я населення, покращення якості життя, зменшення показників захворюваності  в районі.

Інструменти виконання:

- Програма розвитку медичної галузі Коростишівського району на 2016 –2020 роки;

- Програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки віл – інфікованих і хворих на СНІД на 2016 – 2020 роки;

- Програма місцевих стимулів для медичних працівників району на 2017 – 2021 роки.

Очікувані результати:

- централізовані заходи спрямовані на збільшення фінансування з державного та місцевих бюджетів;

- досягнення задоволеності потреб пацієнтів (замовників) та поліпшенню якості надання послуг;

- організація необхідної підготовки персоналу;

- оцінка результативності;

- взаємовигідна співпраця з владою та іншими зацікавленими сторонами у поліпшенні якості надання медичної допомоги;

- доступність медичної допомоги;

- ефективне використання ліжкового фонду лікарні;

- зменшення захворюваності на соціально- небезпечні хвороби, в т.ч. ВІЛ/СНІД, туберкульоз, онкологічні захворювання;

- забезпечення подальшого зниження малюкової смертності;

- надання медичної допомоги відповідно до стандартів якості;

- спрямованості на пацієнта при наданні медичної допомоги у відповідності до потреб пацієнта;

- оптимальне використання ресурсів при застосуванні медичних технологій;

- своєчасність медичної і профілактичної допомоги;

- постійне підвищення кваліфікації професійного рівня кожного працівника, проходження атестації згідно нормативних вимог;

- створення комфортних умов праці для кожного працівника та колективу в цілому для мотивації, підтримки та заохочування на якіснішу працю.

 

6. Освіта

Проблемні питання:

- мережа дошкільних закладів освіти не відповідає потребам населення;

- перевантаженість груп закладів дошкільної освіти;

- значна зношеність матеріально-технічної бази.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення належного функціонування закладів освіти;

- приведення у відповідність до потреб територіальної громади мережі дошкільних закладів освіти;

- забезпечення учнів пільгових категорій безкоштовним харчуванням;

- забезпечення 100% безкоштовним перевезенням школярів та вчителів сільської місцевості, що його потребують;

- осучаснення матеріально-технічного забезпечення класних кімнат 1, 2 класів, закупівля комп’ютерної техніки, дидактичного матеріалу у рамках НУШ;

- забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти;

- охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-тирічного віку;

- збереження мережі закладів позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади;

- проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення і модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти;

- доукомплектування недостатнім обладнанням та меблями;

- створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами;

- організація роботи пришкільних таборів та літніх мовних таборів на базі закладів освіти.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»;

- Концепція «Нова українська школа»;

- Програма розвитку освіти Коростишівської міської ради на 2018-2022 роки;

- Програма Коростишівської міської ради щодо відпочинку та оздоровлення  дітей на 2018-2022 роки.

Очікувані результати:

- приведення мережі дошкільних навчальних закладів у відповідність до потреб населення;

- охоплення 85% дітей дошкільного віку та 100% дітей 5-тирічного віку різними формами дошкільної освіти;

- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою до 50%;

- забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у загальноосвітніх навчальних закладах міської ради;

- завершення реконструкції будівлі по вул.Київській, 53, м.Коростишів Житомирська область під приміщення для позашкільного навчального закладу (4 млн.грн. кошти державного фонду регіонального розвитку);

- відкриття додаткової групи у ДНЗ №5;

- відновлення діяльності 3-ох груп у ДНЗ №13;

- реконструкція ДНЗ №6, шляхом прибудови приміщення на дві групи до 2020 року;

- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів початкових класів, дітей пільгових категорій;

- забезпечення безкоштовного підвозу учнів та вчителів до шкіл сільської місцевості та у зворотному напрямку;

- капітальний ремонт даху Городського НВК «загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад».

 

 

7. Культура

Проблемні питання:

- недостатність коштів у місцевих бюджетах фінансування для проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури району;

- відсутність індивідуальних систем опалення у закладах культури, що знаходяться в сільській місцевості;

- незабезпеченість закладів культури штатними працівниками (завідуючий клубом, художній керівник, техпрацівник);

- зношеність та застарілість книжкових фондів бібліотек району;

- відсутність у місцевих бюджетах фінансування на проведення культурно-мистецьких заходів;

- недостатність коштів для проведення передплати фахових періодичних видань та мистецтвознавчої літератури;

- нагального капітального ремонту потребує будинок культури с.Гуменники.

