Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна arrow Підприємництво arrow Проект Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі
Проект Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі Надрукувати

Сьогодні малий і середній бізнес став надзвичайно важливим фактором соціально-економічного розвитку нашого району. Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем як району, так і держави в цілому.

Районною державною адміністрацією розроблено проект Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки. Дана Програма розроблена відповідно до методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 р. №44.

Просимо суб’єктів господарювання, громадські організації та інших зацікавлених осіб долучитися до обговорення проекту Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки. Свої пропозиції, зауваження, побажання надавати у відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації для подальшого узагальнення.

Телефон для довідок: 5-47-25, 5-24-55.

е-mail: kr_есоnom@ukr.net

ПРОЕКТ

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

у Коростишівському районі

на 2017-2020 роки

 

м. Коростишів

2016 рік

 

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………..  3

 

1. Характеристика  Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки …………….  4

 

2. Стан розвитку  і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Коростишівському  районі………………………………………………………..  6

 

3.  Головна мета та пріоритетні завдання Програми……………………………  9

 

4. Основні розділи Програми за напрямками підтримки: ……………………...  10

 

4.1. Впорядкування  нормативного регулювання підприємницької діяльності. 10

 

4.2. Фінансово-кредитна  та інвестиційна підтримка ………………………….  11

 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення……………………………………  11

 

4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва. ……………….. 12

 

5. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми…………… 13

 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів  ………………. 13

 

7. Основні заходи по реалізації Комплексної програми  розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки.....15

 

Вступ

Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення економіки району.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому. Активізація та становлення господарських відносин зумовлює структурне реформування місцевої економіки, оперативне насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і посилення конкуренції, забезпечення зайнятості населення та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Необхідність посилення підтримки малого і середнього бізнесу органами місцевого самоврядування обумовлюється важливістю проведення адекватної та ефективної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні з урахуванням специфіки ринкових відносин та економічного розвитку району. Розроблення районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні економічної стабільності та процвітання району.

Програма розроблена з урахуванням Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», та інших нормативно-правових документів, що регулюють розвиток підприємництва.
Програма є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку району  та логічним продовженням Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2015-2016 роки.

Її головною метою є спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва, підвищення ролі цього сектора ринкової економіки в структурній перебудові економіки району та вирішенні соціально-економічних проблем розвитку району, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства, створення нових робочих місць і широкого прошарку середнього класу.

Таким чином, зазначена Програма спрямовує зусилля місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємницького сектору району.

1. Характеристика  комплексної програми

розвитку малого і середнього підприємництва

у Коростишівському районі на 2017-2020 роки

1.
                                 Загальна характеристика району:

 

 
Ø       Площа території (тис.кв.км.) –  0,97
Ø       Кількість населення станом  на 01.01.2016 р. (тис.чол.)   40,9
Ø       Специфіка – переробна та добувна промисловість, торгівля, сільське господарство 

 

 2.
Дата затвердження Програми  (найменування та номер  відповідного рішення)
 

 

3.
Головний розробник  Програми
 
 
Співрозробники:
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації 
 
1.              Структурні підрозділи  райдержадміністрації
2.              Районний центр зайнятості
3.              Коростишівське відділення Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області
4.               Представники малого та середнього бізнесу 

 

4. 
Мета  Програми:

Головною метою Програми є:  забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства;   стимулювання ділової активності малого та середнього підприємництва, створення сприятливих умов для прискорення його розвитку у пріоритетних для району сферах діяльності та підвищення внеску у забезпечення соціально-економічного зростання; підвищення рівня конкурентоспроможності; забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

 

5. 
Перелік пріоритетних завдань Програми
- Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 
- Оптимізація дозвільної системи та підвищення
ефективності діяльності  центру надання адміністративних послуг. 
- Підвищення конкурентоспроможності та
інвестиційно-інноваційної привабливості малого і
середнього підприємництва . 

- Запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги.

- Удосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва.

- Удосконалення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва на місцевому рівні.

- Забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами

 

6. 
Очікувані кінцеві  результати від реалізації  Програми в динаміці  змін цільових показників 
дані станом на початок дії Програми (звіт за 2015 рік)
очікувані показники (станом на 01.01.2021 р.)
 
