Skip to content
Інструм.
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Навігація: Головна arrow Доступ до публічної інформації arrow Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція інформує
Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція інформує Надрукувати
    УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011

Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

     З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;

затвердити у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк граничні норми витрат на копіювання та друк документів;

підготувати разом із Службою безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно вдосконалення законодавчих актів щодо доступу до інформації з обмеженим доступом та відповідальності за порушення таких актів;

запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації» та моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації, здійснювати в разі потреби підготовку пропозицій щодо вдосконалення названого Закону та вносити їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

ужити заходів щодо забезпечення уніфікованого підходу стосовно затвердження органами виконавчої влади інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

2. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським, районним державним адміністраціям забезпечити безумовне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

1)  розробити і затвердити:

форми запитів на інформацію, які повинні містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо;

порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

2) запровадити облік запитів на інформацію;

3) визначити (утворити) спеціальні структурні підрозділи або визначити посадових осіб, які організовуватимуть доступ до публічної інформації, та завдання таких структурних підрозділів або осіб;

4) визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою;

5) створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

6) створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб);

7) забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність;

8) забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на веб-сайтах, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію;

9) затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку;

10) затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

11) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб; 

12) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

13) забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

14) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

3. Покласти на керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади персональну відповідальність за забезпечення належного виконання відповідними органами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Запропонувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

5.Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.                                                                                                                                                                                            

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 5 травня 2011 року

 

 

Розпорядник інформації                                                          Коростишівська  

міжрайонна державна податкова інспекція                  

                                                                                                       вул. Шевченко,1   

                                                                                                       м. Коростишів, 12500

                                                                             

ЗАПИТ

на інформацію

 

Прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                до наказу Коростишівської МДПІ

                                                                                                                від 30.06.2011 №383

 

Форма запиту на інформацію від фізичної  особи в письмовому вигляді

 

Зареєстровано в Коростишівській мжрайонній державній податковій інспекції

 

 

Додаток 2

                                                                                                    до наказу Коростишівської 

                                                                МДПІ

                                                                                                         від 30.06.2011383

 

Форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                          Коростишівська 

                                                                                                       міжрайонна державна

                                                                                                       податкова інспекція 

                                                                                                       вул. Шевченко,1  

                                                                                                       м. Коростишів, 12501

 

ЗАПИТ

на інформацію

 

Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, імя, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано в Коростишівській міжрайонній  державній податковій інспекції

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПА України

від 08.06.11  346

 

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в органах державної податкової служби України

 

1. Інформація, яка містить відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та  охорону службових приміщень органів державної  податкової служби.

2. Інформація з питань мобілізаційної підготовки, якщо вона не становить державну таємницю та якій, відповідно до діючих нормативно-правових актів, надано гриф обмеженого доступу.

3. Відомості про основні показники стану цивільного захисту органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України, та їх інженерного захисту.

4. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп’ютерних мережах, де обробляється податкова інформація, в тому числі конфіденційного характеру.

5. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в органах державної податкової службі України, якщо вони не становлять державної таємниці.

6. Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

7 Відомості про виділені приміщення (акти категоріювання, акти обстеження приміщень, перелік виділених приміщень в органі ДПС, список режимних об’єктів (виділених приміщень), що перебувають під охороною в органі ДПС).

8. Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

9. Відомості щодо стану безпеки зв’язку в органах ДПС України, якщо вони не становлять державної таємниці.

10. Відомості про порушення вимог нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці або захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

11. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

12. Інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державну таємницю.

13. Інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок АІС стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків.

14. Відомості щодо архітектури корпоративної мережі органів державної податкової служби.

15. Інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС в органах державної податкової служби України.

16. Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні ідентифікаційних номерів Державного реєстру фізичних осіб платників податків, власником яких є Державна податкова служба України.

17. Алгоритми отримання, обробки та зберігання податкової інформації, що реалізовані в автоматизованих інформаційних системах державної податкової служби України.