Основні напрями діяльності:

- збереження мережі закладів культури та недопущення їх ліквідації або перепрофілювання;

- проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури району, ремонт та встановлення індивідуальних систем опалення у сільських закладах культури;

- переведення працівників сільських закладів культури на повну ставку, уведення у штатних розписах посад художніх керівників;

- збереження кількості аматорських художніх колективів, які носять звання «народний», поповнення та оновлення їх матеріально-технічного забезпечення (придбання сценічного одягу);

- проведення районних фестивалів самодіяльної народної та дитячої творчості «Струни серця», «Ми діти твої, Україно»;

- участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних фестивалях, конкурсах, оглядах творчості, виставках, культурно-освітніх проектах, семінарах;

- забезпечення доступу до мережі Інтернет бібліотек району;

- виконання районних програм «Поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки», «Розвитку галузі культури Коростишівського району на 2016-2019 роки».

Інструменти виконання:

- передбачення в районному бюджеті та місцевих бюджетах коштів для проведення заходів, спрямованих на розвиток галузі культури;

- залучення до участі в районних заходах громадськості міста, талановитої учнівської та студентської молоді;

- рекомендувати сільським радам: розглянути хід виконання районних програм «Поповнення бібліотечних фондів на 2016-2020 роки» та «Розвитку галузі культури Коростишівського району на 2016-2019 роки» на сесіях сільських рад;

- при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти на фінансування заходів.

Очікувані результати:

- покращення технічного стану та матеріально-технічного забезпечення закладів культури району;

- поповнення фонду бібліотек району, шляхом придбання книг вітчизняної та зарубіжної літератури, передплати періодичних видань;

- поліпшення умов творчої діяльності майстрів мистецтв, роботи народних колективів, працівників культури та більш повного задоволення потреб різних верств населення у його культурному й естетичному розвитку і відпочинку;

- презентації культурно-мистецького потенціалу району в Україні.

 

8. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;

- відсутність спортивних споруд, які б відповідали встановленим стандартам;

- недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами молоді деяких сіл району.

Основні напрями діяльності:

- розвиток спортивної інфраструктури, будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об’єктів;

- організація місячників по облаштуванню спортивних споруд, проведення ремонту спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- забезпечення ефективного використання спортивної бази навчальних закладів, надання її безоплатно чи на пільгових умовах, у вільний від навчального процесу час, дитячо-юнацьким спортивним школам, фізкультурно-оздоровчим групам і секціям;

- створення умов для залучення, на безоплатних умовах, до спортивних секцій, клубів, фізкультурно-оздоровчих груп дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, інших категорій дітей, які потребують соціальної допомоги;

- при формуванні проекту районного бюджету передбачити збільшення коштів на фінансування спортивних заходів та програм, на відновлення матеріально-спортивної бази, ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних споруд, майданчиків, на забезпечення навчальних закладів необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, сучасним обладнанням;

- сприяння залученню спонсорських коштів та інвестиційних проектів у розвиток фізичної культури і спорту;

- забезпечення обов’язкового проведення у 2019 році районних сільських спортивних ігор та комплексних спортивно-масових заходів серед сільського населення;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації, офіційний веб-портал Коростишівської райдержадміністрації та сайт районної ради про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту, як важливого чинника здорового способу життя, із метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять;

- пропаганда здорового способу життя у засобах масової інформації, Інтернет ресурсах і метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом.

Інструменти виконання:

- забезпечення об’єднання зусиль, щодо розвитку фізичної культури і спорту органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, за місцем роботи та у місцях масового відпочинку громадян;

- забезпечення розвитку олімпійських, параолімпійських, не олімпійських видів спорту через підтримку дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів;

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту;

- залучення до участі в районних заходах з фізичної культури та спорту громадськості, трудових колективів підприємств, установ і організацій, приватних підприємців, учнів загальноосвітніх шкіл;

- передбачення в районному бюджеті збільшення фінансування заходів, робіт та послуг, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;

- підтримка масових спортивних заходів, передбачених планами обласних та районних спортивних організацій, участь в обласних та всеукраїнських змаганнях;

- проведення агітаційно-просвітницької роботи серед громадськості з підтримки розвитку фізичної культури та спорту в районі, сприяння проведенню заходів та благодійної допомоги, підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

- рекомендовано сільським радам району: розглянути хід виконання програми на сесіях сільських рад; при формуванні місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити кошти на фізкультурно-спортивну, оздоровчу роботу; вживати заходів, щодо утворення фізкультурно-спортивних клубів; активізувати роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для належного утримання спортивних об’єктів.