1. Кількість малих  і середніх підприємств на 10 тис осіб наявного населення  (одиниць)
62
65
 
2. Чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах (осіб)
2331
2500
 
3. Кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб – підприємців 
3069
3200
 
4.    Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (%):
середні підприємства
малі підприємства 
 
 
61,6
38,4
 
 
60,0
40,0
 
5.  Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого і середнього підприємництва (млн.грн.)
82,0
89,0
 
6. Кількість об’єктів інфраструктури  підтримки малого і середнього підприємства
(одиниць): 
- бізнес-центри
- бізнес-інкубатори
- технопарки (індустріальний
парк) 
- фінансово-кредитні
установи: кредитні спілки, 
кредитне товариство
- фонди підтримки
підприємництва
- інвестиційні, інноваційні
фонди і компанії
- біржі
- інформаційно-консультативні установи (враховуючи громадські приймальні (1) та  гарячі лінії (3)
- страхові компанії
- аудиторські фірми
 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
1
 
4
 
7. Кількість створених робочих місць (одиниць)
286
340
7.
Терміни і етапи реалізації Програми 
 2017-2020 роки

 

8. 
Основні джерела фінансування Програми 
Кошти місцевого бюджету, кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття

 

9. 
Система організації контролю за виконанням Програми 
Щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми, інформування департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесії районної ради

 


 
2. Стан розвитку і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Коростишівському районі
 
Аналіз стану та розвитку малих і середніх підприємств Коростишівського району показує їх значний вплив на соціально – економічний розвиток регіону. Про позитивну динаміку розвитку малого і середнього підприємництва свідчить зростання основних показників, що характеризують цей сегмент економіки району.
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності в Коростишівському районі станом на 01.01.2016 р. становить 3,0 тис. одиниць.

Кількість підприємств за їх розміром у 2015 році по Коростишівському району складала: малих - 244,  середніх – 9. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення кількість малих та середніх підприємств становить 62 одиниці, що більше обласного показника на 9 одиниць. Частка малих підприємств до загальної кількості підприємств району становить 96,4 %, середніх – 3,6%.

Характерною особливістю розвитку підприємництва в районі залишається його переважна орієнтація на виробництво гранітних виробів.

Середньорічна чисельність зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах району  складає 2331 чоловік, з них 1025 чоловік зайняті на середніх підприємствах та 1306 чоловік на малих підприємствах району, частка зайнятих працівників підприємств у загальній кількості зайнятих працівників складає відповідно 44% та 56%.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2015 році підприємствами малого та середнього бізнесу в цілому по району  склав  497,0 млн.грн., у тому числі по малих підприємствах 190,7 млн.грн., середніх – 306,3 млн.грн. У порівнянні з 2014 роком обсяг реалізації продукції по середніх підприємствах збільшився на 3,5%, по малих підприємствах збільшився майже на 44 %.  Частка продукції малих підприємств у загальному обсязі  реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2015 році склала 38,4% , а середніх підприємств 61,6 %.

 

 

Одним із основних показників роботи  є фінансові результати діяльності. За результатами роботи 2015 року фінансовий результат до оподаткування по малих підприємствах склав прибуток у сумі 12,6 млн.грн., і у порівнянні з 2014 роком прибуток зріс майже втричі. По середніх підприємствах фінансові результати діяльності склали збитки у сумі 31,8 млн.грн. Частка підприємств, які одержали прибуток складає: по  малих підприємствах 67,2%, по середніх підприємствах 37,5%. Частка підприємств, які одержали збиток  32,8% та 62,5% відповідно.

В районі продовжує розвиватися індивідуальна підприємницька діяльність. Станом на 01 січня 2016 року в районі зареєстровано 3069 суб’єктів господарювання, включаючи юридичних та фізичних осіб-підприємців. За видами економічної діяльності найбільша частка припадає на:

·                                             оптову та роздрібну торгівлю –   50%;

·                                             виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 25%;

·                                             діяльність транспорту – 12%;

·                                             надання індивідуальних послуг – 7%;

·                                             інша діяльність – 6 %.

 

У місті працює мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що покращує самоорганізацію малого та середнього бізнесу та сприяє його становленню і розвитку. Разом з тим формування цієї інфраструктури відстає від темпів розвитку малого та середнього підприємництва, а якість, рівень та асортимент послуг не завжди відповідає потребам підприємців. Діяльність громадських об`єднань підприємців та їх профспілкових організацій мають розрізнений характер. Розвиток цього сектору також залишається одним з головних векторів спільної діяльності районної влади та громадських організацій та об’єднань підприємців.

