Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна arrow Інвестиційні пропозиції arrow Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського р-ну на 2016-2020 роки
Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського р-ну на 2016-2020 роки Надрукувати

ЗАТВЕРДЖЕНО

сесією районної ради

від 22.12.2015 р. №21

Програма

залучення інвестицій в економіку Коростишівського району

на 2016-2020 роки

2015 рік

 

ЗМІСТ

1.

Загальна характеристика Програми

3

2.

 

Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2011 - 2015років

4

3.

Мета, цілі та основні завдання Програми

6

 

Сфера дії Програми

6

 

Основні цілі Програми

6

 

Програмні завдання

7

4.

Система програмних заходів

9

 

Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення

9

 

Інформаційне забезпечення

9

5.

Ефективність та результативність Програми

10

6.

Нормативно-правове регулювання

11

7.

Прикінцеві положення

11

 

Додатки

13

1.       

2.      Загальна характеристика

 Програми залучення інвестицій в економіку Коростишівського

району на 2016-2020 роки

 

1.        Ініціатор розроблення

Програми

 

Райдержадміністрація

2.         Дата, номер і назва

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Доручення голови облдержадміністрації від 19.112015 № 5339/42/2-15

3.    Розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

4.    Співрозробники Програми

Управління, відділи та сектори райдержадміністрації,  районні служби, установи та організації, міськ- та сільвиконкоми

 

5.    Відповідальний виконавець Програми

Райдержадміністрація

 

6.    Учасники Програми

Управління, відділи та сектори райдержадміністрації,  районні служби, установи та організації, міськ- та сільвиконкоми, суб’єкти підприємницької діяльності

 

7.    Термін реалізації Програми

2016-2020

 

 

8.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

 

Районний бюджет

9.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації, тис.грн.

 

39,0

3.      Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі

протягом 2011-2015 років

 

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств району, можливості структурної перебудови економіки, вирішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції являються основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки району в цілому.

На виконання заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності впродовж 2011-2015 років в Коростишівському районі приділялась увага формуванню позитивного інвестиційного іміджу, а також пошуку інвесторів.

Задля поширення інформації про район серед зацікавлених вітчизняних та іноземних інвесторів функціонує web – сайт Коростишівської райдержадміністрації, який постійно оновлюється. З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району сформовані презентаційні матеріали про район, які включають презентаційні буклети, анкети інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, які не використовуються та можуть бути запропоновані для оренди чи продажу (їх електронні версії розміщено на сайті райдержадміністрації).

Проаналізувавши обсяг прямих іноземних інвестицій в динаміці протягом останніх п’яти років слід відмітити, що приріст прямих іноземних інвестицій відмічається лише за результатами  2013 року. Станом на 1 січня 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком склав 2,3 млн.дол.США, приріст становить112,8 тис.дол.США.

За результатами інвестиційного розвитку протягом 2014 та 9 місяців 2015 років, враховуючи фінансову нестабільність економіки України, відмічається значне зменшення прямих іноземних інвестицій. Так станом на 1 січня 2015 року зменшення склало - 431,0 тис.дол.США, а станом на 1 жовтня 2015 року – 144,9 тис.дол.США. Основним чинником такого зменшення послугувало підвищення курсу долара і як результат перерахунок вкладення іноземного капіталу відповідно до курсової різниці.

Проводиться певна робота по залученню інвестицій у розвиток економіки району. Протягом 2013-2015 років спостерігається поступове збільшення обсягу капітальних інвестицій в економіку району. Так, обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за 2013 рік склав 68,0 млн.грн., за 2014 рік – 74,1 млн.грн., за 9 місяців 2015 року 57,8 млн.грн. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення склав: за 2013 рік – 1670,1 грн., 2014 рік – 1824,2 грн., за 9 місяців 2015 року – 1421,5 грн.

Проаналізувавши розвиток інвестиційної діяльності упродовж 9 місяців 2015 року слід зазначити, що 50% капітальних інвестицій складають інвестиції у житлове будівництво. Станом на 1 жовтня 2015 року обсяг капітальних інвестицій у житлове будівництво склав 29,1 млн.грн., що на 2,9 млн.грн. більше даного показника 2014 року.