Очікуванні результати:

- охоплення населення руховою активністю на 1% щороку;

- готовність молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах із метою захисту суверенітету та незалежності держави;

- підвищення зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

- підвищення рівня інформованості та обізнаності різних груп населення, щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

- створення умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створення умов для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

- збереження провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві;

- створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

- підвищення професійних знань, фахового рівня, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворюваністю та якістю наданих медичних послуг.

 

9. Молодіжна і сімейна політика

Проблемні питання:

- низька активність молоді у розбудові територіальної громади;

- зростання негативних явищ у молодіжному середовищі.

Основні напрями діяльності

- створення умов для повноцінної самореалізації молоді, їх творчого потенціалу;

- активізація діяльності молодіжної громадської ради, інших громадських організацій у реалізації проектів, програм, заходів, акцій;

- формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу;

- сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім’ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; пропагування і забезпечення наступності поколінь;

- створення умов для повної реалізації економічних, соціальних і демографічних функцій сім’ї;

- вжиття заходів для захисту інтересів сім’ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства;

- формування у населення району культури планування сім’ї, народження бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу;

- всебічна соціально-економічна підтримка молодих сімей;

- сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням;

- створення у державі єдиної соціальної інфраструктури з метою обслуговування сім’ї та виконання завдань, пов’язаних з її життєзабезпеченням.

Інструменти виконання:

- Сімейний Кодекс України;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

- Постанова Верховної Ради України від 17 вересня 1999 року «Про Концепцію державної сімейної політики»;

- розпорядження КМУ від 18.02.2016 року №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- забезпечення повноцінної самореалізації молоді, їх творчого потенціалу;

- зменшення негативних явищ у молодіжному середовищі;

- проведення інформаційно-просвітницької кампанії з пропаганди здорового способу життя;

- формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

 

10. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

Проблемні питання:

- раннє виявлення, оцінка потреб, надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- здійснення соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

- попередження соціального сирітства, соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

- невизначеність щодо подальшого фінансування районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при формуванні районних бюджетів на 2019 рік у зв’язку із процесом формування об’єднаних територіальних громад

Основні напрями діяльності:

- забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх подоланні;

- інформування населення щодо змісту соціальних послуг, їхньої ефективності у вирішенні складних життєвих ситуацій та місця отримання;

- сприяння у запровадженні послуги патронату над дитиною відповідно до потреб територіальних громад;

-розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення заходів щодо соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя та сприяння в запровадженні наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- забезпечення професійної компетентності соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад.

Інструменти виконання:

- Закони України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; «Про соціальні послуги»; «Про охорону дитинства»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року №148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», від 04.07.2017 року №465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною».

Очікувані результати:

- забезпечення ефективної роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- забезпечення надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, відповідно до соціальних стандартів;

- здійснення соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

- інформування населення району про сімейні форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запровадження послуги патронату над дитиною, наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- сприяння у запровадженні: сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; послуги патронату над дитиною; наставництва для дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних дитячих закладах;

- здійснення соціального супроводження діючих в районі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

- інформування населення району про мережу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування, спеціалізовані служби та формування, напрями їх діяльності, можливість одержання якісних соціальних послуг, у тому числі за місцем проживання.

 

11. Захист прав та інтересів дітей

Проблемні питання:

- реалізація кращих інтересів дитини через функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та захисту її прав.

Основні напрямки діяльності:

- профілактика соціального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі;

- соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітична системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).

Інструменти виконання:

- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;

- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;

- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей, щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;

- розвиток патронату та наставництва над дітьми;

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, прийомних сім’ях та ДБСТ;

- захист житлових та майнових прав дітей;

- постійне оновлення програмного та технічного забезпечення для ефективного функціонування ЄІАС «Діти».