Інфраструктура підтримки підприємництва району на сьогодні представлена такими об’єктами, як:  кредитні спілки (3),  кредитне товариство (1), інформаційно-консультативні установи(4), враховуючи громадські приймальні (1) та гарячі лінії (3),  страхові компанії(3).

Спрощення реєстраційно-дозвільних процедур не залишається поза увагою. Однією із нових форм спрощення зазначених процедур є робота  Центру надання адміністративних послуг Коростишівської районної державної адміністрації. Його головною метою є надання якісних адміністративних послуг жителям району та суб’єктам господарської діяльності.

Також у районі надаються реєстраційні послуги.

З метою створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва, райдержадміністрацією спільно з центром зайнятості проводиться активна робота по залученню безробітних у сферу бізнесу, проводяться семінари з техніки пошуку роботи, семінари про  самозайнятість  «Розпочни власну справу».

Для інформування  населення  щодо професій, надання допомоги у виборі професій з урахуванням здібностей громадян, службою зайнятості надаються безкоштовні профорієнтаційні послуги. Протягом 2015 року було надано 5907 профорієнтаційних послуг та 2318 профконсультаційних.

З метою формування прозорого ринку праці та виявлення  фактів наймання працівників без оформлення трудових відносин розпорядженням голови створено робочу групу  щодо перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території району і використовують працю найманих працівників. Протягом І півріччя 2016 року проведено 189 рейдів з перевірки суб’єктів підприємництва по укладанню договорів з найманими працівниками, виявлено 97 фактів використання найманої робочої сили без укладання трудових договорів. Залучено до оподаткування шляхом укладання трудових  договорів 95 осіб та двоє до державної реєстрації.

З суб’єктами малого бізнесу постійно проводяться виробничі наради по питанню дотримання законодавства по оплаті праці та оформлення найманих працівників.

 

3. Головна мета та пріоритетні завдання Програми

Головною метою Програми є: забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства; стимулювання ділової активності малого та середнього підприємництва, створення сприятливих умов для прискорення його розвитку у пріоритетних для району сферах діяльності та підвищення внеску у забезпечення соціально-економічного зростання; підвищення рівня конкурентоспроможності; забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Досягнення головної мети передбачається здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних завдань.

Пріоритетними завданнями Програми є:

-  реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; 
- оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг;

- підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва,  впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

-  запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги;

- пріоритетна підтримка малих та середніх підприємств виробничого  спрямування;

-  підвищення рівня підприємницької активності сільського населення, усунення диспропорцій у розвитку малого і середнього підприємництва в міській і сільській місцевості;

- активна співпраця органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у максимальному поєднанні інтересів суб’єктів підприємницької діяльності з пріоритетами соціально-економічного розвитку району;

- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

4. Основні розділи Програми за напрямками підтримки

Для реалізації пріоритетних завдань розвитку малого і середнього підприємництва в районі буде здійснено комплекс заходів,  які забезпечать покращення економічних показників фінансово-господарської діяльності малого і середнього підприємництва,  підвищення його рівня конкурентоспроможності, збільшення внеску малих і середніх підприємств у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджету району, створення нових робочих місць, сприятимуть насиченню ринку споживчих товарів та послуг, підвищенню підприємницької культури населення.  

Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва  є:

4.1. впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

4.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

4.3.  ресурсне та інформаційне забезпечення;

4.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

 

4.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання

підприємницької діяльності

Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого і середнього підприємництва.

На сьогодні стримуючими факторами розвитку підприємництва все ще залишаються неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів.

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

-      вдосконалення регуляторного середовища для суб’єктів підприємницької діяльності;

-      забезпечення здійснення регуляторної політики;

-      забезпечення ефективної роботи  центру надання адміністративних послуг;

- забезпечення гласності розгляду проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьку діяльність;

- забезпечення вільного доступу  підприємців  до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження політики та покращення бізнес середовища в районі;

-      проведення регулярних засідань районної координаційної  ради з питань розвитку підприємництва.