Аналізуючи інвестиційну діяльність району також необхідно відмітити, що у галузі промисловості реалізовано інвестиційний проект, який був розпочатий ще у 2007 році «Введення в експлуатацію заводу з виробництва керамічної цегли на ТОВ «Термокерамік -К» в Коростишівському районі». Дане підприємство введено в експлуатацію у березні 2014 року. Загальна вартість проекту – 35,0 млн.грн.

Динаміка

інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій

 

Показники

Один, виміру

 

2011 рік

 

 

2012 рік

 

2013 рік

2014 рік

9

місяців 2015 ріку

Інвестиції в основний капітал

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

33141

84028

68001

74072

57718

Обсяг інвестицій в основний капітал на душу населення

грн.

809,1

2058,0

1670,1

1824,2

1421,5

Обсяг інвестицій у житлове будівництво

тис. грн.

12732

20321

28996

26226

29146

Прямі іноземні інвестиції

 

 

на 01.01.12

на 01.01.13

на 01.01.14

на 01.01.15

на 01.10.15

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку - всього

тис. дол. США

2254,3

2226,5

2339,3

1908,3

1763,4

У % до відповідного періоду попереднього року

%

115,0

98,8

105,1

81,6

92,4

Приріст іноземного капіталу з початку року

тис. дол. США

293,4

-27,8

112,8

-431,0

-144,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій надушу населення

дол. США

55,0

54,5

57,5

47,0

43,4

3. Мета, цілі та основні завдання Програми

Метою Програми є досягнення суттєвого збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку району, в тому числі іноземних, для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу та розвиненої інфраструктури за рахунок підвищення рівня інвестиційної привабливості району, покращення його інвестиційного клімату, максимального використання інтелектуального потенціалу району.

 

Сфера дії Програми

 

Дія Програми спрямована на консолідацію зусиль місцевих органів влади, громадських об'єднань та суб'єктів господарювання в напрямку розвитку інвестиційної діяльності.

 

Основні цілі Програми:

 

       1.Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення стабільного та прогнозованого середовища в районі, широкої популяризації інноваційно-інвестиційного потенціалу відповідних його досягнень та зовнішньоекономічних зв'язків району тощо.

 

2.    Забезпечення за рахунок впровадження науково обґрунтованих пріоритетів галузевого та територіального спрямування інвестиційних ресурсів:

 

-   подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку населених пунктів району;

 

-   формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт, послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу району.

 

3.  Забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності регіональної економіки в контексті світових інтеграційних процесів та національної економічної безпеки за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо- технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю, підвищення експортного потенціалу.

Програмні завдання:

1. Створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного капіталу:

1.1.                Визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та формування механізму стимулювання залучення інвестицій через підвищення гарантій прав інвесторів.

1.2.  Стимулювання розвитку підприємницької діяльності та зростання ділової активності.

1.3.  Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності.

1.4. Забезпечення досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами влади на колегіальній основі.

2.Підтримка реалізації пріоритетних проектів:

2.1.  Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів.

2.2. Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів.

2.3.  Узагальнення та поширення передового досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

3.  Формування привабливого інвестиційного іміджу району:

3.1.      Забезпечення розповсюдження інформації щодо інвестиційної привабливості Коростишівського району.

3.2.      Забезпечення періодичного оновлення інформації про район, сформованих баз даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень та вільних земельних ділянок тощо.

3.3.     Участь у виставках, ярмарках, презентаціях інвестиційних проектів, вітчизняних товарів та послуг.

3.4.        Організація зустрічей ділових кіл району з інвесторами та представниками влади.

3.5.       Розвиток партнерства з іншими регіонами України.

4.       Забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу:

4.1. Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка активності вітчизняних підприємців у пошуку партнерів.

4.2.   Сприяння активізації роботи по залученню на територію району організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів.

4.3. Забезпечення активної участі району у виконанні цільових державних регіональних програм та програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових і міжнародних угод.

5.        Сприяння ресурсному забезпеченню суб'єктів інвестиційної діяльності:

5.1.   Запровадження різних форм співфінансування інвестиційних проектів на території району.