Очікувані результати:

- зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та залишаються поза сімейним оточенням; здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; створення патронатних сімей;

- забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче середнього по Україні;

- збільшення кількості дітей усиновлених громадянами України;

- збільшення кількості потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах та  перебувають поза сімейним оточенням;

- забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також накопичення, зберігання, облік, пошук та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

 

12. Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика

Проблемні питання:

- недосконалість державної політики, щодо будівництва об’єктів соціальної сфери та соціального житла;

- недосконалість механізмів реалізації (фінансування) будівництва об’єктів соціальної інфраструктури;

- низький рівень культури містобудування серед суб’єктів містобудування та недотримання суб’єктами містобудування вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил;

- брак професійних кадрів у галузі будівництва;

- відсутність активності суб’єктів містобудівної діяльності з будівництва об’єктів соціальної інфраструктури;

- відсутність містобудівної документації та моральна застарілість документації на місцевому рівні;

- недотримання вимог містобудівної документації;

- неналежний технічний стан та невідповідність будівельним нормам об’єктів існуючої соціальної інфраструктури.

- недостатність інвестиційних можливостей переважної частини суб’єктів господарювання. Високі процентні ставки за користуванням банківськими кредитами.

Основні напрямки діяльності:

- надання якісних адміністративних послуг в галузі будівництва;

- введення в експлуатацію об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

- розробка містобудівної документації на місцевому рівні;

- реалізація положень містобудівної документації у відповідності до вимог законодавства;

- розробка та реалізація цільових програм;

- діяльність архітектурно-містобудівної ради.

Інструменти виконання:

- закони України в галузі та підзаконні акти прийняті відповідно до законів;

- удосконалення державної політики, щодо будівництва об’єктів соціальної сфери та соціального житла;

- забезпечення механізмів реалізації (фінансування) будівництва об’єктів соціальної сфери та соціального житла на місцевому рівні.

Очікувані результати:

- дотримання суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

- забезпечення належних умов функціонування суспільного виробництва і життєдіяльності населення, формування фізично та інтелектуально розвинених, суспільно активних громадян, задоволення потреб громадян у належних умовах життя;

- розвиток нової соціальної інфраструктури та приведення у відповідності до вимог будівельних норм існуючої соціальної інфраструктури.

 

13. Охорона довкілля і безпека

13.1. Охорона навколишнього природного середовища

Проблемні питання:

- високе техногенне навантаження на навколишнє середовище.

Основні напрями діяльності:

- очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм;

- охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Інструменти виконання:

- обласна програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2006-2020 роки «Питна вода Житомирщини».

Очікувані результати:

- зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.

 

13.2. Природна і техногенна безпека

Проблемні питання:

- нестабільність фінансово-економічного становища окремих об’єктів господарювання району, що обмежує виділення коштів на здійснення заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій;

- потребує поліпшення стан підготовки населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Основні напрями діяльності:

- визначення можливостей та пошук додаткових фінансових ресурсів для приведення захисних споруд до належного стану, налагодження співпраці з власниками (балансоутримувачами) щодо визнання підпорядкованих підвальних приміщень як об’єктів цивільного захисту;

- проведення експертних обстежень гідротехнічних споруд, що знаходяться на водних об’єктах району, із подальшим визначенням обсягів ремонтних робіт та фінансових ресурсів для їх проведення;

- забезпечення поповнення та збереження матеріального резерву, призначеного для проведення відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Інструменти виконання:

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 року №779 «Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру»;

- Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Коростишівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження. Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат. Покращення стану техногенної безпеки на території району;

- готовність захисних споруд цивільного захисту та підвальних приміщень в спорудах громадського призначення до експлуатації під час виникнення терористичних актів або надзвичайних ситуацій;

- забезпечення поповнення та збереження матеріального та об’єктового резерву, призначеного для проведення відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

 

13.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Проблемні питання:

- контроль продуктів харчування, що споживаються населенням, на вміст радіонуклідів.

Основні напрями діяльності:

- контроль за соціальними виплатами особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- проведення контролю за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування.

Очікувані результати:

- забезпечення вчасних соціальних виплат да допомог особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- попередження споживання населенням сільськогосподарської та лісової продукції з перевищеним рівнем вмісту радіонуклідів.