 

4.2.            Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Заходи даного розділу Програми спрямовуються на пожвавлення системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, отримання міжнародної технічної допомоги. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва передбачає:

- виділення коштів з районного бюджету на реалізацію  заходів Програми;

- надання одноразової допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю на основі розроблених бізнес-планів спрямованих на  довгострокову перспективу та ефективний результат;

- застосування механізму надання суб’єктам підприємництва фінансової підтримки за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів;

- фінансова підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, що спрямовані на створення нових робочих місць, впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій,  виробництво конкурентоспроможної продукції;

- надання дотацій  роботодавцям для створення додаткових робочих місць;

- розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації про інвестиційну привабливість району, суб'єктів  малого та середнього підприємництва, які здійснюють діяльність у районі.

  Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, оновленню та модернізації основних фондів, поповненню обігових коштів підприємств,  розвитку підприємств виробничого спрямування, впровадженню інновацій, збільшенню податкових надходжень до бюджету.

 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Для багатьох підприємців, особливо новостворених суб’єктів, є певна недоступність послуг консультаційних фірм через досить високу ціну на їх послуги та недостатність або відсутність таких фірм , проблемою є й пошук доступних за ціною приміщень, особливо для підприємств виробничого спрямування.

Одним із завдань Програм у напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення є надання суб’єктам малого і середнього підприємництва відповідної допомоги з боку районної державної адміністрації.

Заходи даного розділу Програми спрямовані на надання суб’єктам малого і середнього підприємництва допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки підприємців, оперативного інформування суб’єктів господарювання про новини і події в сфері підприємництва в районі через засоби масової інформації, відзначення кращих підприємців та розповсюдження їх досвіду,  підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього бізнесу, навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності.

Заходами програми в напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення визначено наступне:

- постійне оновлення та оприлюднення бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке не використовується і пропонується до продажу чи передачі в оренду;

- постійне інформування суб’єктів підприємництва про прийняті органами влади рішення у сфері господарської діяльності шляхом їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації;

- висвітлення проблем і стану розвитку малого і середнього підприємництва, розповсюдження досвіду кращих суб’єктів господарювання у засобах масової інформації, радіо та телебаченні;

- відзначення кращих підприємців у рамках проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець року»;

- залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу для участі у місцевих, регіональних і державних виставках-ярмарках, конференціях, семінарах з метою обміну досвідом, налагодження співробітництва, просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки;

- організація конкурсів серед учнівської молоді, студентів вищих навчальних закладів на кращі бізнес-плани, бізнес-проекти;

- реалізація заходів з підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва, навчання безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю, залучення до підприємництва соціально незахищених категорій населення.

    Реалізація заходів даного напрямку розширить можливості суб’єктів малого і середнього підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпечить необхідною інформацією, сприятиме обміну досвідом і розповсюдженню їх досягнень, підвищенню кваліфікації підприємців, створенню умов для самозайнятості населення, насамперед його соціально вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців), бажаючих займатися підприємницькою діяльністю.

 

4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Даний розділ програми спрямований на поліпшення активності діючих в районі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також сприяння та підтримку у створенні нових об’єктів, діяльність яких є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, кадрової й освітньої підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Заходи з формування інфраструктури підтримки підприємництва передбачають:

- сприяння у створенні та функціонуванні об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

- ведення та постійне оновлення реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва.

-  запровадження системи консультаційних послуг для підприємців.

 

5. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

Передбачається, що внаслідок реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки будуть створені сприятливі умови для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання обсягів реалізації їх продукції, отримання позитивних фінансових результатів малими і середніми підприємствами, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності бізнес-середовища, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів підприємництва.

У результаті  реалізації Програми очікується :

- збільшення кількості малих та середніх підприємств на 12 одиниць або на 4,7%;

- збільшення юридичних та фізичних осіб-підприємців  на 131 особу, або 4,3%;

- кількість створених робочих місць на рахунок малого та середнього підприємництва має зрости на 54 одиниці або 18,8%;

- надходження до всіх рівнів бюджетів має скласти 89,0 млн.грн, та збільшиться на 8,5%;

 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Забезпечення Програми фінансовими ресурсами здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів за рішенням районної ради. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємництва, визначається у видатковій частині місцевого бюджету.

На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених Законом, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських)  господарств через його Житомирське відділення, інших установ, підприємств, організацій.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Програма впроваджуєть­ся протягом 2017-2020 років. Упродовж  терміну дії програми щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за її виконанням.