18. План-графік проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання (протягом дії запланованих заходів).

19. Інформація, яка містить відомості про терміни та обсяги запланованих перевірочних заходів конкретних суб’єктів господарювання (до початку перевірки).

20. Інформація, яка містить відомості щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, надана Держфінмоніторингом, а також запити і повідомлення ДПС України про хід і результати їх опрацювання.

21. Інформація, яка містить відомості про надання пільг з податку на прибуток по підприємствах військово-промислового комплексу, Міністерству оборони, МВС,  СБУ.

22. Інформація, яка містить відомості про рух марок акцизного збору.

23. Відомості щодо заходів із забезпечення режиму секретності на період перебування іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

24. Особові справи начальницького складу працівників податкової міліції, слідчих підрозділів, підрозділів внутрішньої безпеки в органах державної податкової служби, якщо вони не містять секретних відомостей.

25. Відомості щодо розробки заходів з протидії протиправним та провокаційним діям стосовно органів державної податкової служби України, їх працівників у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків та їх близьких родичів, якщо вони не містять державної таємниці.

26. Відомості щодо планування роботи підрозділів податкової міліції, початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації оперативного складу податкової міліції, якщо вони не становлять державної таємниці.

27. Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, що надаються за спеціальними запитами правоохоронних органів та органів виконавчої влади, якщо вони не становлять державної таємниці.

28. Інформація про виявлені конвертаційні центри.

29. Інформація про виявлені фінансові операції з ознаками сумнівності.

30. Інформація про фізичних та юридичних осіб, яка збирається та передається Державному комітету фінансового моніторингу України в межах угоди «Про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України» від 11.07.2006 і відповідно до п. 6 угоди «використовується Держфінмоніторингом України лише відповідно до статей 13 та 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

31. Інформація зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності підрозділів внутрішньої безпеки ДПС України, яку не віднесено до державної таємниці.

32. Посадові інструкції оперативних працівників, співробітників органів податкової міліції.

33. Матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед особового складу, перевірок скарг та заяв громадян, пов’язаних з оперативно-розшуковою, службовою діяльністю підрозділів податкової міліції,  якщо вони не містять секретних відомостей.

34. Інформація про норми, організацію і порядок забезпечення, обліку та зберігання озброєння   у структурних підрозділах податкової міліції органів ДПС України

35. Зведені відомості щодо порядку оповіщення особового складу податкової міліції за сигналом “Збір  по тривозі ”.

36. Відомості щодо організації та здійснення  радіозв’язку в підрозділах податкової міліції (паролі, допуски, схеми зв’язку тощо).

37. Відомості щодо установ банку (назва банку) через які здійснювалась конвертація коштів.

38. Матеріали про оперативний стан по областях щодо впливу криміногенних угрупувань у сфері оподаткування.

39. Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, якщо вони не становлять державної таємниці.

40. Відомості про ведення обліку секретних документів.

41. Відомості щодо розсекречування та знищення секретних документів, якщо вони не становлять державної таємниці.

42. Інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, запобіганню злочину, порушити право людини на  справедливий та об’єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будь-якої особи.

43. Відомості, що стосуються питання надання допуску та доступу до державної таємниці, якщо вони не становлять державну таємницю.

 

   Додаток 3

                                                                                          до наказу Коростишівської

                                                                                              міжрайонної державної податкової

                                                  інспекції                    

                                                                                              від 30.06.2011 № 383

Форма запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації                                  Коростишівська міжрайонна                                                 державна податкова інспекція                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              м. Коростишів, 12501   вул. Шевченко, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       

ЗАПИТ

на інформацію

 

Найменування,  поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

 

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

(Загальний опис необхідної  інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)

 

Факсом

 

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)

 

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, імя, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Коростишівській  міжрайонній державній податковій  інспекції

 

 

Додаток 4
до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011

 

Форма електронного запиту на інформацію від фізичної особи

 

Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція                                                        вул. Шевченко, 1                                                                           м. Коростишів, 12501

 