 

13.4. Протипожежний захист

Проблемні питання:

- недостатнє фінансування програми та заходів, щодо забезпечення пожежної безпеки в районі;

- у ході реформування місцевого самоврядування гостро стоїть питання профілактики та організації гасіння пожеж у населених пунктах територіальних громад. Відсутня місцева пожежна охорона у Коростишівській міській раді;

- стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров’я, культури та установ соціальної сфери району не забезпечує безпечних умов перебування людей на них.

Основні напрями діяльності:

- створення боєздатних місцевих пожежних команд;

- розроблення для органів місцевого самоврядування методичних рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони;

- визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах районів, відповідно до вимог нових нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття території зонами виїздів підрозділів;

- проведення роботи по створенню об’єктів спільного користування – підрозділів місцевої пожежної охорони, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

- передбачення в районному бюджеті на 2019 рік коштів для виконання протипожежних заходів на об’єктах комунальної власності.

Інструменти виконання:

- Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Коростишівського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- забезпечення належних умов, для виконання завдань за призначенням, пожежно-рятувальними підрозділами;

- зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж;

- покращення стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей на території району;

- сприяння забезпеченню належного протипожежного захисту будинків житлово-комунального господарства міста, запобігання травматизму, забезпеченню вимог, що ставляться до житлових будинків, що, у свою чергу, приведе до створення безпечних умов для проживання мешканців міста в житлових будинках.

 

14. Забезпечення законності та правопорядку

Проблемні питання:

- збільшення кількості злочинів;

- дорожньо-транспортні пригоди;

- потреба в модернізації матеріально-технічного забезпечення органів поліції.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення публічної безпеки і порядку;

- охорона прав і свобод людини;

- охорона інтересів суспільства і держави;

- протидія злочинності;

- надання в межах, визначених чинним законодавством України, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;

- підвищення якості та оперативне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

- розкриття і розслідування кримінальних правопорушень;

- здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

- ужиття заходів із протидії наркозлочинності, виявлення каналів надходження і збуту наркотичних засобів;

- покращення криміногенної ситуації в дитячому середовищі, профілактика скоєння адміністративних і кримінальних правопорушень дітьми та відносно них із використанням проактивних методик;

- встановлення зовнішнього відеоспостереження на автошляхах та у громадських місцях;

- взаємодія з громадськістю в реалізації принципів гласності та відкритості в роботі та покращення ефективності виконання Національною поліцією покладених на неї завдань.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про національну поліцію»;

- Комплексна Програма профілактики злочинності в Коростишівському районі на 2016-2020 роки.

Очікувані результати:

- зменшення кількості вчинених адміністративних та кримінальних правопорушень;

- зменшення кількості злочинів і правопорушень з боку дітей та стосовно них;

- підвищення рівня довіри громадян до працівників поліції;

- покращення матеріально-технічного забезпечення органів Національної поліції.

 

15. Розвиток інформаційного простору

Проблемні питання:

- необхідність подальшого розвитку громадянського суспільства в районі;

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів.

Основні напрями діяльності:

- підвищення ролі засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства, у інформаційному забезпеченні державної політики та супроводі питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку району;

- забезпечення інформаційних ресурсів, насамперед Інтернету, що дає нові можливості для інформаційного обміну;

- створення у населених пунктах району можливостей для доступу до мережі Інтернет;

- реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримку засобів масової інформації, видавничої справи.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Очікувані результати:

- залучення інститутів громадянського суспільства до процесів впровадження реформ та протидії корупції;

- підвищення рівня довіри громадськості до органів влади;

- забезпечення висвітлення діяльності районнної державної адміністрації та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері на території району;

- створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств населення.

 

16. Розвиток об’єднаних територіальних громад

Проблемні питання:

- небажання окремих громад району об’єднуватися та утворювати ОТГ через невирішені реальні соціально-економічні проблеми та упередженість до дій влади, щодо реалізації реформи децентралізації.

Основні напрями діяльності:

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з жителями територіальних громад району. щодо основних положень реформи децентралізації влади та переваг добровільного об’єднання територіальних громад;

- забезпечення проведення організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад району;

- надання практичної та методичної допомоги з питань соціально-економічного розвитку  новоутвореним ОТГ.

Інструменти виконання:

- Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

- Бюджетний кодекс України;

- Перспективний план формування територій громад Житомирської області.

Очікувані результати:

- високий рівень обізнаності жителів територіальних громад району, представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;

- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на місцевому рівні;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку ОТГ.