5.2.   Створення ефективних механізмів мобілізації фінансових ресурсів для реалізації інвестиційної програми району.

5.3.       Орієнтація місцевих бюджетів на стимулювання інвестиційної діяльності.

5.4.      Удосконалення механізму фінансового оздоровлення підприємств регіону та підвищення рівня капіталізації шляхом залучення до цієї роботи організацій (підприємств), що спеціалізуються на інвестиційному менеджменті.

6.    Забезпечення інфраструктурно-технічного обслуговування суб'єктів інвестиційної діяльності:

6.1.      Розвиток практики забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об'єктів інвестування.

6.2.      Сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничого потенціалу господарського комплексу району, що в свою чергу забезпечуватиме швидкий обіг капіталовкладень.

6.3.   Сприяння щодо впровадження проектів, спрямованих на забезпечення розвитку торговельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури.

6.4.       Організація та участь у семінарах, круглих столах з питань удосконалення системи управління інвестиційними процесами.

6.5.    Підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в районі.

4.       Система програмних заходів          

1.    Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення

1.1    Підготовка пропозицій щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, удосконалення умов оподаткування, які стимулюють поновлення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації; Коростишівська ОДПІ, постійно).

1.2.       Проведення аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів

(відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації щороку).

Передбачення виділення коштів з районного бюджету для організаційної та рекламної підтримки реалізації Програми (управління фінансів райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації).

2.        Інформаційне забезпечення

3.1.                Оперативне доведення до інвесторів через засоби масової інформації, міжнародну інформаційну систему Internet та презентаційні матеріали інформації про інвестиційні проекти, незадіяні виробничі приміщення та вільні земельні ділянки на території району, а також щодо надходження інвестицій в економіку району, реалізації інвестиційних проектів (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації постійно).

3.2.       Проведення анкетування підприємств з інвестиційним капіталом для виявлення основних проблем, з якими вони зустрічаються в процесі своєї діяльності та пошуку шляхів для їх вирішення (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації постійно).

3.3.   Підготовка "візитних карток" району інших рекламно-презентаційних матеріалів (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щорічно).

3.4.       Сприяння           інвесторам у процесі започаткування та реалізації ними інвестиційних проектів на території району (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації постійно).

3.5.       3абезпечення висвітлення основних напрямів інвестиційної діяльності в районі через мережу Інтернет (відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації; сектор містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, по мірі необхідності).

5.  Ефективність та результативність Програми

До участі у впровадженні Програми будуть залучені галузеві управління та відділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації. У разі потреби, зміни та доповнення до заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників:

 

Показники загального рівня досягнення цілей

Показник

Джерело інформації

Збільшення обсягу іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал

Річні звіти, складені на основі статистичних даних та даних галузевих управлінь та відділів райдержадміністрації

Збільшення кількості підприємств з іноземним

капіталом

Збільшення обсягу іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал на одну особу

Зростання обсягів виробництва на душу населення

Зростання обсягів випуску та реалізації продукції

Зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць

Збільшення рівня середньомісячної заробітної плати

Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

Збільшення об'єму експорту товарів

Збільшення обсягів імпорту

 

Реалізація завдань та заходів Програми забезпечить:

-  створення позитивного іміджу Коростишівського району стосовно інвестиційного клімату та економічного потенціалу;

-  збільшення обсягів інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій;

-  зниження рівня безробіття та створенню нових робочих місць;

-  збільшення обсягів випуску експортно-орієнтовної продукції;

-  збільшення обсягів залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій;

-  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

- виконання соціальних Програм.

6.Нормативно-правове регулювання

Програма залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки розроблена відповідно до чинного законодавства в Україні, зокрема, до вимог Закону України "Про інвестиційну діяльність". Крім названого Закону, правовим підґрунтям Програми є Господарський кодекс України, у закони України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", і "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про банки і банківську діяльність", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші нормативно-законодавчі акти, які визначають норми інвестиційної діяльності на території України.

7.        Прикінцеві положення

1.        Забезпечити розробку заходів по виконанню Програми залучення інвестицій в економіку Коростишівського району (щорічно).