ЗАПИТ
на інформаці
ю

   Фізична особа   Юридична особа   Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Прізвище, ім'я та по батькові

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується

  


Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді
Електронною поштою

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді
Факсом

  

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 

 

Заповнюється у Коростишівській міжрайонній державній податковій інспекції 


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 

      

         

 

Додаток 5
до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011383

 

Форма електронного запиту на інформацію від юридичної особи

  

Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція                                                               вул. Шевченко, 1                                                                           м. Коростишів, 12501

ЗАПИТ
на інформаці
ю

   Фізична особа   Юридична особа    Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується
 

  


Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді
Електронною поштою

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді
Факсом

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 


Заповнюється у
Коростишівській міжрайонній державній податковій інспекції


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 


           

Додаток 6
до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011383

 

Форма електронного запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи

  

Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція                                                        вул. Шевченко, 1                                                                           м. Коростишів, 12501

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

   Фізична особа   Юридична особа   Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується
 

  

 

Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:    Поштою   Факсом   Електронною поштою 

 

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді
Електронною поштою

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді
Факсом

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача 

  

Введіть символи 

(Символи) 

Дата запиту 

  

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку 

Очистити 

Щоб передати запит, натисніть кнопку 

Відправити 

 

Заповнюється у Коростишівській  міжрайонній державній податковій інспекції

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 

  

Додаток 7
до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011383

 


Форма запиту на інформацію від запитувача за телефоном

Розпорядник інформації 

Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція                                                  вул. Шевченко, 1                                                                           м. Коростишів, 12501


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача) 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

або 

  

Загальний опис інформації, що запитується 

(Загальний опис необхідної
інформації) ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 


Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати: 

Поштою
 
 

(Вказати поштову адресу) 

Факсом
 

(Вказати номер факсу) 

Електронною поштою
 

(Вказати e-mail) 

Необхідне підкреслити 

     

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Час, дата, підпис 

  

 

Зареєстровано в Коростишівській міжрайонній державній податковій інспекції

(Запит заповнюється працівником Державної податкової служби України) 

 

 

Додаток 8

до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011383

Інструкція

щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в Коростишівській МДПІ

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

Коростишівська міжрайонна державна податкова інспекція,

          12501, м. Коростишів, вул. Шевченко, 1 

          (на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу:dpi610@ukr.net

факсом: 5-23-31;

за телефоном: 5-23-35;

           Брусилівське відділення Коростишівської МДПІ

           12601, смт. Брусилів, вул. Короленко, 17 

          (на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу:brus­_dpi@ukr.net

факсом: 3-11-25;

за телефоном: 3-11-26;

 

в усній формі особисто посадовим особам спеціального структурного підрозділу  МДПІ та відділення, на який покладено функції щодо організації  роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

3. Запит може бути поданий особисто до структурного підрозділу МДПІ, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по пятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у пятницю – до 16-45 год.)).

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. Надання інформації в електронному вигляді здійснюється у форматі захищеного pdf файлу.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11. Рішення, дії чи бездіяльність органів Коростишівської МДПІ  можуть бути оскаржені до керівника Коростишівської МДПІ  або суду.

 

 

Додаток 9

до наказу Коростишівської МДПІ

від 30.06.2011383

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію Коростишівської МДПІ

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Коростишівської МДПІ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні Коростишівської МДПІ за адресою: м. Коростишів, вул. Шевченко, 1 та  Брусилівському відділенні Коростишівської МДПІ за адресою смт.Брусилів, вул Короленко,17.  

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу Коростишівської МДПІ, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по пятницю з   09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу Коростишівської МДПІ, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 
< Попередня   Наступна >

До відома суб’єктів господарювання!

Для оперативного реагування повідомляємо адреси:

Державна інспекція по контролю за цінами в Житомирській області –

м. Житомир, майдан Рад, 2,
тел.:(0412)37-23-10,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Управління у справах захисту прав споживачів у Житомирській області –

м. Житомир, вул.Черняховського, 3,
тел.:(0412)41-89-86,
e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.