 

17. Розвиток районів і міст

Проблемні питання:

- недосконалість розвитку окремих галузей соціально-економічної сфери Коростишівського району;

- недостатня фінансова спроможність місцевих бюджетів;

- недосконалість законодавства.

Основні напрями діяльності:

- забезпечення стабільного розвитку економічної і соціальної сфер Коростишівського району.

Інструменти виконання:

- відповіді до сфер розвитку Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, обласні та регіональні програми.

Очікувані результати:

- узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2019 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району;

- зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету).

 

 

Додаток 1

 

Заходи щодо виконання проекту Програми у розрізі напрямів діяльності, що будуть здійснені у галузі (сфері діяльності) протягом 2019 року

 

№ п/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2019 році (тис. грн.)

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

місцеві бюджети

інші джерела фінансування

Лісове господарство

1.

Відновлення лісів

ДП «Коростишівське лісове господарство»

Протягом року

2147,5

2147,5

-

-

-

2147,5

Відновлення – 220 га, догляд – 1500 га, доповнення – 100 га

2.

Наземна охорона лісів від пожеж

Протягом року

786,8

786,8

-

-

-

786,8

-

3.

Закупівля техніки

ПП «Полісся»

2019

3600,0

3600,0

-

-

-

3600,0

-

Житлово-комунальне господарство

4.

Реконструкція очисних споруд каналізації міста Коростишева продуктивністю 2000 куб.м/добу з перспективою розвитку до 30000 куб

Міська рада, МКП «Водоканал»

2019

62131,5

62131,5

55918,3

-

6213,2

-

Покращення екологічного стану та якості питної води

5.

Капітальний ремонт мулових полів очисних споруд м.Коростишева

Міська рада, МКП «Водоканал»

2019

1483,8

1483,8

1335,4

-

148,4

-

Покращення екологічного стану та якості питної води

6.

Капітальний ремонт полів зрошення очисних споруд м.Коростишева

Міська рада, МКП «Водоканал»

2019

1486,6

1486,6

1337,9

-

148,7

-

Покращення екологічного стану та якості питної води

7.

Реконструкція котельні Коростишівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 по вул.Назаренка, 16 в м.Коростишів Житомирської області

Відділ освіти міської ради

2019 - 2020

800,8

800,8

720,7

-

80,1

-

Покращення теплового режиму

8.

Реконструкція будівлі (термосанація) Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул.Назаренка, 16 в м.Коростишів Житомирської області

Відділ освіти міської ради

2019

4189,9

4189,9

3770,9

-

419,0

-

Покращення теплового режиму

9.

Капітальний ремонт (ефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №13 по вул.Володимирська, 5

в м.Коростишів

Відділ освіти міської ради

2019

4611,2

4611,2

4150,1

-

461,1

-

Покращення теплового режиму

10.

Реконструкція будівлі Коростишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Відділ освіти міської ради

2019

11559,5

11559,5

10403,6

-

1155,9

-

Покращення умов для навчання учнів

11.

Будівництво та введення 2-ї черги міського полігону твердих побутових відходів (с.Бобрик)

Міська рада

2018-2022 роки

11600,0

11600,0

11600,0

-

-

-

Покращення екологічного стану міста, внаслідок впорядкування діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами

12.

Капітальний ремонт будівлі (термосанація) Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростишівського району, м.Коростишів, вул.Святотроїцька, 18

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коростишівського району

2019 рік

1137,533

1137,533

-

-

1137,533

-

Покращення теплового режиму

Освіта

13.

Будівництво дитячого садка на 75 місць в с.Стрижівка Коростишівського району Житомирської області

Міська рада

2019

13703,8

13703,8

12333,4

-

1370,4

-

Охоплення дітей дошкільною освітою, створення додаткових робочих місць

14.

Будівництво  школи  на 108 учнів об’єднаної з дошкільним навчальним закладом на 40 місць у с.Харитонівка Коростишівського району

Харитонівська сільська рада

2017-2020 роки

40506,8

40506,8

36456,1

-

4050,7

-

Введення в експлуатацію школи на 108 учнів об’єднаної з дошкільним навчальним закладом на 40 місць у с.Харитонівка Коростишівського району. Охоплення дітей дошкільною та базовою загальною середньою освітою

Охорона здоров’я

15.