Моніторинг реалізації Програм здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Про хід виконання заходів програми відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щоквартально інформує департамент економічного розвитку торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації, голову райдержадміністрації та районну раду.

 

7. Основні заходи по реалізації Комплексної програми  розвитку малого і середнього підприємництва у Коростишівському районі на 2017-2020 роки

 

 

з/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Вартість, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1

1.1.Cпрощення адміністративно-доз-вільних процедур, підвищення якості адміністративних послуг в центрах надання адміністра-тивних послуг

1.1.1. Спільно з суб’єктами підприємництва, громадськими організаціями підприємців ініціювати пропозиції до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур, делегування повноважень з надання адміністративних послуг з центрального рівня на місцевий

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

 

Фінансу-

вання

не потребує

-

2

 

1.1.2. Забезпечити належний матеріально-технічний стан дозвільних центрів у складі центрів надання адміністративних послуг

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів

В межах кошторису виконавців

3

 

1.1.3. Проводити роботу щодо підвищення кадрового складу державних адміністраторів та адміністраторів центрів надання адміністративних послуг 

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету,  місцевих бюджетів

У межах кошторису

4

 

1.1.4. Забезпечити проведення моніторингів стану роботи центрів надання адміністративних послуг в районах та містах області щодо кількості виданих документів дозвільного характеру, дотримання законодавства у дозвільній сфері тощо

Щоквар-тально

протягом 2017-2020 років

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Фінансу-

вання

не потребує

-

5

 

1.1.5. Проводити анкетування суб’єктів господарювання з питання якісного надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів, наявності правових перешкод у їх отриманні тощо

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Фінансу-

вання

не потребує

-

6

 

1.1.6. Постійно оприлюднювати актуальну та повну інформацію про надання адміністративних послуг, які надаються через центри адміністративних послуг на  інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах, у засобах масової інформації

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти

місцевих бюджетів,

обласного бюджету, виконавців

У межах кошторису

7

 

1.1.7. Удосконалити процедури отримання документів дозвільного характеру шляхом впровадження системи електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти

місцевих бюджетів, обласного бюджету, виконавців

У межах кошторису

8

 

1.1.8. За участю підприємців, громадських організацій, регіональних та місцевих дозвільних органів проводити наради, круглі столи, семінари, конференції тощо з питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі дозвільних документів

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету,

місцевих бюджетів, виконавців

У межах кошторису

9

 

1.1.9. Підготовка та виготовлення  інформаційних матеріалів (посібників, каталогів, брошур, буклетів тощо) з актуальних питань надання адміністративних послуг, у тому числі з видачі документів дозвільного характеру  тощо

2017-2020 роки

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

10

1.2. Здійснення державної регу-ляторної політики

 

1.2.1. Забезпечити планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та їх  оприлюднення у друкованих засобах масової інформації, на відповідних веб-сайтах регуляторних органів

Щороку до 15 грудня

Структурні підрозділи райдержадміністрації, розробники регуляторних актів

Кошти обласного бюджету,

місцевих бюджетів

У межах кошторису

11

 

1.2.2. Здійснювати проведення регуляторних процедур для підготовки та прийняття регуляторних актів, зокрема:

- аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта;

- відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд (у разі наявності підстав);

- оприлюднення у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах матеріалів з усіх процедур прийняття регуляторних актів;

- обговорення проектів регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, засідань за круглими столами тощо

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів

У межах кошторису

12

 

1.2.3. Залучення суб’єктів господа-рювання, громадських організацій підприємців, наукових установ, а також консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва до участі у заходах, пов’язаних з регуляторною діяльністю, зокрема підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження результативності їх дії

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-вання

не потребує

-

13

 

1.2.4. Забезпечити оприлюднення інформації про реалізацію регуляторної діяльності

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів

У межах кошторису

14

 

1.2.5. Організація навчань працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань регуляторної політики

2017-2020

роки

Райдержадміністрація

Кошти обласного бюджету, місцевих бюджетів

У межах кошторису

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

15

 2.1. Надання фінансово-кредитної  підтримки розвитку малого і середнього підприємництва

2.1.1. Розробка дорожньої карти для суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо можливості отримання фінансової підтримки для розвитку бізнесу

2017-2020

роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-

вання

не потребує

-

16

 

2.1.2. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення фінансових ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва

2017-2020

роки

Райдержадміністрація

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

17

 

2.1.4. Опрацювання механізмів по  впровадженню інвестиційної підтрим-ки суб’єктів малого і середнього  підприємництва у виробничій та інноваційній сферах

2017-2020

роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ Держгеокадастру у Коростишівському районі

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

18

 

2.1.5. Сприяння створенню спеціалі-зованих установ мікрокредитування (кредитних спілок, товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних установ тощо)

2017-2020

роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

19

 

2.1.6. Залучення суб’єктів господарювання малого і середнього бізнесу до формування інвестиційних  пропозицій або проектів області

2017-2020

роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-

вання

не потребує

-

20

 

2.1.8. Надання консультаційної допомоги суб’єктам підприємництва з підготовки документів для отримання грантів, кредитів тощо від фінансових установ, у т.ч. міжнародних

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

Фінансу-

вання

не потребує

-

21

 

2.1.9. Вивчення можливості надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів тощо

2017-2020 роки

 

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

22

 

2.1.11. Залучення міжнародної технічної допомоги, включаючи гранти ПРООН, на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2017-2020 роки

Райдержадміністрація

 

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

23

 

2.1.12. Розробити механізм виділення фінансової підтримки із місцевих бюджетів для запровадження переходу сільськогосподарських підприємств на альтернативні види енергії

2017-2020 роки

Райдержадміністрація

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

24

 

2.1.13. Залучення інвестицій та впровадження інновацій у розвиток малого підприємництва на селі

 

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління АПР райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

25

3.1. Удосконалення системи інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва

3.1.1. Проведення рекламно-інформаційної і промоційної кампанії стосовно розвитку підприємницької діяльності в області, висвітлення  позитивного досвіду ведення бізнесу  в засобах масової інформації, у т.ч. на телебаченні та радіо

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів

У межах кошторису

26

 

3.1.2. Проведення інформаційних семінарів, конференцій з питань бенчмаркінгу, лізингу, франчайзингу, підготовка та друк відповідних інформаційних матеріалів

2017-2020 роки

Райдержадміністрація

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів, виконавців

У межах кошторису

27

 

3.1.6. Організація районного конкурсу «Кращий підприємець року» та відзначення переможців з нагоди Дня підприємця

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління АПР райдержадміністрації, громадські об’єднання підприємців, РЦЗ, ОДПІ

Кошти

місцевих бюджетів, виконавців

У межах кошторису

28

 

3.1.7. Сприяння участі суб’єктів малого і середнього бізнесу у виставково-ярмарковій діяльності, конференціях, семінарах для просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки, обміну досвідом, налагодження взаємовигідного співробітництва тощо

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів, виконавців

У межах кошторису

29

 

3.1.9. Постійне інформування суб’єктів підприємницької діяльності про зміни нормативно-правової бази у сфері підприємництва, його об’єкти інфраструктури, тощо шляхом підтримки веб-сайтів, інтернет – сторінок

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

30

 

3.1.10. Підготовка та виготовлення  навчально-методичних, інформа-ційних матеріалів (каталогів, брошур, буклетів тощо) з питань започаткування та ведення бізнесу, оподаткування, менеджменту, маркетингу, бізнес-планування тощо

2017-2020 роки

Районний центр зайнятості

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

31

 

3.1.11. Підтримка суб’єктів підприємництва, які займаються розвитком сільського туризму, народних промислів, у тому числі лозоплетіння, різьблення по дереву, виготовлення керамічних і гончарних виробів, сувенірної продукції, ремісництво, вишивання, ткацтво, мозаїка тощо

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

32

3.2.Розширення  механізмів ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва

 

3.2.1. Оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах та в засобах масової інформації про перелік виробничих площ, обладнання та іншого майна установ, підприємств, організацій державної, комунальної та приватної форм власності, що можуть бути запропоновані до продажу або передачі в оренду суб’єктам господарської діяльності

Щоквар-талу

2017-2020 роки

 

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-

вання

не потребує

-

33

3.3. Сприяння у розвитку зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

3.3.1. Сприяння просуванню продукції вітчизняного виробництва на зовнішні ринки з використанням міжнародних інформаційних мереж

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

34

 