2.        Передбачити виділення коштів на виконання Програми під час розробки та затвердження проекту районного бюджету та плану економічного і соціального розвитку району на черговий рік. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.

3.        Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури забезпечити щоквартальне інформування департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання заходів, передбачених даною Програмою, до 10 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, починаючи з травня 2016 року.

4.           Розроблені заходи, спрямовані на виконання Програми залучення інвестицій в економіку Коростишівського району на 2016-2020 роки, подаються у додатку.

5.          Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного та агропромислового розвитку, екології та земельних відносин.

6.          У разі потреби, зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.


Додаток до Програми

Напрями діяльності і заходи Програми залучення інвестицій в економіку Коростишівського району

на 2016-2020 роки

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансування

(вартість),

тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1

Оновлення видань рекламно- презентаційних, інвестиційних збірників, компакт-дисків, „візитних карток" району .підприємств, організацій, рекламних буклетів.

2016-2020 роки

Управління, відділи та сектори райдержадміністрації, організації та підприємства району

Районний бюджет

2016 - 4,0

2017- 5,0

2018 – 5,0

2019 – 5,0

2020 – 5,0

 

Поширення інформації серед потенційних інвесторів.

2

Участь у інвестиційних форумах,

семінарах та конференціях з

інвестиційно-інноваційної

діяльності.

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, підприємства та організації району

Районний бюджет

2016 – 2,0

2017 – 2,0

2018 – 2,0

2019 – 2,0

2020 – 2,0

Ознайомлення з практичним досвідом у сфері інвестиційної діяльності та методами управління інвестиційними процесами

3

Узагальнення та поширення через засоби масової інформації передового досвіду по реалізації пріоритетних інвестиційних проектів в районі.

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громад кістю апарату райдержадміністрації

Районний бюджет

2016 – 1,0

2017 – 1,0

2018 – 1,0

2019 – 1,0

2020 – 1,0

Покращення інвестиційного клімату

4

Проведення виставково- ярмаркових заходів

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

 

Кошти

підприємств та

організацій

району

В межах кошторису

Просування товарів на внутрішньому ринку та відкриття нових ринків.

5

Інформування суб'єктів підприємницької діяльності щодо Плану-календарю проведення міжнародних виставково- ярмаркових заходів на відповідний рік в країнах - основних торгівельних партнерах України.

2016-2020 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

 

Фінансування не потребує

 

Налагодження та підтримка партнерства з іншими регіонами, розвиток міжрегіонального співробітництва.

6

Створення та постійне оновлення інформаційної бази інвестиційних та інноваційних пропозицій району

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

 

Фінансування не потребує

 

Формування позитивного інвестиційного іміджу району.

7

Розробка та впровадження в установленому порядку системи моніторингу звернень інвесторів, зокрема створення єдиної типової форми фіксації звернення інвестора, розробка структури передачі інформації щодо таких звернень і реагування на них.

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громад кістю апарату райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

Реалізація інвестиційної політики в районі.

8

Оновлення (двічі на рік) бази даних вільних земельних ділянок та виробничих площ.

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ Держземагенства у Коростишівському районі

 

Фінансування не потребує

 

Забезпечення вільного доступу суб'єктів підприємницької діяльності до інформації.

9

 

Стимулювання розвитку підприємницької діяльності, зростання ділової активності

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

Збільшення кількості підприємств

10

Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно - інноваційних проектів.

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

Фінансування не потребує

 

Покращення

інвестиційного клімату та збільшення кількості впроваджуваних інвестиційно- інноваційних проектів.

11

Узагальнення та поширення передового досвіду по стимулюванню реалізації пріоритетних інвестиційно- інноваційних проектів

2016-2020 роки

Управління агропромислового

розвитку райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

Фінансування не потребує

 

Спрощення процесу реалізації пріоритетних інвестиційних проектів.

 

Всього по Програмі :

X

 

 

 

X

X

 

2016-7,0

2017-8,0

2018-8,0

2019-8,0

2020-8,0

 

 

 

X

 

Разом за 5 років :

X

X

X

39,0

X

 

Заступник голови районної ради                                                                   І.І. Серпокрилов

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.