Реконструкція шляхом термосанації будівлі стаціонарного корпусу №2 Коростишівської ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна (вул.Героїв Небесної Сотні, 58)

Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна

2019 рік

1497,0

1497,0

1497,0

-

-

-

Енергозбереження, поліпшення умов перебування хворих та медперсоналу

16.

Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ м.Коросишів, що входить до складу КЗ «Центр ПМСД Коростишівського району»

КЗ «Центр ПМСД Коростишівського району»

2019

3216,419

3216,419

3216,419

-

-

-

Енергозбереження, поліпшення умов перебування хворих та медперсоналу

Х

Всього:

Х

Х

164459,152

164459,152

142739,819

-

15185,033

6534,3

-

 

 Додаток 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2016-2019 РОКАХ

                                                                                                             (назва району, міста обласного значення)

 

Показники

Одиниця виміру

2016 рік

звіт

2017 рік

звіт

2018 рік

очік.

вик.

2019 рік прогноз

2019 рік прогноз у %  до  очік. вик. 2018 року

Сфера реального сектору економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах  підприємств - всього

млн грн

349,4

482,1

602,6

753,3

125

Обсяг реалізованої промислової продукції  у відпускних цінах виробника на одну особу

грн

8610,0

11940,6

14925,75

18657,12

125

Індекс промислової продукції

%

Не розраховується

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн грн

114,6

204,7

205,8

206,7

100,4

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн

2670

4943

5019

5041

100,4

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

102

178,6

100,5

100,4

Х

Фінансові показники

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн грн

86,4

123,0

126,1

132,4

105

Видатки місцевих бюджетів

371,1

540,0

547,4

574,8

100,1

у тому числі трансферти

282,3

419,1

428,4

449,8

105

Питома вага видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на  фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів

%

6

4,3

4,5

4,7

Х

Показники рівня життя

Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)

млн грн

174,5

255,6

260,0

300,0

115,4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

3376

5293

6498

7790

119,9

Індекс реальної заробітної плати

%

-

-

-

-

-

Заборгованість із виплати заробітної  плати, всього

млн грн

132,0

97,0

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

31,1

73,5

-

-

-

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн грн

132,0

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

31,1

-

-

-

-

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

Інформація в розрізі районів області не розробляється

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

млн грн

321,4

373,3

414,4

460,0

111,1

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

88,7

112,7

111,0

111,0

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

40,6

40,4

40,1

40,0

99,8

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

Інформація в розрізі районів області не розробляється

працездатного віку

Інформація в розрізі районів області не розробляється

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

Інформація в розрізі районів області не розробляється

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)

Інформація в розрізі районів області не розробляється

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

Інформація в розрізі районів області не розробляється

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

24

18

4

4

100

Кількість створених нових робочих місць  в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

Інформація відсутня

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн грн

81,8

97,5

63,4

63,4

100

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

Не розраховується

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн

2023,7

2425,0

1576,3

1576,3

100

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн

дол. США

1,5

0,9

0,7

0,7

100

у % до попереднього року

%

85,9

63,0

102,7

100

Х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн

дол. США

-0,2

-0,5

+0,0

+0,0

100

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

36,3

23,0

18,3

18,3

100

Обсяг експорту, всього

 

 

 

 

 

 

товарів

млн дол. США

15,6

10,7

11,0

11,0

100

послуг

млн дол. США

1

1

-

-

-

Обсяг експорту у % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

товарів

%

169,8

68,5

131,2

100,0

Х

послуг

%

1

1

-

-

-

Обсяг імпорту, всього

 

 

 

 

 

 

товарів

млн дол. США

0,4

0,7

0,5

0,5

100

послуг

млн дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг імпорту у % до попереднього року

 

 

 

 

 

 

товарів

%

232,3

153,6

168,8

100,0

Х

послуг

%

-

-

-

-

-

Розвиток малого і середнього підприємництва

Кількість малих підприємств

одиниць

226

243

дані попередні

Тільки річні дані

-

Кількість середніх підприємств

одиниць

9

7

дані попередні

-

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

92,6

107,5

дані попередні

-

Темп зростання (зменшення) кількості середніх підприємств, у відсотках до попереднього року

%

100,0

77,8

дані попередні

-

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

56

60

дані попередні

-

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

2

2

дані попередні

-

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

осіб

1269

1406

дані попередні

-

Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах

осіб

1075

897

дані попередні

-

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.