3.3.2. Організація та проведення семінарів, тренінгів, засідань за круглими столами тощо з питань зовнішньо-економічної діяльності, іноземного інвестування, залучення суб’єктів господарської діяльності до участі у регіональних, міжрегіональних, міжнародних виставково-ярмаркових заходах тощо

2017-2020 роки

Райдержадміністрація

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

35

3.4. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб

3.4.1. Надання інформації суб’єктам малого і середнього підприємництва про проведення державних закупівель товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти

 

2017-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації, бюджетні установи району

Кошти роз- поряд-

ників бюджет-них ресурсів

У межах 

кошторису

36

3.5. Сприяння щодо  підготовки, підви-щення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

3.5.1. Ініціювання перед центральними органами виконавчої влади питань щодо розширення загальнодержавних програм підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

2017-2020 роки

Райдержадміністрація

 

Фінансу-

вання

не потребує

-

37

 

3.5.2. Організація та проведення тренінгів, навчальних семінарів, науково-практичних конференцій, засідань «круглого столу», тощо з метою підвищення освітньо – кваліфікаційного рівня суб’єктів підприємництва та підприємців – початківців

2017-2020 роки

Районний центр зайнятості

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

38

 

3.5.3. Проведення районних, міських та обласного конкурсів серед молоді на кращі бізнес-плани (проекти) підприємницької діяльності та їх просування для впровадження у підприємництво

2017-2020 роки

Районний центр зайнятості

Кошти

обласного бюджету,

місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

39

 

3.5.4. Розповсюдження серед  суб’єктів господарської діяльності інформації про участь у Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

40

4.1. Створення умов для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.1. Підтримка існуючих та сприяння створенню нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у т.ч. бізнес-інкубаторів та мережі інформаційно-консультативних пунктів для суб’єктів господарювання

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

41

 

4.1.2. Активізація роботи консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва у районах та містах області

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-вання не потребує

-

42

 

4.1.3. Актуалізація реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансу-вання не потребує

-

43

 

4.1.4. Вивчення можливостей по формуванню місцевої інфраструктури підтримки бізнесу в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі щодо розвитку кластерних ініціатив та формування кластерів

2017-2020  роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

44

 

4.1.6. Проведення консультаційно–роз’яснювальної роботи щодо формування інфраструктури підтримки підприємництва

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

45

 

4.1.7. Надання соціально спрямованих дорадчих послуг у розв’язанні проблем суб’єктів малого підприємництва (сільсько-господарських товаровиробників) шляхом проведення семінарів, демонстраційних показів, консультацій

 

Райдержадміністрація

 

 

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

46

 

4.1.8. Висвітлення у засобах масової інформації роботи діючих інституцій підтримки підприємництва

2017-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

47

4.2. Сприяння інноваційному розвитку малого і середнього підприємництва

4.2.1. Налагодження співпраці наукових установ та суб’єктів малого і середнього бізнесу у реалізації проектів по розробці та впровадженню інноваційної продукції, технологій, «ноу-хау» тощо

2017-2020  роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

48

 

4.2.2. Популяризація інноваційного, науково-дослідного потенціалу малих і середніх підприємств

 

2017-2020  роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Кошти

обласного бюджету, місцевих бюджетів,

виконавців

У межах кошторису

 

49

 

4.2.3. Проведення у районах та містах області семінарів, навчань, тренінгів, засідань за круглим столом тощо з суб’єктами малого і середнього бізнесу щодо здійснення інноваційної та науково-технічної діяльності, просування їх продукції та технологій на регіональні та зовнішні ринки

2017-2020  роки

Райдержадміністрація

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

50

 

4.2.4. Розробити концепцію створення та функціонування Центру трансферу технологій за участі вітчизняних та міжнародних організацій з метою сприяння пошуку інвестицій та європейських ринків збуту для інноваційних технологій та продукції малих і середніх підприємств області

2017-2020  роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

 

Кошти виконавців, місцевих бюджетів, обласного бюджету

У межах кошторису

Загальна вартість програми за джерелами фінансування по роках:

Загальна вартість програми (тис. грн.)

За джерелами фінансування

По роках

2017*

2018*

2019*

2020*

 

Районний бюджет

7,0

8,0

8,0

8,0

Кошти громадських організацій підтримки підприємництва

4,0

4,5

4,5

4,5

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

285

300

350

350

Всього:

296

312,5

362,5

362,5

 

Примітка:  *- прогнозовані обсяги бюджетних коштів

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.